Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: Modele biznesowe, Komercjalizacja technologii, Innowacyjność przedsiębiorstw, Współpraca uczelni z przedsiębiorstwami, Analiza strukturalna, Modele procesu innowacyjnego, Studium przypadku, Sektor okrętowy
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
HYBRYDYZACJA MODELI BIZNESOWYCH W PROCESIE TWORZENIA INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH
Jacek Rybicki, Emilia Dobrowolska
Abstrakt
Artykuł przedstawia w sposób syntetyczny, ewolucję modeli biznesowych przedsiębiorstw innowacyjnych na tle ewolucji koncepcji procesu innowacji. W artykule wskazano na pogłębiającą się złożoność i wzrost dynamiki kontekstu biznesowego w procesie tworzenia innowacji. Przedstawiono przykład holenderskiego modelu współpracy stoczni Amels z Uniwersytetem Technicznym w Delft. Jest to przykład hybrydyzacji modelu biznesowego, działającego w oparciu o koncepcję otwartych innowacji. Ten typ modelu biznesowego określany jest jako Biznes otwarty i bazuje on na koncepcji tworzenia innowacji otwartych, nazwanych mianem Connect and Develop Value. Opisana sieć współpracy, charakterystyczna jest dla wiodących pod względem innowacyjności podmiotów gospodarczych, działających współcześnie w warunkach globalnej konkurencji. W zakończeniu wskazano proponowane kierunki badań nad zjawiskiem hybrydyzacji modeli biznesowych przedsiębiorstw innowacyjnych i uczelni technicznych, wchodzących w skład symbiotycznej sieci współpracy.
Publikacje z rocznika