Rok wydania: 2018
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: Kreatywność, Kreatywność w zarządzaniu, Metodologia badań
Strony: 31-40
Język publikacji: Polski
Pobierz
Przegląd dziesięciu perspektyw kreatywności w organizacji : ujęcie teoretyczne
Agnieszka A. Szpitter, Mieszko F. Olszewski
Abstrakt
W niniejszym artykule stawia się pytanie, czy jest możliwe ujęcie zjawiska kreatywności w organizacji jednoczenie z różnych perspektyw teoretycznych, tak aby wzbogacić jego ogląd i zrozumienie? Aby odpowiedzieć na to pytanie, dokonano przeglądu dziesięciu ujęć teoretycznych kreatywności w organizacji. Do analizy dobrano w sposób celowy koncepcje uznane za najbardziej użyteczne poznawczo. Postawiono następnie tezę, że ujęcia te są kompatybilne, komplementarne i addytywne, a symultaniczny ogląd zjawiska przy użyciu wielu perspektyw teoretycznych umożliwi wydobycie jego "stereometrycznej struktury". W oparciu o tę tezę dokonano zespolenia istotnych obserwacji dostarczanych przez każdą z tych perspektyw i zaproponowano wieloperspektywiczny model kreatywności w organizacji, wykorzystując w tym procesie - na gruncie koncepcyjnym arts-informed research - zabieg inspirowany metodami stosowanymi przez kubistów w sztuce.
Publikacje z rocznika