Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: zarządzanie dokonaniami, systemy zarządzania dokonaniami, wdrożenia systemów, KPI
Strony: 24-31
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wyzwania związane z procesem wdrożenia systemów zarządzania dokonaniami. Studium przypadku
Piotr Korneta
Abstrakt
Według literatury, systemy zarządzania dokonaniami oferują liczne korzyści organizacjom. Jednakże, aby z nich praktycznie skorzystać organizacje muszą najpierw przezwyciężyć liczne trudności, jakimi są obarczone procesy wdrożeń. Celem pracy jest zidentyfikowanie trudności towarzyszących wdrożeniom i użytkowaniu systemów zarządzania dokonaniami wraz ze wskazaniem metod za pomocą których organizacje mogą identyfikować oraz mierzyć stopień tychże trudności. Cel pracy został zrealizowany za pomocą krytycznego przeglądu literatury oraz analizy studium przypadku składającej się z wywiadów oraz testów korelacji Spearmana. W pracy wykazano, iż liczne problemy wdrożeń, jakimi są obarczone systemy zarządzaniami dokonaniami, jeżeli nie zostaną odpowiednio zaadresowane, mogą zniwelować korzyści oferowane przez te systemy. Najważniejszym wnioskiem z niniejszego badania, jest rekomendacja dla organizacji rozważających wdrożenie systemu zarządzania dokonaniami, aby należycie się do niego przygotowały oraz były gotowe na nieoczekiwane istotne problemy mogące pojawić się podczas całego procesu wdrożenia.
Publikacje z rocznika