Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Zarządzanie gminami, źródła wiedzy, big data, analiza wydźwięku
Strony: 31-38
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Zastosowanie heterogenicznych źródeł wiedzy w zarządzaniu gminami
Cezary Stępniak, Tomasz Turek, Leszek Ziora
Abstrakt
Zarządzanie jednostkami administracyjnymi posiada swoją specyfikę. W przeciwieństwie do zarządzania przedsiębiorstwami celem zarządów gmin jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców, organizowanie funkcjonowania społeczności lokalnych przy zachowaniu racjonalności ekonomicznej. Dla liderów społeczności istotną kwestią jest kadencyjność pełnienia funkcji, co powinno być dodatkowym czynnikiem sprzyjającym ich współpracy z mieszkańcami. Jednym z warunków współpracy między liderami i lokalną społecznością jest odpowiedni poziom komunikacji. W niniejszym artykule przedstawiono problematykę źródeł danych niezbędnych w ramach wspomnianej współpracy. Rozważania przeprowadzono na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w 47 gminach województwa śląskiego. W rozważaniach analizie poddano dostępne współcześnie narzędzia IT (głównie Big Data i analizę wydźwięku oraz różne typy systemów informatycznych stosowanych w urzędach gmin) oraz zasoby informacyjne, jakie są lub mogą stanowić źródła wiedzy w zarządzaniu gminami.
Publikacje z rocznika