Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: ekoinnowacje, ekoinnowacyjność, MSP, kraje regionu Morza Bałtyckiego, projekt Ecolabnet
Strony: 12-18
Język publikacji: Polski
Pobierz
Ekoinnowacyjne potrzeby przedsiębiorstw z sektora MSP a potencjał sieci ekoinnowacji Ecolabnet
Jurand Bień, Waldemar Jędrzejczyk, Robert Kucęba
Abstrakt
W artykule przedstawione zostało zagadnienie rozwoju ekoinnowacji, które warunkują poziom ekoinnowacyjności nie tylko pojedynczych przedsiębiorstw, ale także regionów i państw. Z uwagi na niski poziom ekoinnowacyjności wielu gospodarek świata konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększenie tego poziomu, poprzez nasycenie rozwiązaniami ekoinnowacyjnymi wszystkich procesów biznesowych. Przykładem inicjatywy, która ma na celu stymulowanie zachowań ekoinnowacyjnych jest projekt Ecolabnet. W artykule przedstawiono główne zadania badawczo-rozwojowe w zakresie wdrożenia ekoinnowacji produktowych i procesów biznesowych, realizowanych przez międzynarodową sieć partnerów (Network of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs - Ecolabnet) reprezentujących jednostki naukowo-badawcze z sześciu krajów nadbałtyckich. Sieć ta powstała w ramach realizowanego Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014-2020 – programu współpracy transnarodowej, który wspiera rozwój integracji i współpracy terytorialnej celem zwiększenia ekoinnowacyjności, dostępności oraz zrównoważonego rozwoju państw Regionu Morza Bałtyckiego. Aby można było wspomagać przedsiębiorstwa w rozwoju  ekoinnowacyjności, w szczególności przedsiębiorstwa z sektora MSP, należy najpierw zdiagnozować ich potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. Celem głównym artykułu jest określenie potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw z sektora MSP w obszarze ekoinnowacji, których znajomość umożliwi budowę „szytego na miarę” repozytorium wiedzy w sieci ekoinnowacji Ecolabnet. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że potrzeby i oczekiwania przedsiębiorstw są duże i dotyczą różnych aspektów organizacyjnych.
Bibliografia
1. Bocken N.M.P., Farracho M., Bosworth R., Kemp R. (2014), The Front-end of Eco-innovation for Eco-innovative Small and Medium Sized Companies, „Journal of Engineering and Technology Management”, Vol. 31, pp. 43-57. DOI: 10.1016/j.jengtecman.2013.10.004. 2. Burger T. (2005), Green Awareness of Polish Society, Institute of Economy and Urban Area, Warsaw. 3. Cichy M.J., Szafraniec M. (2015), Ekoinnowacyjność przedsiębiorstw Czystszej Produkcji w Polsce. Część 1. Ogólne aspekty ekoinnowacyjności, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, Nr. 77, s. 19-37. 4. CP, https://www.cp.org.pl/, data dostępu: 9.01.2020 r. 5. Diabat A., Govindan K. (2011), An Analysis of the Drivers Affecting the Implementation of Green Supply Chain Management, „Resources Conservation and Recycling”, Vol. 55, No. 6, pp. 659-667. 6. Dudek M., Prandecki K., Wrzaszcz W., Żekało M. (2019), Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady, IERiGŻ-PIB, Warszawa. 7. EC (2006), Competitiveness and Innovation Framework Programme (2007-2013), European Commission, Brussels. 8. ECOLABNET, https://ecolabnet.org, access date: 10.01.2020. 9. EIO (2013), Europe in Transition: Paving the Way to a Green Economy through Eco-innovation, Eco-Innovation Observatory, Funded by the European Commission, DG Environment, Brussels. 10. GUS (2010), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw 2006-2009, GUS, Warszawa. 11. Kaźmierczak-Piwko L., Lewandowska U., Prosół H., Tarnas A. (2017), Innowacje ekologiczne w energetyce jako czynnik konkurencyjności gospodarki, „Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji”, Vol. 6, Nr 1, s. 96-105. 12. Kemp R., Pearson P. (2007), Final Report MEI Project about Measuring Eco-innovation, Um-Merit, Maastricht. 13. Karaarslan S. (2015), Eco-innovation Competitiveness Inland shipping, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam. 14. Kuceba R. (2019a), Environmental Management and Green Attitudes of the European SME Sector, [in:] A. Hamrol, A. Kujawińska, M. Barraza, M.F. Suarez (eds.), Advances in Manufacturing II. Vol. 2 – Production Engineering and Management, Springer, Cham, pp. 12-25, DOI: 10.1007/978-3-030-18789-7_2. 15. Kuceba R. (2019b), Levels of Pro-Environmental Maturity in Micro and Small Enterprises, „System Safety: Human - Technical Facility – Environment”, Vol. 1, Issue 1, pp. 256-264, DOI: 10.2478/czoto-2019-0033. 16. Kuceba R., Zawada M. (2019), The Influence of Environmental Awareness and Attitudes of Entrepreneurs on the Acceleration of co-Innovation in Micro and Small Enterprises, „International Journal of Management and Applied Science”, Vol. 5, Issue 9, pp. 67-72. 17. Łączny J.M., Baran J., Ryszko A. (red.) (2012): Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powęglowych. Podstawy teoretyczno-metodyczne i przykłady praktyczne. Wydawnictwo Naukowe ITEPIB, Radom. 18. Łączny J.M., Baran J., Ryszko A. (red.), (2012), Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych technologii środowiskowych stosowanych na zwałowiskach odpadów powęglowych. Podstawy teoretyczno-metodyczne i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Naukowe ITEPIB, Radom. 19. OECD (2005), Oslo Manual 2005: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation, Data, 3rd Edition, OECD, Eurostat. 20. OECD (2019), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition, OECD, Eurostat. 21. Rennings K. (2000), Redefining Innovation – Eco-innovation Research and the Contribution from Ecological Economics, „Ecological Economics”, Vol. 32, No. 2, pp. 319-332. 22. Ryszko A. (2014), Motywacje i bariery działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, „Modern Management Review”, Vol. 21, No. 1, pp. 127-138. 23. Triguero A., Moreno-Mondéjar L., Davia M.A. (2013), Drivers of Different Types of Eco-innovation in European SMEs, „Ecological Economics”, Vol. 92, pp. 25-33, DOI: 10.1016/j.ecolecon.2013.04.009. 24. WCED (1987), Our Common Future, World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford, New York.
Publikacje z rocznika