Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: innowacyjność, internacjonalizacja firm, Organizacje Pomostowe, światowe ekosystemy przedsiębiorczości
Strony: 7-14
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Wsparcie internacjonalizacji jako oś integrująca polityki innowacyjności i przedsiębiorczości. Część II — Perspektywa technologicznych startupów
Katarzyna Bitka, Paweł Pietrasieński, Wojciech Rokosz
Abstrakt
W gospodarce globalnej opartej na wiedzy najszybciej rozwijające się startupy są jednocześnie najbardziej innowacyjne i zinternacjonalizowane. Autorzy stawiają hipotezę, iż koncentrowanie publicznego wsparcia na przedsiębiorstwach o wysokim potencjale wzrostu (startupach) jest elementem integrującym kluczowe polityki w obszarze badań, innowacji, przedsiębiorczości i internacjonalizacji. W celu weryfikacji hipotezy przeprowadzono analizę z trzech perspektyw badawczych: narodowych systemów innowacyjnych w krajach UE i organizacji pomostowych w Dolinie Krzemowej (Część I opublikowana w „Przeglądzie Organizacji” 2017, Nr 12, s. 5–14) oraz innowacyjnych startupów z Polski wchodzących na rynek USA poprzez Zatokę San Francisco. Grupa badawcza firm przebadana została w Polsce i w Dolinie Krzemowej, a głównym celem badania było określenie, w jaki sposób projektować systemy wsparcia internacjonalizacji, innowacyjności i przedsiębiorczości, tak aby w jak największym stopniu odpowiadały one na potrzeby startupów o największym potencjale wzrostu. W większości badanych przypadków firmy korzystały z zaawansowanego wsparcia internacjonalizacji (Polski Most Krzemowy, Go Global), co przyczyniło się do zwiększenia stopnia ich innowacyjności, w tym w szczególności usprawnień związanych z oferowanym produktem oraz modyfikacjami strategii marketingowej. Z perspektywy przedsiębiorstw polityka wsparcia startupów powinna integrować programy związane z internacjonalizacją oraz innowacyjnością. Wyniki badania stanowią rekomendację dla kreatorów polityki wsparcia scaleupów o większe zintegrowanie instrumentów aktywizowania internacjonalizacji z polityką wspierania innowacyjności, w tym wzmocnienia obecności rządowych Organizacji Pomostowych w światowych hubach technologicznych.
Publikacje z rocznika