Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 3
Słowa kluczowe: podejście adaptacyjne, metodyki zwinne, analiza trendów
Strony: 31-39
Język publikacji: Polski
Pobierz
Analiza zakresu i specyfiki rozwiązań wykorzystywanych w ramach adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami
Mariusz Hofman, Magdalena Oronowicz
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę podejścia adaptacyjnego do zarządzania projektami. Celem artykułu jest analiza zakresu stosowania podejścia adaptacyjnego z uwzględnieniem zwinnych metodyk zarządzania i powiązanych z nimi narzędzi. Analiza została przeprowadzona na poziomie organizacji, projektu oraz zespołu. Zastosowaną metodą badawczą była analiza danych ilościowych. Uzyskane wyniki pozwoliły na określenie korzyści osiąganych przez organizacje stosujące adaptacyjne podejście do zarządzania projektami oraz wskazanie trendów, jakim podlegały najczęściej wykorzystywane metody skalowania zwinnego, metodyki zarządzania projektami zwinnymi oraz powiązane z nimi techniki i narzędzia.
Bibliografia
[1] Andersen E., Birchall D., Jessen S.A., Money H.A. (2006), Exploring Project Success, „Baltic Journal of Management”, Vol. 1, No. 2, pp. 127–147. [2] Annual State of Agile Report (lata 2010–2019). [3] Dybå T., Dingsøyr T. (2008), Empirical Studies of Agile Software Development: A Systematic Review, „Information and Software Technology”, Vol. 50, No. 9–10, pp. 833–859. [4] Friis Sommer A., Dukovska-Popovska I., Steger-Jensen K. (2014), Barriers towards Integrated Product Development — Challenges from a Holistic Project Management Perspective, „International Journal of Project Management”, Vol. 32, No. 6, pp. 970–982. [5] Dyduch W. (2016), Ilościowe badanie i operacjonalizacja zjawisk w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon, (red.), Podstawy metodologii w naukach o zarządzaniu (wydanie III rozszerzone), Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa, s. 306–328. [6] Henderson L.S., Stackman R.W., Lindekilde R. (2016), The Centrality of Communication Norm Alignment, Role Clarity, and Trust in Global Project Teams, „International Journal of Project Management”, Vol. 34, No. 8, pp. 1717–1730. [7] Jałocha B. (2019), Projektyzacja jako przedmiot badan w ramach studiów nad projektami, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 34–41. [8] Karrbom Gustavsson T., Hallin A. (2014), Rethinking Dichotomization: A Critical Perspective on the Use of „Hard” and „Soft” in Project Management Research, International Journal of Project Management, Vol. 32, No. 4, pp. 568–577. [9] Laanti M., Similä J., Abrahamsson P. (2013), Definitions of Agile Software Development and Agility, [in:] F. McCaffery, R.V. O’Connor, R. Messnarz (eds.) Systems, Software and Services Process Improvement, Vol. 364, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 247–258. [10] Leffingwell D. (2010), Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, Programs, and the Enterprise, Addison-Wesley Professional. [11] Leffingwell D. (2007), Scaling software agility: Best practices for large enterprises, Addison-Wesley Professional. [12] Markowitz H. (1959), Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments, John Wiley and Sons, New York. [13] Meskendahl S. (2010), The Influence of Business Strategy on Project Portfolio Management and its Success — A Conceptual Framework, „International Journal of Project Management”, Vol. 28, No. 8, pp. 807–817. [14] Olsson R. (2008), Risk Management in a Multi-project Environment. An Approach to Manage Portfolio Risks, „International Journal of Quality and Reliability Management”, Vol. 25, No. 1, pp. 60–71. [15] Patanakul P., Milosevic D. (2009), The Effectiveness in Managing a Group of Multiple Projects: Factors of Influence and Measurement Criteria, „International Journal of Project Management”, Vol. 27, No. 3, pp. 216–233. [16] Porter W., Lilly S. (1996), The Effects of Conflict, Trust, and Task Commitment on Project Team Performance, „International Journal of Conflict Management„, Vol. 7, No. 4, pp. 361–376. [17] Project Management Institute. (2008), The Standard for Portfolio Management. Global Standard, Newton Square, Pennsylvania. [18] Schoper Y.-G., Wald A., Ingason H.T. (2018), Projectification in Western Economies: A Comparative Study of Germany, Norway and Iceland, „International Journal of Project Management”, Vol. 36, No. 1, pp. 71–82. [19] Schwaber K., Sutherland J. (2017), The Scrum Guide™. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, Scrum.org, Boston, pp. 1–19. [20] Schwaber K., Beedle M. (2002), Agile Software Development with Scrum. Series in agile software development. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. [21] Scrum.org (2020), The Scrum Guide™. The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game, https://scrumguides.org/scrum-guide.html, access date: 28.01.2021. [22] Serrador P., Pinto J. (2015), Does Agile work? — A Quantitative Analysis of Agile Project Success, „International Journal of Project Management”, Vol. 33, No. 5, pp. 1040–1051. [23] Shu-Chien H., Kai-Wei W., Qingbin C., Rand W. (2016), Understanding the Complexity of Project Team Member Selection through Agent-based Modeling, „International Journal of Project Management”, Vol. 34, No. 1, pp. 82–93. [24] Stettina, C., Hörz, J. (2015), Agile Portfolio Management: An Empirical Perspective on the Practice in Use, „International Journal of Project Management”, Vol. 33, No. 1, pp. 140–152. [25] Sweetman, R., Conboy, K. (2013). Exploring the Tensions between Software Project Portfolio Management and Agile Methods: A Research in Progress, [in:] B. Fitzgerald, K. Conboy, K. Power, R. Valerdi, L. Morgan, K.-J. Stol (eds.), Proceedings of 4th International Conference, LESS 2013, Springer, Berlin, Heidelberg, pp. 210–217. [26] Wu G., Liu C., Zhao X., Zuo J. (2017), Investigating the Relationship between Communication-conflict Interaction and Project Success among Construction Project Teams, „International Journal of Project Management”, Vol. 35, No. 8, pp. 1466–1482. [27] Wyrozębski P. (2020), Zwinne zarządzanie projektami w dużych organizacjach, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa. [28] Xiang Ch., Yang Z., Zhang L. (2016), Improving IS Development Teams' Performance During Requirement Analysis in Project—The Perspectives from Shared Mental Model and Emotional Intelligence, „International Journal of Project Management”, Vol. 34, No. 7, pp. 1266–1279.
Publikacje z rocznika