Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: kompetencje przekrojowe, kompetencje w nowej ekonomii, sieci neuronowe, zarządzanie kompetencjami
Strony: 35-42
Język publikacji: Polski
Pobierz
Rozwój kompetencji przedsiębiorczości w procesie kształcenia praktycznego studentów szkół wyższych
Magdalena Graczyk-Kucharska, Robert Olszewski, Maciej Szafrański, Marek Goliński, Małgorzata Spychała
Abstrakt
Kompetencje przekrojowe to zbiór wiedzy, umiejętności i postaw wymaganych na różnych stanowiskach pracy, w różnych zawodach. Do kompetencji takich należą m.in.: przedsiębiorczość, praca w zespole, kreatywność czy komunikatywność, które coraz częściej wskazywane są przez pracodawców jako kluczowo wymagane na ryku pracy w różnych krajach. W niniejszym artykule przedstawiono hipotezę badawczą odnoszącą się do powiązania kompetencji przedsiębiorczości z innymi, wybranymi kompetencjami przekrojowymi. Modele matematyczne z wykorzystaniem regresji wielorakiej i sieci neuronowych opisujące wzajemną zależność tych kompetencji opracowano w oparciu o analizę danych zebranych w czterech krajach Unii Europejskiej: Polski, Finlandii, Słowacji i Słowenii. Na podstawie wyników badań i opracowanego modelu udowodniono, że przyspieszając kompetencję przedsiębiorczości, jednocześnie rozwijamy kompetencje kreatywności, pracy w zespole oraz komunikatywność.
Bibliografia
[1] Archel A.D., Sounderpadian J. (2018), Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Red. naukowa przekładu B. Witkowski. [2] Ashworth P.D., Saxton J. (1990), „On ‘competence’”, „Journal of Further and Higher Education”, Vol. 14, No. 2, pp. 3–25. [3] Boyatzis R.E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York. [4] Bratnicka K. (2015), Twórcza przedsiębiorczość organizacyjna, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 212, s. 23–34. [5] Eraut M. (1998), Concepts of Competence, „Journal of Interprofessional Care”, Vol. 12, No. 2, pp. 127–139. [6] Hacioglu U., Dincer H. (2016), Concept of Conflict within the New Economy Environment and Its Impact on the Market Mechanism, „International Journal of Research in Business and Social Science” (2147–4478), Vol. 1, No. 1, pp. 29–38. [7] Kelly S., Reimer D. (2017), HR and the Internet of People, „People & Strategy”, Vol. 40, No.3, pp. 6–7. [8] Korde P. (2018), Technology Entrepreneurship: Multidimensional Model, International Multidisciplinary Scientific GeoConference: SGEM: Surveying Geology & mining Ecology Management, Vol. 18, pp. 815–821. [9] Lindawati A.S.L. (2014), A Study of Collective Entrepreneurship Model as an Alternative in Empowering Micro, Small and Medium Enterprise (MSME) cooperatives, „Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura”, Vol. 17, No. 2, pp. 171–186. [10] Mahfuz Ashraf M., Razzaque M.A., Liaw S.T., Ray P.K., Hasan M.R. (2018), Social Business as an Entrepreneurship Model in Emerging Economy: Systematic Review and Case Study, „Management Decision”, Vol. 57, No. 5, pp. 1145–1161. [11] Miller D., Le Breton-Miller I. (2017), Underdog Entrepreneurs: A Model of Challenge–based Entrepreneurship, „Entrepreneurship Theory and Practice”, Vol. 41, No. 1, pp. 7–17. [12] Morgan J., Sisak D. (2016), Aspiring to Succeed: A Model of Entrepreneurship and Fear of Failure, „Journal of Business Venturing”, Vol. 31, No. 1, pp. 1–21. [13] Neumark D., Reed D. (2004), Employment Relationships in the New Economy, „Labour Economics”, Vol. 11, No. 1, pp. 1–31. [14] Parlament Europejski i Rada Parlamentu Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006/962/WE – Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. [15] Rubin M. (2012), Working-class Students Need More Friends at University: A Cautionary Note for Australia's Higher Education Equity Initiative, „Higher Education Research & Development”, Vol. 31, No. 3, pp. 431–433. [16] Skonieczny J. (2019), Twórczość jako fundament strategii organizacji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. [17] Srikanthan G., Dalrymple J.F. (2002), Developing a Holistic Model for Quality in Higher Education, „Quality in Higher Education”, Vol. 8, No. 3, pp. 215–224. [18] Srikanthan G., Dalrymple J. (2004), A Synthesis of a Quality Management Model for Education in Universities, „International Journal of Educational Management”, Vol. 18, No. 4, pp. 266–279. [19] Spychała M., Szafrański M., Graczyk-Kucharska, M., Goliński, M. (2017), The Method of Designing Reference Models of Workstations, Proceedings of the 18th European Conference on Knowledge Management, European Conference on Knowledge Management, University of Catalonia Barcelona, Spain, Academic Conferences International Limited, pp. 930–939. [20] Szafranski M., Golinski M., Simi H. (2017a), The Acceleration of Development of Transversal Competences, Centria University of Applied Sciences, Finland. [21] Szafrański M., Graczyk-Kucharska M., Więcek-Janka E., Lewandowska I. i inni (2017b), The Models of Processess of Developing Transversal Skills in Practical Training, http://www.atcerasmus.eu/, access date: 20.09.2019. [22] Szafrański M. (2019), Threefold Nature of Competences in Enterprise Management: A Qualitative Model, Proceedings of the 20th European Conference on Knowledge Management, Vol. 2, Universidade Europeia de Lisboa, Lisbon, Portugal, pp. 1006–1015. [23] Tadeusiewicz R. (1998), Elementarne wprowadzenie do techniki sieci neuronowych z przykładowymi programami, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa. [24] The Report IO5 The Models of Processes of Developing Transversal Skills in Practical Training (2017), http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/IO5-The-models-of-processes-of-developing-transversal-skills-in-practical-training-2.pdf, access date: 12.01.2020. [25] The Report IO6 A set of Results of Processes' Models Testing (2018), http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/09/VER-2-Report-IO6-with-Attachment-18.01.18-ENG.pdf, access date: 12.01.2020. [26] Wach K. (2015), Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego: przegląd literatury, „Przedsiębiorczość-Edukacja”, Nr 11, s. 24–36. [27] Wang C., Wang N., Yang J. (2012), A Unified Model of Entrepreneurship Dynamics, „Journal of Financial Economics”, Vol. 106, No. 1, pp. 1–23. [28] Zahra S.A., Sapienza H.J., Davidsson P. (2006), Entrepreneurship and Dynamic Capabilities: A Review, Model and Research Agenda, „Journal of Management Studies”, Vol. 43, No. 4, pp. 0022–2380.
Publikacje z rocznika