Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: Ber Haus, szkoły zarządzania, empiryczna szkoła zarządzania, wrocławska empiryczna szkoła zarządzania, badania biograficzne
Strony: 3-9
Język publikacji: Polski
Pobierz
Profesor Ber Haus jako twórca wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania
Czesław Zając, Dominika Bąk-Grabowska, Katarzyna Piórkowska, Katarzyna Piwowar-Sulej, Agnieszka Marta Sokołowska-Durkalec
Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sylwetki jednego z mistrzów zarządzania w Polsce, Profesora Bera Hausa i jego podopiecznych / kontynuatorów oraz wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania, której Profesor jest twórcą.

W warstwie teoretycznej wykorzystano narracyjny przegląd literatury, a w warstwie empirycznej zastosowano metodę biograficzną, badania zza biurka oraz badania terenowe (indywidualne wywiady z osobami – w przypadku wątpliwości płynących z analizy danych wtórnych).

Konsekwentnie, w ramach opracowania syntetycznie przedstawiono zawodową biografię Profesora Bera Hausa, wskazano główne charakterystyki empirycznej szkoły zarządzania na tle szkół zarządzania, a także zaprezentowano kontynuatorów (łącznie 176) wrocławskiej empirycznej szkoły zarządzania zainicjowanej przez Profesora Bera Hausa – począwszy od bezpośrednich podopiecznych poprzez wypromowanych przez nich doktorów / doktorów habilitowanych i skończywszy na liczbie wypromowanych doktorów przez tych ostatnich.

Bibliografia
1. Bojar, E. Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą o budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. 2. Chumiński J. (red.), (2007), Księga 60-lecia Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. 3. Chumiński J., Fiedor B. (2007), Scientific schools represented at Wrocław University of Economics, “Argumenta Oeconomica”, Nr 1–2(19), pp. 9–30. 4. Dubrin A.J. (2012), Essentials of Management, 9th ed., South-Western Cengage Learning, Mason. 5. Gorynia M. (2018), Współczesne nauki ekonomiczne–tożsamość, ewolucja, klasyfikacje, „Ekonomista”, Nr 5, s. 497–522. 6. Griffin R. (2020), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa. 7. Haus B. (2004), Co mnie łączy z Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym (wspomnienia), [w:] Księga 50-lecia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, s. 161–162. 8. Haus B., Lichtarski J. (1997), School of management, “Argumenta Oeconomica”, Nr 1(4), pp. 15–19. 9. Holt K. (1999), Management and organization through 100 years, “Technovation”, Vol. 19, No. 3, pp. 135–140. 10. Koontz H. (1961), The Management Theory Jungle, “Journal of the Academy of Management”, Vol. 4, No. 3, pp. 174–188. 11. Latfullin G.R., Smirnova V.G., Gromova O.N., Bobyleva N.V. (2021), Main Approaches and Concepts Management Today and in the Future. Proceedings of the conference on current problems of our time: the relationship of man and society (CPT 2020), pp. 245–253. 12. Opałek, K. (1983), Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. 13. Seiler J.A. (1967), System Analysis in Organizational Behaviour, Irwin, Homewood. 14. Seminarium jubileuszowe. Dziewięćdziesiąte urodziny Profesora Bera Hausa, (2010). „Portal. Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 2/3 (7), s. 37–40. 15. Szulik S., Baron M. (2004), Profesor Ber Haus – doktor honoris causa Akademii Ekonomicznej w Katowicach, „AE Forum: biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, XI, s. 4–9. 16. Warto ludziom pomagać. Rozmowa z prof. zw. dr hab. Berem Hausem. Rozmawiał D. Tarasiński (2000), „Przegląd Organizacji”, Nr 7–8, s. 3–6. 17. Wren D., Bedeian A.G. (2008), The Evolution of Management Thought, 6th ed., John Wiley and Sons, New York. 18. Wspomnienia. Profesor Ber Haus (1920–2011). Tekst wygłoszony przez prof. Bogusława Fiedora podczas okolicznościowego posiedzenia Senatu, (2011), „Portal. Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, Nr 2/3 (10), s. 32–33. 19. Zyzda B. (2021), Nauka organizacji i zarządzania. Szkoły i podejścia w NOiZ, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/NOiZ - szkoły 1,2.pdf; data dostępu: 29.04.2021r.
Publikacje z rocznika