Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: Nowa Gospodarka, Wiedza, Innowacje, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przegląd literatury
Strony: 9-16
Język publikacji: Polski
Pobierz
NOWA GOSPODARKA — ASPEKTY WIEDZY I INNOWACJI
Ryszard Borowiecki, Marek Dziura
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie pojęcia "nowa gospodarka" w kontekście wykorzystania wiedzy i innowacji jako najbardziej charakterystycznych jej cech. Termin "nowa gospodarka" jest interpretowany jako nadrzędna struktura ekonomiczna, zasilana przez innowacje w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych, która wpływając na wszystkie gałęzie gospodarki, przyspiesza wzrost wydajności i tempo wzrostu gospodarczego. To dzięki wiedzy powstają nowe gałęzie gospodarki oparte na technologiach informacyjnych, które, służąc do szybkiego zbierania, przechowywania, przetwarzania i co najważniejsze wykorzystania informacji, spowodowały zmianę reguł funkcjonowania podmiotów, a także determinują wyznaczniki skuteczności i powodzenia działalności gospodarczej.
Publikacje z rocznika