Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: zachowania konsumenta, COVID-19
Strony: 3-11
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zachowania konsumentów w czasie pandemii COVID-19
Paweł Chlipała, Agnieszka Żbikowska
Abstrakt
Artykuł ma charakter empiryczny i zawiera przegląd literatury oraz wyniki badań własnych na temat zachowań konsumentów w czasie pandemii COVID-19. Celem artykułu jest diagnoza skali i kierunków zmian polskich konsumentów w zakresie nabywania, użytkowania i pozbywania się produktów. Badania przeprowadzono na kwotowo wybranej próbie 750 respondentów dobranych ze względu na wiek, płeć i wykształcenie. Badania potwierdzają światowe trendy zachowań konsumenckich w zakresie paniki zakupowej we wstępnej fazie kryzysu, ograniczenia wydatków na niektóre kategorie asortymentowe (odzież, obuwie) czy też wzrost zakupów internetowych. Pokazują też odrębność polskich konsumentów odnośnie do asortymentów nabywanych przez Internet czy też planów zakupowych w okresie po pandemii. Analiza wyników wskazuje zależności między obawami przed koronawirusem a miejscem nabywania produktów oraz skłonnością do odkładania zakupów na przyszłość.
Bibliografia
[1] Accenture (2020), How COVID-19 Will Permanently Change Consumer Behavior, https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-123/Accenture-COVID19-Pulse-Survey-Research-PoV.pdf, access date: 26.07.2021. [2] Aydınlıoğlu Ö., Gencer Z.T. (2020), Let Me Buy Before I Die! A Study on Consumers’ Panic Buying Behaviours during the COVID-19 Pandemic, „Electronic Turkish Studies”, Vol. 15, No. 6, pp. 139–154. [3] Aziewicz A. (2020), Zachowania konsumentów w Chinach w warunkach epidemii COVID-19, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, Nr 17, s. 174–185. [4] Borsellino V., Kaliji S.A., Schimmenti E. (2020), COVID-19 Drives Consumer Behaviour and Agro-Food Markets towards Healthier and More Sustainable Patterns, „Sustainability”, Vol. 20, No. 12, pp. 1–26. [5] Brzeziński S. (2020), Marketing jako proces tworzenia wartości w dobie pandemii COVID-19, „Przegląd Organizacji”, Nr 6, s. 9–14. [6] Fanelli R.M. (2021), Changes in the Food-Related Behaviour of Italian Consumers during the COVID-19 Pandemic, „Foods”, Vol. 10, No. 169, pp. 1–16. [7] Garner T.I., Safir A., Schild J. (2020), Changes in Consumer Behaviors and financial Well-being During the Coronavirus Pandemic: Results from the U.S. Household Pulse Survey, „Monthly Labor Review”, December, pp. 1–19. [8] Gorzelany-Dziadkowiec M. (2020), Zmiany zachowań konsumentów w dobie COVID 19, „Problems of Economics and Law”, Nr 5, s. 1–15. [9] GUS (2017), Życie kobiet i mężczyzn w Europie. Portret statystyczny, https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/zycie-kobiet-i-mezczyzn-w-europie-portret-statystyczny,27,1.html, data dostępu: 25.10.2020 r. [10] GUS (2020), Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 30.06.2020), https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30–06–2020,6,28.html, data dostępu: 25.10.2020 r. [11] Hacioglu Hoke S., Känzig D., Surico P. (2020), Consumption in the Time of COVID-19: Evidence from UK Transaction Data, Centre for Economic Policy Research. London. [12] Hassen B.T., el Bilali H., Allahyari M.S. (2020), Impact of COVID-19 on Food Behavior and Consumption in Qatar, „Sustainaibility”, Vol. 12, No. 6973, pp. 1–18. [13] Islam T., Pitafi A.H., Arya V., Wang Y., Akhtar N., Mubarik S., Xiaobei L. (2021), Panic Buying in the COVID-19 Pandemic: A Multi-country Examination, „Journal of Retailing and Consumer Services”, Vol. 59, pp. 1–13. [14] KPMG (2014), Rynek słodyczy w Polsce, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2016/12/pl-Rynek-slodyczy-w-Polsce-2014-online-secured.pdf, data