Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, System wartości, Sukcesja, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Strony: 10-17
Język publikacji: Polski
(Nie)zmienność wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi w procesie sukcesji i cyklu ich życia
Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
Abstrakt
Wartości firmy rodzinnej determinują model zarządzania, który powinien zapewnić jej ciągłość i długoterminowe działanie. Celem artykułu jest identyfikacja wartości, jakie są najważniejsze w firmach rodzinnych, ich znaczenia w poszczególnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, zakresu ich zmiany wraz z sukcesją. Przeprowadzono badania ilościowe techniką wywiadu bezpośredniego wśród właścicieli przedsiębiorstw rodzinnych (300 osób) oraz ich potencjalnych sukcesorów (300 osób), w przedsiębiorstwach znajdujących się w każdym z czterech etapów rozwoju firmy rodzinnej (narodziny, młodość, dojrzałość, schyłek). Wyniki wskazują, iż dla właścicieli i ich sukcesorów ważne są różne cele strategiczne: długofalowość funkcjonowania i maksymalizacja zysków. Wartości, na których oparty jest rozwój i długoterminowość działania firmy rodzinnej to doświadczenie i odpowiedzialność, dobra atmosfera, rzetelność, dobre relacje pomiędzy członkami rodziny, stabilizacja, dziedzictwo i trwałość, zysk. Dla sukcesorów wyróżniającą się wartością jest także zaufanie oraz wspólne cele. Przedsiębiorstwa rodzinne to organizacje nastawione na biznes i w przypadku konieczności wyboru pomiędzy rodziną czy firmą, stawia się na firmę.
Publikacje z rocznika