Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Zarządzanie procesowe, Zarządzanie przez projekty, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Technologia, Przegląd literatury, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Strony: 4-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
IMPLEMENTACJA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH
Agnieszka Bitkowska
Abstrakt
Wyzwaniem, które stoi przed współczesnymi przedsiębiorstwami, jest skuteczne wdrożenie zarządzania procesowego, umożliwiające dostosowanie się do wymagań stawianych przez otoczenie. Głównymi przesłankami jest poprawa konkurencyjności, jakości obsługi klienta, realizowanych procesów czy redukcja kosztów. Celem artykułu jest identyfikacja implementacji zarządzania procesowego w Polsce z uwzględnieniem światowych trendów. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych oraz studiów literaturowych w zakresie uwarunkowań wdrożenia tej koncepcji. Szczególną uwagę zwrócono na metodyki wdrażania oraz te czynniki, które sprzyjają bądź utrudniają wdrożenie zarządzania procesowego we współczesnych przedsiębiorstwach. Zaprezentowane wyniki badań stanowią wskazówki praktyczne dla menadżerów w zakresie realizowanych projektów wdrożenia zarządzania procesowego. Przedstawione rozważania mają zarówno walor poznawczy, jak i aplikacyjny.
Publikacje z rocznika