dostępu: 27.07.2021 r. [15] KPMG International (2020), Consumers and the New Reality, https://home.kpmg/pl/pl/home/insights/2020/07/raport-kpmg-international-consumers-and-the-new-reality.html, access date: 24.11.2020. [16] Laato S., Islam A.K.M.N., Farooq A., Dhir A. (2020), Unusual Purchasing Behavior during the Early Stages of the COVID-19 Pandemic: The Stimulus-Organism-Response Approach, „Journal of Retailing and Consumer Services”, Vol. 57, pp. 1–12. [17] Li J., Hallsworth A.G., Coca-Stefaniak J.A. (2020), Changing Grocery Shopping Behaviours among Chinese Consumers at the Outset of the COVID-19 Outbreak, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, No. 10, pp. 1–10. [18] Liu N., X, Z., Skare M. (2021), The Research on COVID-19 and Economy from 2019 to 2020: Analysis from the Perspective of Bibliometrics, „Oeconomia Copernicana”, Vol. 12, No. 2, pp. 217–268. [19] Liu T., Pan B., Yin Z. (2020), Pandemic, Mobile Payment, and Household Consumption: Micro-Evidence from China, „Emerging Markets Finance and Trade”, Vol. 56, No. 10, pp. 2378–2389. [20] Loxton M., Truskett R., Scarf B., Sindone L., Baldry G., Zhao Y. (2020), Consumer Behaviour during Crises: Preliminary Research on How Coronavirus Has Manifested Consumer Panic Buying, Herd Mentality, Changing Discretionary Spending and the Role of the Media in Influencing Behaviour, „Journal of Risk and Financial Management”, Vol. 13, No. 166, pp. 1–21. [21] Oana D. (2020), The Impact of the Current Crisis Generated by the COVID-19 Pandemic on Consumer Behavior, „Studies in Business & Economics”, Vol. 15, No. 2, pp. 85–99. [22] OECD (2021), Preventing Harmful Alcohol Use, https://www.oecd.org/health/preventing-harmful-alcohol-use-6e4b4ffb-en.htm, access date: 27.07.2021. [23] Onet.pl (2020), Koronawirus w Polsce. Sklepy budowlane wciąż otwarte – pracownicy alarmują, https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-w-polsce-sklepy-budowlane-wciaz-otwarte-pracownicy-alarmuja/55hqlp9, data dostępu: 26.07.2021 r. [24] Piek L. (2020), Changing Consumer Preferences and Grocery Sales during COVID-19, https://kerry.com/insights/kerrydigest/2020/grocery-sales-during-COVID-19, access date: 27.07.2021. [25] PWC (2020), The Consumer Transformed. Changing Behaviours are Accelerating Trends along a Reinvented Customer Purchase Journey, https://www.pwc.com/gx/en/consumer-markets/consumer-insights-survey/2020/pwc-consumer-insights-survey-2020.pdf, access date: 10.01.2021. [26] Ruiz-Roso M.B., de Carvalho-Padilha P., Mantilla-Escalante D.C., Ulloa N., Brun P., Acevedo-Correa D., Arantes-Ferreira-Peres W., Martorell M., Aires M.T., de Oliveira-Cardoso L. et al. (2020), COVID-19 Confinement and Changes of Adolescent’s Dietary Trends in Italy, Spain, Chile, Colombia and Brazil, „Nutrients”, Vol. 12, No. 1807, pp. 1–13. [27] Samuk G., Sidorowicz I. (2020), Wpływ pandemii COVID-19 na zachowania konsumentów, „Akademia Zarządzania”, Nr 4(3), s. 195–206. [28] Scarmozzino F., Visioli F. (2020), COVID-19 and the Subsequent Lockdown Modified Dietary Habits of Almost Half the Population in an Italian Sample, „Foods”, Vol. 9, No. 675, pp. 1–8. [29] Stanciu S., Radu R., Sapira V., Bratoveanu B., Andrei F. (2020), Consumer Behavior in Crisis Situations. Research on the Effects of COVID-19 in Romania, „Annals of Dunarea de Jos University of Galati. Fascile I. Economics and Applied Informatics”, No. 1, pp. 5–13. [30] Zinecker M., Doubravský K., Balcerzak A.P., Pietrzak M.B., Dohnal M. (2021), The COVID-19 Disease and Policy Response to Mitigate the Economic Impact in the EU, „Technological and Economic Development of Economy”, Vol. 27, No. 3, pp. 742–762.
Publikacje z rocznika