Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 11
Słowa kluczowe: mikrofundamenty, relacje międzyorganizacyjne, diagram Colemana, model ARA
Strony: 5-6
Język publikacji: Angielski
Microfoundations of Inter-Organisational Relationships: Conceptual and Methodological Foundations
Katarzyna Piórkowska, Estera Piwoni-Krzeszowska
Abstrakt

Cel artykułu sprowadza się do nastepujących celów szczegółowych: 1) eksploracja podstawowych założeń konceptualnych dotyczących relacji międzyorganizacyjnych i sieci międzyorganizacyjnych, 2) zidentyfikowanie pól poznawczych w koncepcji mikrofundamentów, and 3) zaproponowanie ontologiczno-metodologicznych przesłanek badania mikrofundamentów relacji międzyorganizacyjnych w odniesieniu do modelu ARA i analizy mikrofundamentalnej. Cele zrealizowano poprzez narracyjny przegląd literatury i przegląd zakresu. Zasadnicze wnioski poznawcze są następujące: (1) Program badawczy oparty na koncepcji mikrofundamentów, w tym diagram Colemana, może stanowić wsparcie dla badań nad relacjami międzyorganizacyjnymi. W konsekwencji, przyjąwszy założenia metodologicznego indywidualizmu, mikrofundamenty na poziomie indywidualnym mają kluczowe znaczenie; (2) Wewnętrzne czynniki indywidualne (mikro stany) oddziałują na indywidualne zachowania i interakcje (mikro procesy/zachowania); (3) Indywidualne zachowania menedżerskie oraz interakcje prowadzą, poprzez społeczną wzajemną zależność i zjawisko emergencji, do wzorców relacji i okreslonych dokonań w odniesieniu do kształtowanego portfela relacji międzyorganizacyjnych; (4) Czynniki na poziomie organizacyjnym odzwierciedlają zarówno jednopoziomową, jak i międzypoziomową przyczynowość – determinują one indywidualne zachowania oraz dokonania w odniesieniu do portfela relacji.

Bibliografia
1. Abell P., Felin T., Foss N.J. (2010), Causal and constitutive relations, and the squaring of Coleman’s diagram: reply to Vromen, “Erkenntnis”, Vol. 73, pp. 385-391. 2. Ahuja G., Soda G., Zaheer A. (2012), The Genesis and Dynamics of Organizational Networks, “Organization Science”, Vol. 23(2), pp. 434–448. 3. Aldrich H.E. (1979), Organizations and Environments, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ. 4. Anderson J., Håkansson H., Johanson J. (1994), Dyadic business relationships within a business network context, “Journal of Marketing”, Vol. 58, pp. 1–15. 5. Anderson E., Weitz B. (1989), Determinants of Continuity in Conventional Industrial Channel Dyads, "Marketing Science”, Vol. 8 (Fall), pp. 310-323. 6. Anderson E., Narus J.A. (1984), A Model of the Distributor's Perspective of Distributor-Manufacturer Working Relationships, “Journal of Marketing”, Vol. 48 (Fall), pp. 62-74. 7. Anderson E., Narus J.A. (1998), Business marketing: Understand what customers value, “Harvard Business Review”, November-December, pp. 53–65. 8. Astley W., Fombrun Ch. (1983), Collective Strategy: Social Ecology of Organizational Environments, “Academy of Management Review”, Vol. 8, No. 4, pp. 576–587. 9. Barney J. (1991), Firm resources and sustained competitive advantage, “Journal of Management”, Vol. 17 (1), pp. 99-120. 10. Barney J. (2012), Purchasing, supply chain management and sustained competitive advantage: The relevance of resource-based theory, “Journal of Supply Chain Management”, Vol. 48 (2), pp. 3–6. 11. Bergen M., Dutta S., Walker, O.C. Jr (1992), Agency relationships in marketing: A Review of the Implications and Applications of Agency and Related Theories, “Journal of Marketing”, Vol. 56, No. 3, pp. 1-24. 12. Bondeli J.V., Havenvid M.I., Solli-Sæther H. (2018), Placing social capital in business networks: conceptualisation and research agenda, “Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 33, No. 8, pp. 1100-1113. 13. Bridoux F., Stoelhorst J.W. (2013), Microfoundations for stakeholder theory: Managing stakeholders with heterogeneous motives, “Strategic Management Journal”, Vol. 35, pp. 107-125. 14. Chen I., Paulray A. (2004), Towards the theory of supply chain management: The constructs and measurement, “Journal of Operations Management”, Vol. 22, pp. 119–150. 15. Coleman J.S. (1990), Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Boston. 16. Coleman, J.S. (1988), Social capital in the creation of human capital, “American Journal of Sociology”, Vol. 94, pp. 95-120. 17. Cook K.S., Emerson R.M. (1984), Exchange Networks and the Analysis of Complex Organizations, “Research in the Sociology of Organizations”, Vol. 3, pp. 1-30. 