Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Przemysł maszynowy, Elastyczność organizacji, Przedsiębiorstwo wobec zmian, Analiza przyczyn i skutków wad, Proces produkcji, Jakość produkcji
Strony: 4-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
IMPLEMENTACJA METODY FMEA W ELASTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE WYTWÓRCZYM
Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
Abstrakt
Przyczyny występowania i przejawy owych negatywnych zjawisk w naukach ekonomicznych są złożone i trudne do rozszyfrowania. Próba ich projekcji nie jest więc łatwa, niemniej jednak z jedną z dysfunkcji w zarządzaniu postanowili zmierzyć się autorzy niniejszej pracy. Zasadniczym jej celem jest zatem próba zastosowania metod i narzędzi służących utrzymywaniu odpowiedniej jakości wyrobów a także zmniejszaniu wad i niezgodności już na etapie produkcji, a nie w trakcie eksploatacji u klienta. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, wśród których wymienić można : systematyzację - kluczowych z punktu widzenia badań - założeń i definicji; analizę rodzajów błędów oraz ich skutków polegającą na analitycznym ustaleniu związków przyczynowo - skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzględnieniu w analizie czynnika krytyczności (ryzyka); wyznaczenie działań niezbędnych do doskonalenia procesów i zwiększenia jakości wyrobów oraz ocenę efektywności zastosowania metody FMEA w badanym przedsiębiorstwie.
Publikacje z rocznika