Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: intuicja, racjonalna analiza, proces podejmowania decyzji, zarządzanie
Strony: 4-13
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Determinanty wykorzystania intuicji w podejmowaniu decyzji kierowniczych
Kamila Malewska
Abstrakt

Celem artykułu jest określenie jakie determinanty wpływają na wykorzystanie intuicji w praktyce podejmowania decyzji. Dążąc do realizacji tak sformułowanego celu przeprowadzone zostały badania empiryczne na grupie 300 osób zarządzających. Wpływ poszczególnych determinant na stopień wykorzystania intuicji w procesach decyzyjnych określony został przy wykorzystaniu modelu regresji prostej.

Artykuł składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej podjęto próbę zdefiniowana niejednoznacznego pojęcia intuicji oraz określenia jego cech charakterystycznych. Następnie dokonano przeglądu literatury z obszaru intuicji w zarządzaniu w celu zidentyfikowania potencjalnych determinant zastosowania intuicji w procesach decyzyjnych. Umożliwiło to sformułowania autorskiej typologii czynników wpływających na wykorzystanie intuicji w praktyce. W dalszej części zaprezentowano wyniki badań będące weryfikacją zaproponowanej, w części literaturowej artykułu, typologii. Artykuł kończą wnioski oraz rekomendacje dotyczące przyszłych kierunków badań.

