Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: pracodawca z wyboru, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie marką, zarządzanie marką pracodawcy, lojalność, wartości
Strony: 10-19
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pracodawca z wyboru – wielokontekstowość idei
Katarzyna Wojtaszczyk
Abstrakt

Celem artykułu jest wypracowanie jednej, wielokontekstowej definicji pracodawcy z wyboru. Cel pośredni to opracowanie modelu pracodawcy z wyboru. Dla zrealizowania celu wykorzystano metodę przeglądu literatury. Zastosowano: przegląd zakresu literatury, mapowanie literatury, krytyczną analizę tekstów. Artykuł rozpoczyna się od prezentacji metodyki badań. W kolejnych punktach przedstawiono: rezultaty przeglądu zakresu literatury oraz mapowania, model pracodawcy z wyboru wraz z jego charakterystyką. W podsumowaniu wyprowadzono wielokontekstową (odnoszącą się do zidentyfikowanych kategorii i ram teoretycznych) definicję pracodawcy z wyboru, wskazano na ograniczenia przyjętego podejścia analitycznego i inspiracje do dalszych badań.

Bibliografia
[1] Ambler T., Barrow S. (1996), The Employer Brand, „The Journal of Brand Management”, Vol. 4, No. 3, pp. 185–206. [2] Armstrong M., Taylor S. (2014), Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London-Philadelphia-New Dheli. [3] Backhaus K., Tikoo S. (2004), Conceptualizing and Researching Employer Branding, „Career Development International”, Vol. 9, No. 5, pp. 501–517. [4] Barbaros M.C. (2020), Does Employer Branding Beat Head Hunting? The Potential of Company Culture to Increase Employer Attractiveness, „Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation”, Vol. 16, No. 4, pp. 87–112. [5] Barrow S., Mosley R. (2005), The Employer Brand. Bringing the Best of Brand Management to People at Work, John Wiley and Sons, Chichester. [6] Bellow V., Chaniotakis I., Rigopoulou I. (2015), Employer Brand of Choice: An Employee Perspective, „Journal of Business Economics and Management”, Vol. 16, No. 6, pp. 1201–1215. [7] Berthon P., Swing M., Hah L.L. (2005), Captivating Company: Demensions of Attractiveness in Employer Branding, „International Journal of Advertising”, Vol. 24, No. 2, pp. 151–172. [8] Carpentier M., Van Hoye G., Weijters B. (2019), Attracting Applicants through the Organization´s Social Media Page: Signaling Employer Brand Personality, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 115, pp. 1–14. [9] Chirkowska-Smolak T., Wnuk M. (2018), Lojalność pracowników wobec organizacji – operacjonalizacja pojęcia oraz weryfikacja psychometryczna skali lojalności wobec organizacji – badania pilotażowe, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4, s. 185–198. [10] Collins J., Kanar A.M. (2013), Employer Brand Equity and Recruitment Research, [in:] D.M. Cable, K.Y.T. Yu (eds.), Oxford Handbook of Recruitment, Oxford Library of Psychology, Oxford, pp. 284–297. [11] Ghadeer M.B. (2016), Employer Branding: What Constitutes “An Employer of Choice?”, „Journal of Business and Retail Management Research”, Vol. 11, No. 1, pp. 154–166. [12] Gusenbauer M., Haddaway N.R., (2020), Which Academic Search Systems are Suitable for Systematic Reviews or Meta-analyses? Evaluating Retrieval Qualities of Google Scholar, PubMed, and 26 other Resources, „Journal of Royal Society of Medicine”, Vol. 11, No. 2, pp. 181–217. [13] Hoseth A. (2011), Google Scholar. Flagship Database for Literature Searching or Helpful Auxiliary? „The Charlston Advisor”, Vol. 12, No. 3, pp. 36–38. [14] Housely S. (2007), Harnessing Shift, [in:] Employer Branding. The Latest Fad or the Future for HR? CIPD, London, pp. 15–17. [15] Kall J., Kłeczek R., Sagan A. (2006), Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [16] Kumar V. (2010), Zarządzanie wartością klienta, PWE, Warszawa. [17] Leary-Joyce J. (2007), Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków. [18] Lichtarski J. (1999), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem – istota, relacje, problemy stosowania, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 13–18. [19] Lievens F. (2007), Employer Branding in the Belgian Army: The Importance of Instrumental and Symbolic Beliefs for Potential Applicants, Actual Applicants, and Military Employees, „Human Resource Management”, Vol. 46, No. 1, pp. 51–69. [20] Listwan T., Modele i składniki strategicznego zarządzania kadrami, [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 37–56. [21] Maitri M. (2017), Leveraging SMAC for Employer Branding to be An Employer of Choice, „International Journal of Advanced Trends in Computer Applications”, Vol. 4, No. 2, pp. 26–29. [22] Maxwell R., Knox S. (2009), Motivating Employees to “Live the Brand”: A Comparative Case Study of Employer Brand Attractiveness within the Firm, „Journal of Marketing Management”, Vol. 25, No. 9–10, pp. 893–907. [23] Mayo A. (2001), The Human Value of the Enterprise: Valuing People as Assets: Monitoring, Measuring, Managing, Nicholas Brealey Publishing, Boston. [24] Meijerink J.G., Bondarouk T., Lepak D.P. (2016), Employees as Active Consumers of HRM: Linking Employees’ HRM Competences with their Perceptions of HRM Service Value, „Human Resource Management”, Vol. 55, No. 2, pp. 219–240. [25] Meyer J.P., Allen N.J. (1991), A Three-component Conceptualization of Organizational Commitment, „Human Resources Management Review”, Vol. 1, No. 1, pp. 61–89. [26] Moczydłowska J.M. (2013), Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, Nr (4)43, s. 162–171. [27] Moroko L., Uncles M.D. (2008), Characteristics of Successful Employer Brands, „Journal of Brand Management”, Vol. 16, No. 3, pp. 1687–1696. [28] Perna L.L. (2020), Being Employer of Choice: The Impact of Cultural Diversity on Employer Attractiveness, University of Padua, Padua. [29] Sagan A. (2000), Wybrane problemy identyfikacji i pomiaru struktur ukrytych, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, Nr 543, s. 53–64. [30] Sagan A. (2011), Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków. [31] Singh S.A., Singh S.A. (2018), Outlining the Dimensions of Employer of Choice, „International Journal of Pure and Applied Mathematics”, Vol. 118, No. 24, pp. 1–12. [32] Suresh M., Mahalingam S. (2018), The Impact of Employee Loyalty towards Organizational Culture on Organizational Performance Reference to Private Banks in Coimbatore City, „International Journal of Trend in Scientific Research and Development”, Vol. 2, No. 6, pp. 1229–1234. [33] Urbanek G. (2012), Strategiczne znaczenie marki w działalności organizacji, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, Nr 1(2), s. 137–145. [34] Witek-Hajduk M.K. (2011), Pojęcie i atrybuty silnej marki, [w:] M.K. Witek-Hajduk (red.), Zarządzanie silną marką, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 17–57. [35] Wojtaszczyk K. (2012), Employer branding czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Publikacje z rocznika