Rok wydania: 2016
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Samoocena, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań, Kapitał przedsiębiorstwa
Strony: 4-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MŚP W POLSCE W ŚWIETLE SAMOOCENY ICH WŁAŚCICIELI I MENEDŻERÓW
Ryszard Borowiecki, Barbara Siuta-Tokarska
Abstrakt
W publikacji "Konkurencyjność przedsiębiorstw sektora MŚP w Polsce w świetle samooceny ich właścicieli i menedżerów" w pierwszej części przedstawione zostały w zarysie ramy teoretyczne zagadnienia konkurencyjności przedsiębiorstw. W części drugiej przedstawiono wyniki badań empirycznych wyodrębnionych kapitałowo przedsiębiorstw sektora MŚP według klas ich wielkości oraz rodzajów działalności. Dokonano obliczeń w zakresie podobieństwa uzyskanych struktur, dotyczących wskazanych przez właścicieli/menedżerów stopni konkurencyjności ich przedsiębiorstw. Wyniki badań wskazują na występujące powiązania pomiędzy klasą wielkości przedsiębiorstw a stopniem ich konkurencyjności, bez względu na rodzaj kapitału oraz różnice i podobieństwa pomiędzy podmiotami z kapitałem krajowym i z kapitałem zagranicznym, przy uwzględnieniu rodzajów ich działalności.
Publikacje z rocznika