Rok wydania: 2019
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: lean management, mapowanie strumienia wartości, oddział ratunkowy, jakość
Strony: 46-52
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zastosowanie koncepcji lean management w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych
Urszula Cegłowska, Stanisław Brzozowski, Tomasz Hermanowski, Małgorzata Chmielewska
Abstrakt
Szpitalny oddział ratunkowy jest kluczową komórką organizacyjną w strukturze szpitala i nieefektywne zarządzanie nią może mieć wpływ na funkcjonowanie całego szpitala. Czas jest głównym czynnikiem rokowniczym w przypadku wielu stanów nagłych, optymalizacja funkcjonowania oddziałów ratunkowych, przy uwzględnieniu zwiększania efektywności udzielania świadczeń i obniżenia kosztów funkcjonowania, stanowią więc istotny obszar potrzebnych zmian. Lean management jest zbiorem metod oraz narzędzi wywodzących się z Systemu Produkcyjnego Toyoty i stosowanym w wielu sektorach przemysłu i usług, w ochronie zdrowia narzędzia lean wykorzystywane są przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Australii oraz Kanadzie. Celem niniejszej publikacji było zestawienie wyników zastosowania lean w oddziałach ratunkowych w Europie. Przeprowadzono przegląd literatury w bazach Medline, Embase, Scopus oraz ProQuest z wykorzystaniem słów kluczowych „lean management”, „health care” oraz „value stream mapping”, uwzględniono artykuły opublikowane do dnia 15.11.2015. Wyniki przeglądu wskazują, że nieefektywne funkcjonowanie oddziałów ratunkowych ma przełożenie na wyższy współczynnik śmiertelności pacjentów, spadek satysfakcji personelu medycznego z wykonywanej pracy, spadek satysfakcji pacjentów z otrzymywanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz nieefektywne zużycie ograniczonych zasobów. Podkreśla się szczególnie istotną kwestię koordynacji działań podejmowanych w różnych miejscach realizacji świadczeń oraz rolę multidysycyplinarnego zespołu medycznego. Wdrażając rozwiązania lean w obszarze oddziałów ratunkowych należy mieć na uwadze stopień skomplikowania procesu diagnostyczno-terapeutycznego oraz chęć uczenia się szpitala jako organizacji.
Bibliografia
1) Baker M., Taylor I., Mitchell A. (2009), Making Hospitals Work, Lean Enterprise Academy, Goodrich, UK. 2) Bucci S., de Belvis A.G., Marventano S., De Leva AC., Tanzariello M., Specchia ML., Ricciardi W., Franceschi F. (2016) Emergency Department Crowding and Hospital Bed Shortage: Is Lean a Smart Answer? „European Review for Medical and Pharmcological Sciences”, Vol. 20, No. 20, pp. 4209-4219. 3) Coons J.A. (2007), Beginning the Lean Improvement Journey in the Clinical Laboratory, White Paper [online], ,https://www.yumpu.com/en/document/read/30068777/beginning-the-lean-improvement-journey-in-the-clinical-laboratory, access date: 25.06.2018 r. 4) Dammand J., Hørlyck M., Jacobsen T.L., Lueg R., Röck R.L. (2014), Lean Management in Hospitals: Evidence from Denmark, „Administration & Public Management Review”, No. 23, pp. 19–35. 5) Davies R. (2007), „See and Treat” or „See” AND „Treat” in an Emergency Department, [in:] S. G. Henderson, B. Biller, M.-H. Hsieh, J. Shortle, J. D. Tew, R. R. Barton (eds.), Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference, IEEE Press, Washington D.C., pp. 1519–1522. 6) Hogan B., Rasche Ch., Braun A., von Reinersdorff (2012), The First View Concept: Introduction of Industrial Flow Techniques into Emergency Medicine Organization, „European Journal of Emergency Medicine”, Vol. 19, No. 3, pp. 136–139. 7) Holden R.J. (2011), Lean Thinking in Emergency Departments: A Critical Review, „Annals of Emergency Medicine”, Vol. 57, No. 3, pp. 265–278. 8) Leape L.L. (2001), Foreword: Preventing Medical Accidents: Is „Systems Analysis” the Answer? „American Journal of Law & Medicine”, Vol. 27, No. 2–3, pp. 145–148. 9) Marren J.P. (2003), The Hospital Board at Risk and the Need to Restructure the Relationship with the Medical Staff: Bylaws, Peer Review and Related Solutions, „Annals of Health Law”, Vol. 12, No. 2, pp. 179–234. 10) Mazzocato P., Holden R.J., Brommels M., Aronsson H., Backman U., Elg M., Thor J. (2012), How Does Lean Work in Emergency Care? A Case Study of a Lean-inspired Intervention at the Astrid Lindgren Children's Hospital, Stockholm, Sweden, „BMC Health Services Research”, Vol. 12, No. 28, pp. 1–13. 11) Mazzocato P., Thor J., Bäckman U., Brommels M., Carlsson J., Jonsson F., Hagmar M., Savage C. (2014), Complexity Complicates Lean: Lessons from Seven Emergency Services, „Journal of Health Organization and Management”, Vol. 28, No. 2, pp. 266–288. 12) McCulloch P., Kreckler S., New S., Sheena Y., Handa A., Catchpole K. (2010), Effect of a „Lean” Intervention to Improve Safety Processes and Outcomes on a Surgical Emergency Unit, „British Medical Journal”, Vol. 341, No. 2, pp. 1043-1047. 13) Minvielle E., Sicotte C., Champagne F., Contandriopoulos A.P., Jeantet M., Preaubert N., Bourdil A., Richard C. (2008), Hospital Performance: Competing or Shared Values? „Health Policy”, Vol. 87, No. 1, pp. 8–19. 14) Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późń. zm.. 15) Ryan A., Hunter K., Cunningham K., Williams J., O’Shea H., Rooney P., Hickey F. (2013), STEPS: Lean Thinking, Theory of Constraints and Identifying Bottlenecks in an Emergency Department, „Irish Medical Journal”, Vol. 106, No. 4, pp. 105–107. 16) Setijono D., Naraghi A.M., Ravipati U.P. (2010), Decision Support System and the Adoption of Lean in a Swedish Emergency Ward: Balancing Supply and Demand towards Improved Value Stream, „International Journal of Lean Six Sigma”, Vol. 3, No. 6, pp. 234–248. 17) Yerian L.M., Seestadt J.A., Gomez E.R., Marchant K.K., (2012), A Collaborative Approach to Lean Laboratory Workstation Design Reduces Wasted Technologist Travel, „American Journal of Clinical Pathology”, Vol. 138, pp. 273–280.
Publikacje z rocznika