Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Nauki o zarządzaniu, Metodologia badań, Walidacja, Pomiary
Strony: 3-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu
Wojciech Czakon
Abstrakt
Rozwój nauk o zarządzaniu przejawia się formułowaniem zależności pojęć, która umożliwia predykcję zmian kluczowych zmiennych oraz zdolność podejmowania lepszych decyzji. Warunkiem rozwoju jest pomiar konstruktów. Niniejszy artykuł sytuuje walidację w procesie rozwoju skal pomiarowych. Proponuje cztery współzależne procedury walidacji: treściową, fasadową, konstruktu oraz nomologiczną. Wyjaśnia ich istotę, związki z psychometrią, bieżącą praktykę nauk o zarządzaniu oraz formułuje rekomendacje w zakresie doskonalenia metodologii badań.
Publikacje z rocznika