Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Menedżer, Kompetencje kierownicze, Zarządzanie kompetencjami, Model kompetencji menedżerskich
Strony: 36-42
Język publikacji: Polski
Ocena kompetencji menedżerskich - propozycja metodyczna
Małgorzata Tyrańska
Abstrakt
Jednym z warunków sprawnej realizacji zadań w organizacji jest posiadanie przez menedżerów odpowiednich kompetencji. Zatem pojawia się problem oceny tych kompetencji. Przeprowadzenie obiektywnej oceny kompetencji kadry menedżerskiej jest procesem trudnym w realizacji. Wynika to z powodu wysokiej złożoności pracy kadry menedżerskiej oraz dużej zmienności warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Celem artykułu jest przedstawienie propozycji sposobu identyfikacji i analizy poziomu kompetencji menedżerskich poprzez prezentację metodyki ich oceny. Realizacja celu, oparta na przeglądzie literatury z zakresu zarządzania kompetencjami, pozwoliła na wskazanie przesłanek i znaczenia zarządzania kompetencjami menedżerskimi dla funkcjonowania współczesnych organizacji. Na tym tle ukazano założenia własnej koncepcji oraz procedurę przeprowadzenia kompleksowej oceny kompetencji menedżerkach. Proponowana metodyka oceny kompetencji kadry menedżerskiej koncentruje się na cyklu postępowania badawczego, który jest właściwy dla badań diagnostycznych oraz została oparta na zasadach wielokryterialnej analizy porównawczej.
Publikacje z rocznika