Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: szkoły biznesu, akredytacje, AACSB, EQUIS, standardy, inspiracja
Strony: 17-24
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Korzyści dla szkól biznesu z najważniejszych międzynarodowych akredytacji. Wnioski z realizacji projektów AACSB i EQUIS
Marcin Wojtysiak-Kotlarski
Abstrakt
W artykule zastosowano połączenie podejścia eksploracyjnego i deskryptywnego w procesie badawczym. W ramach podejścia eksploracyjnego autor stara się położyć podwaliny pod późniejsze, bardziej szczegółowe badania dotyczące korzyści i inspiracji najważniejszych akredytacji szkół biznesu. Artykuł zawiera również elementy podejścia deskryptywnego, jako że przedstawiono odwołania do pewnych rzeczywistych informacji dotyczących doświadczeń szkół biznesu zebranych w czasie realizacji projektów akredytacyjnych. Największym ograniczeniem tego artykułu jest wąsko zarysowany zakres badań. W przyszłości, autor planuje rozwinąć podjęte w tym artykule badania, odrębnie dla akredytacji EQUIS i akredytacji AACSB. Artykuł może być wartościowy dla przedstawicieli kierownictwa szkół biznesu, ponieważ zaprezentowano w nim ważne elementy filozofii najważniejszych akredytacji, a także przedstawiono wybrane inspiracje i najlepsze praktyki oraz wnioski wynikające z realizacji projektów akredytacyjnych.
Bibliografia
AACSB (2018), 2013 Eligibility Procedures and Accreditation Standards for Business Accreditation, www.aacsb.edu, access date: 15.02.2021. AACSB (2020), 2020 AACSB Guiding Principles and Standards for Business Accreditation, www.aacsb.edu, access date: 15.02.2021. Allen A. (2020), Innovations in Experiential Learning, „BizEd”, Nov-Dec 2020. Aprea C., Edinger-Schons L.M. (2021), Sustainability Games, „Global Focus”, EFMD Global Magazine, Vol. 15, No. 1. Business School Advisory Boards, www.globalfocusmagazine.com/business-school-advisory-boards, access date: 15.02.2021. Carleton University (2021), Experiential Education, https://carleton.ca/experientialeducation, access date: 15.02.2021. Cornuel E., Hommel U. (2015), Moving beyond the Rhetoric of Responsible Management Education, „Journal of Management Development”, Vol. 34, No. 1, pp. 2–15. De Onzono S.I., Carmona S. (2016), Academic Triathlon – Bridging the Agora and Academia, „Journal of Management Development”, Vol. 35, No. 7, pp. 854–865. Dyllick T. (2015), Responsible Management Education for a Sustainable World. The Challenges for Business Schools, „Journal of Management Development”, Vol. 34, No. 1, pp. 16–33. EFMD Global (2020), 2020 EQUIS Standards & Criteria, Brussels 2020, www.efmd.org, access date: 15.02.2021. Guillotin B., Mangemetin V. (2015), Internationalization Strategies of Business Schools: How Flat Is the World? „Thunderbird International Business Review”, Vol. 57, No. 5, pp. 343–357. Hardcastle S. (2021), Business School Advisory Boards, „Global Focus”, EFMD Global Magazine, Vol. 15, No. 1. Noorda S. (2011), Future Business Schools, „Journal of Management Development”, Vol. 30, No. 5, pp. 519–525. Osbaldeston M., Kudrnova-Lovera A. (2021), Silver Linings, „Global Focus”, EFMD Global Magazine, Vol. 15, No. 1. Pfefferman G (2016), GBSN’s Perspective on Business Education and Globalization, „Journal of Management Development”, Vol. 35, No. 7, pp. 866–877. Thomas H., Thomas L., Perspectives on Leadership in Business Schools, „Journal of Management Development”, Vol. 30, No. 5, pp. 526–540. Trapnell J.E. (2007), AACSB International Accreditation. The Value Proposition and a Look to the Future, „Journal of Management Development”, Vol. 26, No. 1, pp. 67–72. Urgel J. (2007), EQUIS Accreditation: Value and Benefits for International Business Schools, „Journal of Management Development”, Vol. 26, No. 1, pp. 73–83. Zammuto R.F. (2008), Accreditation and the Globalization of Business, „Academy of Management Learning & Education”, Vol. 7, No. 2, p. 260. Zhao J., Ferran C. (2016), Business School Accreditation in the Changing Global Marketplace: A Comparative Study of Agencies and their Competitive Strategies, „Journal of International Education in Business, Vol. 9, No. 1, p. 53.
Publikacje z rocznika