Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: Marian Frank, historia nauk o zarządzaniu, TNOiK
Strony: 3-4
Język publikacji: Polski
Marian Frank (1910-1979) - twórca katowickiej szkoły ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw
Alojzy Czech
Abstrakt

W dziejach katowickiej uczelni ekonomicznej prof. Marian Frank zajmuje miejsce szczególne. Był z nią związany niemal od samych początków. Jako jeden z pierwszych samodzielnych pracowników nauki, położył wielkie zasługi w wypromowaniu wychowanków z którymi stworzył zespół uprawiający ekonomikę i organizację przedsiębiorstw przemysłowych, powiązaną merytorycznie i metodycznie z analizą działalności gospodarczej. Wszystko to razem wzięte, pozwala mówić o szkole naukowej ekonomiki i organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego. W artykule odtworzona została droga życiowa i etapy naukowej ewolucji Profesora w kilku wymiarach: od praktyki do nauki, od rachunkowości do nauki o zarządzaniu przedsiębiorstwem, od badacza organizacji przemysłu do kreatora polityki społecznej. Bazą wyjściową opracowania był wcześniej nieznany materiał archiwalny, jak również porządek ukazywania się jego rozlicznych publikacji naukowych i sprawozdawczych, wyznaczający ramy zjawiska zwanego dziś „szkołą prof. „Franka”.

Bibliografia
[1] 40 lat minęło… Księga Jubileuszowa Instytutu Polityki Społecznej (2017) [2] Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa (acz) (2015)Frank Marian, prof. zw. dr, w: 75 lat Księga Jubileuszowa, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice, s. 98 [3] Buk H.: (2009) Marian Teofil Frank, w: „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 48(104), s. 185-200 [4] Czech A.: (1994a) Marian Frank, w: „Biuletyn Naukowo-Informacyjny DOM EKONOMISTY”, nr 3, s. 10-16 [5] Czech A.: (1994b) XXV Ogólnopolskich Konferencji Wiślańskich, PTE, Katowice [6] Frank M.: (1957) Uniwersytet dla Śląska, „Co dalej”, , nr 20 z 6.X, s. 1-2 [7] Frank M.: (1959) Samodzielność przedsiębiorstwa przemysłowego, „Rada Robotnicza”, nr 9, s. 3 i 9 [8] Frank M.: (1963) Węzłowe problemy automatyzacji (referat wprowadzający), w: Węzłowe problemy automatyzacji. Materiały z VI Dorocznej Konferencji Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice, s. 11-33 [9] Frank M.: (1964) TNOiK i XX-lecie PRL, „Przegląd Organizacji”, z. 8-9, s. 1-3 [10] Frank M.: (1966) Z historii „Przeglądu Organizacji”, „Przegląd Organizacji”, nr 8-9, s. 33-36 i nr 10, s. 3-7 [11] Frank M.: (1973) Wspomnienia pierwszych lat działalności PTE w województwie katowickim, w: XXV-lecie działalności Oddziału Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i XX-lecie Dyrekcji Szkolenia Ekonomicznego PTE w Katowicach, nakładem PTE, Katowice s. 13-17 [12] Głombik Cz.: (2006) Szkoły w nauce i kultura intelektualna, „AEforum” Biuletyn Akademii Ekonomicznej w Katowicach, wrzesień, nr XIX, s. 4-7 [13] II Doroczna Konferencja poświęcona zagadnieniom ekonomiki przedsiębiorstw, (1959) Wisła, maj 1958, PTE, Katowice [14] III Doroczna Konferencja poświęcona zagadnieniom ekonomiki przedsiębiorstw, (1960) Wisła, 5-7 maj 1959, PWG, Warszawa [15] Janiurek W.: (1991) Nie wołać mnie z powrotem, Kantor Wydawniczy ELZA, Katowice-Tychy [16] Martyniak Z.: (1986) Szkoła neoklasyczna we współczesnej polskiej myśli organizatorskiej, w: Karol Adamiecki twórcą podstaw nauk organizacji i zarządzania w Polsce, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice s. 64-76 [17] Konferencja poświęcona zagadnieniom ekonomiki przemysłu, (1957) Wisła, maj 1957, PTE, Katowice [18] Organizacja i jej usprawnianie. (1965) Materiały z VIII dorocznej konferencji poświęconej zagadnieniom ekonomiki przedsiębiorstw, PTE i Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice [19] Pieter J.: (1957) Kiedy uniwersytet w Katowicach, „Przemiany”, nr 6, s. 1 i 2 [20] Profesor Doktor Marian Frank (1910/1979) : (1979) „Zeszyty Naukowe AE”, Katowice, nr 4/82, s. 5-10 [21] Sadowski Z.: (2011) Przez ciekawe czasy. Rozmowy z Pawłem Kozłowskim o życiu, ludziach i zdarzeniach, PTE i INE PAN, Warszawa [22] Szyrocki M.: (1962) Pięciolecie Konferencji Wiślańskich poświęconych zagadnieniom ekonomiki przedsiębiorstw, w: Człowiek w przedsiębiorstwie. Materiały z V Dorocznej Konferencji Ekonomiki Przedsiębiorstw, PWE, Warszawa , s. 7-16 [23] Zarzycki K.: (2020) Moja melodia PRL-u, Firma Dziennikarska POL-SIL Jan Dziadul, Katowice [24] Zieleniewski J.: (1958) Z zagadnień przedsiębiorstwa. Zjazd ekonomistów poświęcony zagadnieniu ekonomiki przedsiębiorstwa, „Gospodarka Planowa”, nr 6, s. 35-41
Publikacje z rocznika