Rok wydania: 2020
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: dynamiczne zdolności, paradygmat, zarządzanie strategiczne, marketing, tendencje konsumenckie
Strony: 27-33
Język publikacji: Polski
Pobierz
Sprzężenie dynamicznych zdolności z potrzebami konsumenckimi – wyczuwanie i antycypacja
Maciej Mitręga
Abstrakt
Koncepcja dynamicznych zdolności (DZ) jest obecne jednym z najbardziej wpływowych nurtów w naukach o zarządzaniu, jednak koncepcja ta pozostaje dość abstrakcyjna wobec praktyki biznesowej. Artykuł ten prezentuje ramy koncepcyjne dynamicznych zdolności, które zgodne są z korzeniami tej koncepcji, a jednocześnie nawiązują do różnorodności w zakresie współczesnych badań dynamicznych zdolności. Artykuł ten prezentuje wybrane wyniki badań jakościowych nakierowane na eksplorację przejawów dynamicznych zdolności, szczególnie w odniesieniu do powiązań pomiędzy dynamicznymi zdolnościami a tendencjami wyłaniającymi się w zachowaniach konsumenckich. Wyniki badań sugerują, ze powiązania te są dwustronne, ponieważ współczesne organizacje wykorzystuję różne metody w zakresie podsycania tendencji konsumenckich. W tym kontekście termin „antycypacja” wydaje się dobrym uzupełnieniem wobec „wyczuwania” jako elementu składowego dynamicznych zdolności.
Bibliografia
1. Achrol, R.S, Kotler P. (2012), Frontiers of the Marketing Paradigm in the Third Millennium, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 20, No. 1, pp. 35–52. 2. Barney J.B. (1991), Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, „Journal of Management”, Vol. 14, No. 1, pp. 99–120. 3. Barrales-Molina V., Martínez-López, F. J., Gázquez-Abad, J. C. (2014), Dynamic Marketing Capabilities: Toward an Integrative Framework, „International Journal of Management Reviews”, Vol. 15, No. 4, pp. 397–416. 4. Barreto, Ilídio. (2010), Dynamic Capabilities: A Review of Past Research and an Agenda for the Future, „Journal of Management”, Vol. 36, No. 1, pp. 256–280. 5. Cialdini R. (2004), Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, GWP, Warszawa. 6. Chowdhury M.M., Quaddus M. (2017), Supply Chain Resilience: Conceptualization and Scale Development Using Dynamic Capability Theory, „International Journal of Production Economics”, Vol. 188, pp. 185–204. 7. D'Aveni R.A, Dagnino G.B., Smith K.G. (2010), Special Issue: The Age of Temporary Advantage? „Strategic Management Journal”, Vol. 31, No. 13, pp. 1371–1385. 8. Eisenhardt K.M., Martin J.A. (2000), Dynamic Capabilities: What Are They? „Strategic Management Journal”, Vol. 21, No. 10–11, s. 1105–1121. 9. Helfat C.E. (2000), Special Issue: The Evolution of Firm Capabilities, „Strategic Management Journal”, Vol. 21, No. 10–11, pp. . 10. Kuhn T.S. (1968), Struktura rewolucji naukowych, Warszawa, PWN (tłum.). 11. Lee S.M., Rha J.S. (2016), Ambidextrous Supply Chain as a Dynamic Capability: Building a Resilient Supply Chain, „Management Decision”, Vol. 54, No. 1, pp. 2–23. 12. Martin J.A. (2011), Dynamic Managerial Capabilities and the Multibusiness Team: The Role of Episodic Teams in Executive Leadership Groups, „Organization Science”, Vol. 22, No. 1, pp. 118–140. 13. Mitręga M. (2019), Dynamic Marketing Capability–refining the Concept and Applying it to Company Innovations, „Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 35, No. 2, pp. 193–203. 14. Mitręga M. (2018), Dynamiczne zdolności marketingowe organizacji Koncepcja i wybrane obszary zastosowań, Prace Naukowe Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr , s. 99–149. 15. Narver J.C., Slater S.F., MacLachlan D.L. (2004), Responsive and Proactive Market Orientation and New‐product Success, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 21, No. 5, pp. 334–347. 16. Nelson R.R., Winter S.G. (1982), An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press. 17. Newbert S.L. (2007), Empirical Research on the Resource-based View of the Firm: An Aseessment and Suggestions for Future Research, „Strategic Management Journal”, Vol. 28, No. pp, s. 121–146. 18. Pavlou P.A., El Sawy O.A. (2011), Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities, „Decision Sciences”, Vol. 42, No. 1, pp. 239–273. 19. Shepherd D.A, Suddaby R. (2017), Theory Building: A Review and Integration, „Journal of Management”, Vol. 43, No. 1, pp. 59–86. 20. Sułkowski Ł. (2006), Perspektywa interpretatywna w naukach o zarządzaniu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Vol. 1104, s. 135–143. 21. Teece D.J., Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, No. 7, pp. 509–533. 22. Teece D.J. (2007), . 23. Teece D.J. (2014), The Foundations of Enterprise Performance: Dynamic and Ordinary Capabilities in an (Economic) Theory of Firms, „The Academy of Management Perspectives”, Vol. 28, No. 4, pp. 328–352. 24. Winter S.G. (2003), Understanding Dynamic Capabilities, „Strategic Management Journal”, Vol. 24, No. 10, pp. 991–995. 25. Wilhelm H., Schlömer M., Maurer I. (2015), How Dynamic Capabilities Affect the Effectiveness and Efficiency of Operating Routines Under High and Low Levels of Environmental Dynamism, „British Journal of Management”, Vol. 26, No. 2, pp. 327–345.
Publikacje z rocznika