Bibliografia
[1] Agor, W.H. (1984), Using intuition to manage organizations in the future, “Business Horizons”, Vol. 27 No. 4, pp. 49–54. [2] Agor, W. H. (1998), Intuicja w organizacji. Jak twórczo przewodzić i zarządzać, Wydawnictwo Personalnej Szkoły Biznesu, Kraków. [3] Akinci, C., Sadler-Smith, E. (2019), Collective intuition: Implications for improved decision making and organizational learning, “British Journal of Management”, Vol. 30. No. 3, pp. 558–577. [4] Ali, Z., Badir, Y. F., Dost, M., Afsar, B. (2016), The dynamics of expert and team intuition in NPD projects: The role of environmental turbulence and expert power, “Journal of High Technology Management Research”, Vol. 27, No. 1, pp. 10–20. [5] Allinson, C.W., Hayes, J. (1996), The Cognitive Styke Index: A measure of intuition-analysis for organizational research, “Journal of Management Studies, Vol. 33, No. 1, pp. 119–135. [6] Betsch, T. (2008). The nature of intuition and its neglect in research on judgment and decision making, [in:] H. Plessner, C. Betsch, T. Betsch (eds.), Intuition in judgment and decision making, Lawrence Erlbaum Associates In, .NJ. [7] Blume, B.D., Covin, J.G. (2011). Attributions to intuition in the venture founding process: do entrepreneurs actually use intuition or just say they do?, “Journal of Business Venturing”, Vol. 26, No. 1, pp. 137–151. [8] Cannella, A.A., Monroe, M.J. (1997), Contrasting perspectives on strategic leaders: toward a more realistic view of top managers. Journal of Management, Vol. 23, No. 3, pp. 213–237. [9] Covin, J.G., Slevin, D.P., Heeley, M.B. (2001), Strategic decision making in an intuitive vs technocratic mode: structural and environmental considerations, “Journal of Business Research”, Vol. 52, No. 1, pp. 51–67. [10] Crossan, M. M., Bedrow, I. (2003), Organizational learning and strategic renewal, “Strategic Management Journal” , Vol. 24, No. 11, pp. 1087–1105. [11] Dane, E., Pratt, M. G. (2007), Exploring intuition and its role in managerial decision making, ”Academy of Management Review”, Vol. 32. No.1, pp. 33–54. [12] Doherty, M.E., Kurz, E.M. (1996). Social judgement theory, “Thinking and Reasoning”, Vol. 2, pp. 109–140. [13] Eisenhardt, K.M. (1990), Speed and strategic choice: how managers accelerate decision making, “California Management Review”, Vol. 32, No. 3, pp. 39–54. [14] Eisenhardt, K. M. (1999), Strategy as strategic decision making, “Sloan Management Review”, Vol. 40, No. 3, pp. 65–72. [15] Elbanna, S., Di Benedetto, C. A., Gherib, J. (2015), Do environment and intuition matter in the relationship between decision politics and success?, “Journal of Management & Organization”, Vol. 21, No. 1, pp. 60–81. [16] Elbanna, S., Fadol, Y. (2016), The role of context in intuitive decision-makin, “Journal of Management & Organization”, Vol. 22, No. 5, pp. 642–661. [17] Elbanna, S., Child, J., Dayan, M. (2013), A model of antecedents and consequences of intuition in strategic decision-making: evidence from Egypt, “Long Range Planning”, Vol. 46, No. 1/2, pp. 149–176. [18] Goldberg, P. (2000), The role of intuition in strategic decision making, “Human Relations”, Vol. 53, No. 1, pp. 57–86. [19] Gudonavicius, L., Fayomi, J. O. (2014), The relation between entrepreneurial presonality and strategic decision making, “Social and Behavioral Sciences”, Vol. 156, pp. 24–29. [20] Harper, S.C. (1988), Intuition: what separates executives from managers, “Business Horizons”, Vol. 31, No. 5, pp. 13–19. [21] Hayashi, A.M. (2001), When to trust your gut, “Harvard Business Review”, Vol. 79, No. 2, pp. 59–65. [22] Healey, M. P., Vuori, T., Hodgkinson, G. P. (2015), When teams agree while disagreeing: Reflexion and reflection in shared cognition, “Academy of Management Review”, Vol. 40, No. 3, pp. 399–422. [23] Hodgkinson, G., Sadler-Smith, E, (2018), The dynamics of intuition and analysis in managerial and organizational decision making, “Academy of Management Perspectives”, Vol. 32, No.4, pp. 473–492. [24] Hogarth, R. (2001), Educating intuition: a challenge for the 21st century, University of Chicago Press, Chicago, IL, US. [25] Holland, J. L. (1997), Making vocational choices, Psychological Assessment Resources, Inc, Odessa, Florida. [26] Huang, L., Pearce, J.L. (2015), Managing the unknowable: the effectiveness of early-stage investor gut feel in entrepreneurial investment decisions, “Administrative Science Quarterly”, Vol. 60, No. 4, pp. 634–670. [27] Julmi, Ch. (2019), When rational decision-making becomes irrational: a critical assessment and re-conceptualization of intuition effectiveness, “Business Research”, Vol. 12, No. 1, pp. 291–314. [28] Khatri, N., Ng, H.A. (2000), The role of intuition in strategic decision making, “Human Relations”, Vol. 53, No. 1, pp. 57–86. [29] Klein, G.A. (2003), The power of intuition, Doubleday, New York. [30] Malewska, K. (2018). Intuicja w podejmowaniu decyzji kierowniczych, Wydawnictwo UEP, Poznań. [31] McCarthy, D.J., Spital, F.C., Lauenstein, M.C. (1987), Managing growth at high-technology companies: a view from the top, “Academy of Management Executive”, Vol. 1, No. 4, pp. 313–323. [32] Núñez, E., Steyerberg, E.W., Núñez, J. (2011), Estrategias para la elaboración de modelos estadísticos de regresión, “Rev. Esp. Cardiol”, Vol. 64, No. 6, pp. 501–507. [33] Okoli, J., Watt, J. (2018), Crisis decision-making: the overlap between intuitive and analytical strategies, “Management Decision”, Vol. 56, No. 5, pp. 1122–1134. [34] Orlandi, L.B., Pierce, P. (2020), Analysis or intuition? Reframing the decision-making styles debate in technological settings, “Management Decision”, Vol. 58, No. 1, pp. 129–145. [35] Ritchie, W. J., Kolodinsky, R. W., Eastwood, K. (2007), Does executive intuition matter? An empirical analysis of its relationship with nonprofit organization financial performance, “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly”, Vol. 36, No. 1, pp. 140–155. [36] Rowan, R. (1987). The intuitive manager, Little, Brown and Company, Berkley. [37] Sadler-Smith, E., Sparrow, P. R. (2008), Intuition in organizational decision making. The Oxford handbook of organizational decision making, Oxford University Press, Oxford. [38] Salas, E., Rosen, M. A., DiazGranados, D. (2010), Expertise-based intuition and decision making in organizations, “Journal of Management”, Vol. 36, No. 4, pp. 941–973. [39] Samba, C., Williams, D.W., Fuller, D.M. (2019), The forms and use of intuition in top management teams, “The Leadership Quarterly”, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1048984318309883, access date: 23.07.2021. [40] Sinclair, M., Ashkanasy, N. M. (2002), Intuitive decision making among leaders: more than just shooting from the hip, “Mt Eliza Business Review”, Vol. 5, No. 2, pp. 32–40. [41] Simon, H. (1987), Making Management Decisions: the Role of Intuition and Emotions, “The Academy of Management Executive”, Vol. 1, No. 1, pp. 57–64. [42] Wally, S., Baum, J. R. (1994), Personal and structural determinants of the pace of strategic decision making, “Academy of Management Journal”, Vol. 37, No. 4, pp. 932–956. [43] Waters, R. (2017), Amazon’s Jeff Bezos pushes speed and intuition. FT.com. Retrieved from https://advance-lexis-com.proxy.lib.utk.edu/api/document?collection=news& id=urn:contentItem:5N9J-7201-JCM7-G3H7-00000-00&context=1516831, access date: 15.102021. [44] Westcott, M. (1968), Toward a contemporary psychology of intuition. A historical and empirical inquiry, Holt Rinehart & Winston Inc., New York.
Publikacje z rocznika