18. Ćwiklicki M. (2020), Metodyka przeglądu zakresu literatury (scoping review), [in:] A. Sopińska, A. Modliński (eds.) Współczesne zarządzanie – koncepcje i wyzwania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, pp. 53-68. 19. Czakon W. (2016), Komplementarność czy substytucyjność mikrofundamentów współdziałania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 444, pp. 87-97. 20. Dwyer F., Schurr P.H., Oh S. (1987), Developing Buyer-Seller Relationships, “Journal of Marketing”, Vol. 51(April), pp. 11-27. 21. Dwyer F.R., Schurr P.H., Oh S. (1987), Developing buyer-seller relationships, “Journal of Marketing”, Vol. 51, pp. 11-27. 22. Dyer J., Singh H. (1998), The relational view: Cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, “Academy of Management Review”, Vol. 23 (4), pp. 660–679. 23. Easton G. (1992), Industrial networks: A review, [in:] B. Axelsson, G. Easton (eds.), Industrial networks — A new view of reality, Routledge, London, pp. 3-28. 24. Eiriz V., Wilson D. (2006), Research in relationship marketing: antecedents, traditions and integration, “European Journal of Marketing”, Vol. 40, No. 3/4, pp. 275-291. 25. Emerson, R.M. (1962), Power dependence relations: Two Experiments, “American Sociological Review”, Vol. 27, No. 3, pp. 282-298. 26. Foss N.J., Linder S. (2019), Microfoundations. Nature, Debate, and Promise, Cambridge University Press, Cambridge. 27. Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston. 28. Gassenheimer J., Houston F., Davis J. (1998), The role of economic value, social value, and perceptions of fairness in interorganizational relationship retention decisions, “Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 26 (4), pp. 322–337. 29. Granovetter M. (1985), Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, “American Journal of Sociology”, Vol. 91, No. 3, pp. 481- 510. 30. Grönroos Ch. (1979), An applied theory for marketing industrial services, “Industrial Marketing Management”, Vol. 8 (1), pp. 45-50. 31. Guercini S., Ranfagni S. (2021), Conviviality as social practice in business relationships: concepts and insights from a case of expatriates, “Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 36, Issue 3, pp. 357-371 32. Gulati R., Singh H. (1998), The architecture of cooperation: Managing coordination costs and appropriation concerns in strategic alliances, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 43, pp. 781–814. 33. Gummesson E. (1977), Marketing and Purchasing of Professional Services, Marketing Technique Centre, Stockholm. 34. Halldn L., Johanson J., Seyed-Mohamed N. (1991), Interfirm Adaption in Business Relationships, “Journal of Marketing”, Vol. 55 (April), pp. 29-37. 35. Håkansson H., Snehota I. (1995), Developing relationships in business network, Routledge, London and New York. 36. Hammervoll T. (2009), Value-creation logic in supply chain relationships, “Journal of Business-to-Business Marketing”, Vol. 16, pp. 220–241. 37. Harrison J., Bosse D., Philips R. (2010), Managing for stakeholders, stakeholder utility functions, and competitive advantage, “Strategic Management Journal”, Vol. 31, pp. 58–74. 38. Helfat C.E., Peteraf M.A. (2015), Managerial cognitive capabilities and the microfoundations of dynamic capabilities, “Strategic Management Journal”, vol. 36, pp. 831-850. 39. Holmlund M., Tönroos J. (1997), What are relationships in business networks?, “Management Decision”, Vol. 35 (4), pp. 304-309. 40. Holweg M., Disney S., Holmstrom J. (2005), Supply chain collaboration: Making sense of the strategy continuum, “European Management Journal”, Vol. 23 (2), pp. 170–181. 41. IMP Group (2021). About. http://www.impgroup.org/about.php; 06.03.2021. 42. Kogut B. (2000), The network as knowledge: Generative rules and the emergence of structure, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, pp. 401–425. 43. Lado A., Boyd N., Hanlon S. (1997), Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncreting model, “Academy of Management”, Vol. 22 (1), pp. 110–141. 44. Macneil I.R. (1978), Contracts: Adjustment of Long-Term Economic Relations under Classical and Neoclassical, and Relational Contract Law, “Northwestern University Law Review”, Vol. 72, pp. 854-905. 45. Macneil I.R. (1980), The New Social Contract: An Enquiry into Modern Contractual Relations, Yale University Press, Yale. 46. Mandják T., Szántó Z. (2010), How can economic sociology help business relationship management?, “Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 25, No. 3, pp. 202-208. 