Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: zakorzenienie strukturalne, zakorzenienie relacyjne, układ zamknięty, luka strukturalna
Strony: 3-11
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Ewolucyjny charakter przewagi konkurencyjnej triadycznych łańcuchów dostaw. Perspektywa zakorzenienia społecznego
Artur Świerczek
Abstrakt
W badaniu roli relacji międzyorganizacyjnych, służących osiąganiu przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw, można wykorzystać teorię zasobową oraz teorię sieciową. Niemniej, wcześniejsze badania, które odwołują się do wyróżnionych teorii (przede wszystkim teorii zasobowej), rzadko wspominają znaczenie kapitału społecznego w kształtowaniu relacji międzyorganizacyjnych, które umożliwiają dostęp do zasobów innych firm. W niniejszym artykule wykorzystano koncepcję zakorzenienia strukturalnego i relacyjnego w celu przeprowadzenia rozważań dotyczących zasobowej oraz sieciowej przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Celem artykułu jest, po pierwsze, identyfikacja roli zakorzenienia w kształtowaniu zróżnicowanych, ale wzajemnie uzupełniających się poglądów na temat przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Po drugie, celem niniejszej pracy jest rozpoznanie dynamicznego i ewolucyjnego charakteru przewagi konkurencyjnej łańcuchów dostaw. Przedstawione przykłady praktyczne świadczą o tym, że w określonych okolicznościach zasobowa przewaga konkurencyjna może migrować w kierunku sieciowej przewagi konkurencyjnej i, odwrotnie, sieciowa przewaga konkurencyjna może ewoluować w kierunku zasobowej.
Publikacje z rocznika