Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: ekspatriacja akademicka, ekspatriant, migrant, internacjonalizacja
Strony: 18-24
Język publikacji: Polski
Pobierz
Ekspatriacja akademicka jako przejaw internacjonalizacji uczelni
Sylwia Przytuła
Abstrakt
Internacjonalizacja uczelni wyższych skłania coraz więcej akademików do podejmowania pracy zagranicą. To tzw. ekspatrianci akademiccy, którzy łączą cechy dotychczas szeroko badanej grupy ekspatriantów wysoko wykwalifikowanych i naukowców. Kryteria definicyjne tej grupy pracowników międzynarodowych to: narodowość akademika jest inna, niż kraju goszczącego; zatrudnienie ma charakter długoterminowy choć ograniczony w czasie (kontrakt); naukowiec podejmuje misję zagraniczną w celu realizacji podstawowych filarów akademii, czyli nauczania, prowadzenia badań i pełnienia służby publicznej w formie działań administracyjnych.Kluczowymi motywami podejmowania misji zagranicznej przez akademików są: ciekawość poznawcza, lepsze możliwości realizowania kariery zawodowej i prowadzenia badań naukowych; pozytywny klimat instytucjonalny w uczelniach przyjmujących, korzystne warunki finansowe a także konieczność zewnętrzna tj. ucieczka z kraju macierzystego z powodu braku możliwości rozwoju kariery na lokalnym akademickim rynku pracy oraz z powodu zagrożenia wojną i represjami.
Publikacje z rocznika