47. Mattsson L. (1997), “Relationship marketing” and the “markets‐as‐networks approach”—a comparative analysis of two evolving streams of research, “Journal of Marketing Management”, Vo;. 13, No. 5, pp. 447-461. 48. Mattsson L-G. (1997), Relationship marketing in a network perspective, [in:] H.G. Gemunden, T. Ritter, A. Walter (eds.), Relationships and networks in international markets, Elsevier, Oxford, pp. 37–51. 49. Medlin Ch. (2003), A Dyadic Research Program: The Interaction Possibility Space Model, “Journal of Business-to-Business Marketing”, Vol. 10, Issue 3, pp. 63-80. 50. Miles R., Snow Ch. (1992), Causes of Failure in Network Organizations, “California Management Review”, Vol. 34, Issue 4, pp. 53-72. 51. Möller K., Halinen A. (1999), Business Relationships and Networks:: Managerial Challenge of Network Era, “Industrial Marketing Management”, Vol. 28, Issue 5, pp. 413-427. 52. Möller K., Rajala A., Svahn S. (2005), Strategic business nets – their type and management, “Journal of Business Research”, Vol. 58, pp. 1274-1284. 53. Nelson R., Winter S. (1985), An Evolutionary Theory of Economic Change, Belknap Press, Harvard. 54. Nickerson J.A., Zenger T.R. (2008), Envy, comparison costs, and the economic theory of the firm, “Strategic Management Journal”, Vol. 29, pp. 1429–1449. 55. Nielsen R. (1988), Cooperative Strategy, “Strategic Management Journal”, Vol. 9, Issue 5, pp. 475-492. 56. Ojansivu I., Hermes J., Laari-Salmela S. (2020), Business relationships in the industrial network literature: Three approaches and their underlying assumptions, “Industrial Marketing Management”, Vol. 87, pp. 181-195. 57. Parvatiyar A., Sheth J. (1997), Paradigm shift in interfirm marketing relationships: emerging research issues, “Research in Marketing”, Vol. 13, pp. 233-255. 58. Payne A., Holt S. (2001), Diagnosing customer value: Integrating the value process and relationship marketing, “British Journal of Management”, Vol. 12, pp. 159–182. 59. Pfeffer J., Salancik G.R. (1978), The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York. 60. Piórkowska K. (2017), Złożoność przywodztwa strategicznego w perspektywie mikrofundamentów w zarządzaniu strategicznym, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław. 61. Powell W. (1990), Neither markets nor hierarchy: network forms of organization, “Research in Organizational Behavior”, Vol. 12, pp. 295– 336. 62. Priem R., Butler J. (2001), Is the resource-based „view” a useful perspective for strategic management research?, “Academy of Management Review”, Vol. 26, pp. 22–40. 63. Ritter T., Gemünden H. (2003), Interorganizational relationships and networks: An overview, “Journal of Business Research”, Vol. 56, pp. 691-697. 64. Scott J. (1991), Social Network Analysis: A Handbook, Sage Publications, London. 65. Sivadas E., Dwyer F. (2000), An examination of organizational factors influencing new product success in internal and alliance-based processes, “Journal of Marketing”, Vol. 64, pp. 31–49. 66. Smith K.G., Cao Q. (2007), An entrepreneurial perspective on the firm-environment relationship, “Strategic Entrepreneurship Journal”, Vol. 1, pp. 329-344. 67. Thorelli H.B. (1986), Networks: between markets and hierarchies, “Strategic Management Journal”, Vol. 7(1), pp. 37– 51. 68. Ulaga W., Eggert A. (2006), Relationship value and relationship quality, “European Journal of Market¬ing”, Vol. 40 (3/4), pp. 311–327. 69. Vedel M., Holma A., Havila V. (2016), Conceptualizing inter-organizational triads, “Industrial Marketing Management”, Vol. 57, pp. 139-147. 70. Williamson O.E. (1975), Markets as Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, The Free Yale University Press, New Haven, CT. 71. Williamson O.E. (1985), The Economic Institutions of Capitalism, The Free Press a Division of Macmillan, New York. 72. Winter S.G. (2013), Habit, deliberation and action: Strengthening the microfoundations of routines and capabilities, “Academy of Management Perspectives”, Vol. 27(2), pp. 120-137. 73. Wilson D., Jantrania S. (1994), Understanding the value of a relationship, “Asia – Australia Marketing Journal”, Vol. 2 (1), pp. 55–66. 74. Wójcik D., Klimas P. (2016), Mikrofundamenty współpracy międzyorganizacyjnej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, No. 444, pp. 583-593. 75. Zacharia Z., Nix N., Lusch R. (2009), An analysis of supply chain collaborations and effect on performance outcomes, “Journal of Business Logistics”, Vol. 30 (2), pp. 101–123.
Publikacje z rocznika