Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 4
Słowa kluczowe: Strategia konkurencji, pozycja konkurencyjna, łańcuch wartości, sektory wysokiej i niskiej techniki
Strony: 12-22
Język publikacji: Polski
Strategie konkurencji przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki
Sylwester Gregorczyk
Abstrakt

Problematyka podjęta w opracowaniu dotyczy zachowań strategicznych przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki, a w szczególności różnic w strategii konkurencji Teoretyczne fundamenty koncepcji zarządzania strategicznego wskazują na znaczenie różnych czynników dla wyborów strategicznych, w tym cechy sektorowe. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw w sektorach wysokiej i niskiej techniki. Wyniki empiryczne częściowo potwierdziły odmienność strategii w przedsiębiorstwach z sektorów wysokiej i niskiej techniki w odniesieniu do wyborów parametrów strategii konkurencji. 

Bibliografia
[1] Acosta M., Coronado D., Flores E. (2012), University Spillovers and New Business Location in High-technology Sectors: Spanish Evidence, „Small Business Economics”, Vol. 36, No. 3, pp. 365–376. [2] Borowiecki R., Siuta-Tokarska B. (2015), Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Nr 41, s. 52–66. [3] Braguinsky S., Klepper SA., Ohyama A., (2012) High-Tech Enterpreneurship, „The Journal of Law&Economics”, Vol. 55, No. 4, pp. 869–900. [4] Cieślik J. (2017), Niekonwencjonalne strategie przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Nr 3(44), s. 30–38. [5] Czakon W. (2018), Problem krótkowzroczności strategicznej, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 17–22. [6] Dobrovic J., Gallo P., Mihalcova B., Stofova L., Szaryszova P. (2018). Competitiveness Measurement in Terms of the Europe 2020 Strategy, „Journal of Competitiveness”, 10(4), pp. 21–37. [7] Hirsch-Kreinsen H., Jacobson D., Laestadius S. (red.), (2005), Low-tech Innovation in the Knowledge Economy, Peter Lang, Frankfurt am Main. [8] Hirsch-Kreinsen H. (2008), "Low-Tech'' Innovations, „Industry and Innovation”, Vol. 15, No. 1, pp. 19–43. [9] Kirner E., Kinkel S., Jaeger A. (2009), Innovation Paths and the Innovation Performance of Low-technology Firms – An Empirical Analysis of German Industry, „Research Policy”, Vol. 38, No. 3, pp. 447–458. [10] Kotler Ph. (2005), Marketing, Rebis, Warszawa. [11] Magretta J. (2014), Zrozumieć Michaela Portera. Jak stworzyć dobrą strategię i zdobyć przewagę konkurencyjną. MT Biznes, Warszawa. [12] Neelankavil J.P., Alaganar V.T. (2003), Strategic Resource Commitment of High-technology Firms. International Comparison, „Journal of Business Research”, Vol. 56, No. 6, pp. 493–502. [13] Porter M.E. (1994), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa. [14] Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa. [15] Robertson P., Smith K., von Tunzelmann N. (2009), Introduction: Innovation in low-and medium-technology industries, „Research Policy”, Vol. 38. No. 3, pp. 441–446. [16] Romanowska M. (2017), Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa. [17] Ruefli T.W., Wiggins R.R., (2003), Industry, Corporate, and Segment Effects and Business Performance: A Non‐parametric Approach, „Strategic Management Journal” Vol. 24, No. 9, pp. 861–879. [18] Santamaríaa L., Nietob M.J., Barge-Gil A. (2009), Beyond Formal R&D: Taking Advantage of Other Sources of Innovation in Low- and Medium-technology Industries, „Research Policy”, Vol. 38, No. 3, s. 507–517. [19] Subramanian A.M., Chai K.H, Mu S. (2011), Capability Reconfiguration of Incumbent Firms: Nintendo in the Video Game Industry, „Technovation”, Vol. 31, No. 5–6, pp. 228–239. [20] Wziątek-Kubiak A., Balcerowicz E., Pęczkowski M. (2012), Sectoral Patterns of Innovation: Comparing High and Low Technology Sectors’ Firms in the New Member States, „Studia Ekonomiczne”, Nr 3(LXXIV), s. 293–324. [21] Zakrzewska A. (2011), Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej”, Nr 1095. [22] Zakrzewska-Bielawska A. (2012a), Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego”, wydanie specjalne, s. 203–214. [23] Zakrzewska-Bielawska A. (2012b), The Strategic Dilemmas of Innovative Enterprises: Proposals for High-technology Sectors, „R&D Management”, Vol. 42, No. 4, s. 303–314.
Publikacje z rocznika