Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kompetencjami, Polityka personalna, Wojsko, Wyniki badań
Strony: 37-43
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wykorzystanie kompetencji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP
Maria Jabłońska-Wołoszyn
Abstrakt
Wojsko jest organizacją publiczną, która podobnie jak inne organizacje tego sektora podlega trendowi doskonalenia rozwiązań organizacyjnych i podnoszenia efektywności działania. Od niedawna również wykorzystuje pojęcie "kompetencja", które nie jest kojarzone ze stopniem wojskowym i wynikającym z niego poziomem uprawnień, ale ze standardem zachowań - modelem kompetencji - wymaganym od żołnierzy. Celem niniejszego opracowania jest analiza i określenie możliwości wykorzystania kompetencji w procesie zarządzania ludźmi w wojsku. W części wprowadzającej przedstawiono uzasadnienie teoretyczne badań nad wykorzystaniem koncepcji kompetencji w wojsku. W części empirycznej dokonano oceny realizacji procesu personalnego w wojsku pod kątem użycia w nim rozwiązań opartych na kompetencjach. Przedstawiono również wyniki badania przeprowadzonego wśród oficerów, które objęło swoim zakresem perspektywę strategiczną kształtowania kompetencji oficerów, świadomość roli oficera w realizacji celów Sił Zbrojnych RP, praktyczną realizację procesu ZZL w wojsku oraz uwarunkowań rozwoju kompetencji w praktyce. We wnioskach wykazano potrzebę szerszego wykorzystania zarządzania kompetencjami w realizacji procesu personalnego w Siłach Zbrojnych.
Publikacje z rocznika