Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 10
Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, kompetencje zespołu
Strony: 36-44
Język publikacji: Polski
Kształtowanie zmian strukturalnych i kompetencyjnych centrów doskonałości w procesie wdrożeń robotic proces automation — studium przypadku
Piotr Marciniak, Robert Stanisławski
Abstrakt

Branża robotycznej automatyzacji procesów (RPA) biznesowych jest stosunkowo młodą gałęzią istniejącą na rynku IT. W celu utrzymania zwiększenia swojej konkurencyjności, przedsiębiorstwa inwestują w inteligentne technologie, których celem jest zwiększenie efektywności działania organizacji przy możliwie niskich kosztach inwestycji. Utworzenie tzw. centrum doskonałości sprzyja rozwojowi określonych technologii oraz pozwala na zmaksymalizowanie potencjalnych benefitów, płynących z ich zastosowania. Z uwagi na fakt dość krótkiej egzystencji narzędzi RPA na rynku, nie został ustanowiony oficjalny, globalny model struktury organizacyjnej CoE RPA. Niniejszy artykuł opisuje studium przypadku firmy, która opisuje trzy stadia rozwoju CoE RPA, wraz z porównaniem wyników do spostrzeżeń innych autorów, występujących w literaturze tematu. Celem tego artykułu jest zatem identyfikacja zmian strukturalnych i kompetencyjnych zachodzących w zespole CoE na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa. Pomimo różnic w nomenklaturze oraz budowie struktury organizacyjnej dla różnych przypadków opisywanych w literaturze, widoczna jest pewna zbieżność w podejściu do tworzenia CoE. Otwiera to drogę do rozważań nad ustanowieniem globalnego podejścia do jego tworzenia oraz ustanowienie pewnego rodzaju standardów, na podobieństwo terminu „najlepszych praktyk” wykorzystywanego w kontekście rynku informatycznego. 

Bibliografia
[1] Anagnoste S. (2018), Setting Up a Robotic Process Automation Center of Excellence, „Management Dynamics in the Knowledge Economy”, Vol. 6, No. 2, pp. 307–322. [2] Asatiani A., Penttinen E. (2016), Turning Robotic Process Automation into Commercial Success – Case OpusCapita, „Journal Information Technology Teaching Cases”, Vol. 6, No. 2, pp. 67–74. [3] Balasundaram S., Venkatagiri S. (2020), A Structured Approach to Implementing Robotic Process Automation in HR, „Journal of Physics: Conference Series”, No. 1427, pp. 1–10. [4] Beerkens E. (2009), Centers of Excellence and Relevance: The Contextualization of Global Models, „Technology & Society”, No. 14/1, pp. 75–153. [5] Capgemini C. (2017), Robotic Process Automation—Robots Conquer Business Processes in Back Offices, Capgemini Consulting Capgemini Bus. Services, Paris, France, Technical Report 2016, pp. 1–48. [6] Colquhoun H.L., Levac D., O’Brien K.K., Straus S., Tricco A.C., Perrier L., Moher D. (2014), Scoping Reviews: Time for Clarity in Definition, Methods, and Reporting, „Journal of Clinical Epidemiology”, Vol. 67, No. 12, pp. 1291–1294. [7] Ćwiklicki M. (2020), Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review), [w:] „Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania”, SGH w Warszawie, s. 58–62. [8] Fernandez D., Aman A. (2018), Impacts of Robotic Process Automation on Global Accounting Service, „Asian Journal of Accounting and Governance”, No. 9, pp. 123–131. [9] Fischer D., Atkinson-Grosjean K., House D. (2001), Changes in Academy/Industry/State Relations in Canada: The Creation and Development of the Networks of Centers of Excellence, „Minerva”, No. 39, pp. 299–325. [10] Forrester Consulting (2014), Building a Center of Expertise To Support Robotic Automation, Preparing for the Life Cycle of Business Change, https://neoops.com/wp-content/uploads/2014/03/Forrester-RA-COE.pdf, access date: 02.06.2021. [11] Geyer-Klingeberg J., Nakladal J., Baldauf F., Veit F. (2018), Process Mining and Robotic Process Automation: A Perfect Match, Proceedings of the Dissertation Award, Demonstration, and Industrial Track at BPM, pp. 9–14. [12] Hellstrom T. (2011), Homing in on Excellence: Dimensions of Appraisal in Center of Excellence Program Evaluations, „Evaluation”, No. 17/2, pp. 31–117. [13] Hellström T. (2018), Centres of Excellence and Capacity Building: From Strategy to Impact, „Science and Public Policy”, Vol. 45, No. 4, pp. 543–552. [14] Kedziora D., Penttinen E. (2020), Governance Models for Robotic Process Automation: The Case of Nordea Bank, „Journal of Information Technology, Teaching Cases”, Vol. 11, No. 1, pp. 20–29. [15] Kitagawa F. (2010), Pooling Resources for Excellence and Relevance: An Evolution of Universities as Multi-Scalar Network Organizations, „Minerva”, No. 48, pp. 87–169. [16] Lacity M., Willcocks L.P. (2016), Robotic Process Automation at Telefónica O2, „MIS Quarterly Executive”, No. 15, pp. 21–35. [17] Luukkonen T., Nedeva M., Barre R. (2007), Understanding the Dynamics of Networks of Excellence, „Science and Public Policy”, No.33/4, pp. 52–239. [18] Martinek-Jaguszewska K. (2018), Znaczenie i rola automatyzacji procesów biznesowych – wyniki badań pilotażowych, „Organizacja i Kierowanie”, Nr 4(183), s. 229–247. [19] Peters M., Godfrey C.M., Khalil H., McInterney P., Parker D., Soares C. (2015), Guidance for Conducting Systematic Scoping Reviews, „International Journal of Evidence-Based Healthcare”, Vol. 13, No. 3, pp. 141–143. [20] Pham M.T., Rajić A., Greig J.D., Sargeant J.M., Papadopoulos A., McEwen S.A. (2014), A Scoping Review of Scoping Reviews: Advancing the Approach and Enhancing the Consistency, „Research Synthesis Methods 2014”, Vol. 5, No. 4, pp. 371–385. [21] Radwański W. (2015), Profesjonalizuj się, albo giń, Rzeczpospolita, https://www.rp.pl/Kongres-Obywatelski/307059935-Profesjonalizuj-sie-albo-gin.html, data dostępu 12.06.2021 r. [22] Sobczak A. (2019a), Building a Robotic Capability Map of the Enterprise, „Management Issues”, Vol. 17, No. 5(85), s. 132 –154. [23] Sobczak A. (2019b), Developing a Robotic Process Automation Management Model, „Business Informatics”, Vol. 2, No. 52, s. 85–100. [24] UiPath (2020), Build your Center of Excellence, https://www.uipath.com/rpa/center-of-excellence, access date: 28.05.2021. [25] Willcocks L., Craig A. (2015), Robotic Process Automation at Xchanging, „Process Outsourcing Unit Working Research Paper Series”, Jun. 2015, pp. 1–26.
Publikacje z rocznika