Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 9
Słowa kluczowe: Kapitał zagraniczny, Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Przedsiębiorstwo, Sytuacja gospodarcza
Strony: 6-14
Język publikacji: Polski
Pobierz
PRZEDSIĘBIORSTWA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO NA TLE OGÓŁU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W OKRESIE 1994—2017
Małgorzata Jaworek, Włodzimierz Karaszewski
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki analizy zmiany sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na tle wyników ogółu przedsiębiorstw działających w Polsce oraz analizy zmiany sytuacji ekonomicznej w grupie największych przedsiębiorstw z uwzględnieniem ich struktury własnościowej (podmioty krajowe vs. zagraniczne) i klasyfikacji PKD. W artykule wykorzystano rankingi 500 największych przedsiębiorstw w Polsce tzw. "Listy 500" z roku 1999 oraz z roku 2017, publikowane przez dziennik Rzeczpospolita oraz informacje zawarte w opracowaniach Głównego Urzędu Statystycznego.
Publikacje z rocznika