Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: Innowacyjność przedsiębiorstw, Globalizacja gospodarki, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Strony: 4-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
INNOWACJE W GLOBALIZUJĄCEJ SIĘ GOSPODARCE
Jerzy Różański
Abstrakt
Opracowanie koncentruje się na badaniu relacji występujących między innowacjami a procesami globalizacji występującymi w światowej gospodarce. Współpraca międzynarodowa w tworzeniu innowacyjnych produktów i usług może przyjmować różne formy - od handlu innowacjami i licencjami, przez wspólne badania, tworzenie sieci współpracy o charakterze międzynarodowym, procesami merger i acquisition w tej sferze. Badania prowadzone w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego wykazały, że znaczna część innowacji jest kierowana na rynek międzynarodowy, zwłaszcza chodzi tu o innowacje produktowe i procesowe, mimo że Polska ma daleką pozycję, jeśli chodzi o innowacyjność przedsiębiorstw.
Publikacje z rocznika