Rok wydania: 2021
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: zdolności big data, AI, big data, studium przypadku, zdolności dynamiczne
Strony: 31-38
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Zdolności dynamiczne Big Data: studium przypadku
Mariusz Rafało
Abstrakt

Systemy oparte na sztucznej inteligencji wpływają na branżę i umożliwiają wdrażanie nowych modeli biznesowych. Celem artykułu jest opracowanie modelu dynamicznych zdolności big data, które przyczyniają się do efektywnego wykorzystania technik sztucznej inteligencji w procesach biznesowych. W artykule przedstawiono studium przypadku w dużej firmie z branży handlu detalicznego oraz realizację dwóch projektów opartych na algorytmach sztucznej inteligencji: systemu wspierającego marketing bezpośredni oraz systemu prognozowania popytu. Wyniki badania wskazują, że zidentyfikowane zdolności zwiększają szanse powodzenia projektów opartych na sztucznej inteligencji. Istotnym wnioskiem, który płynie z badania jest to, że zdolność infrastruktury danych organizacji do szybkiego reagowania na nowe potrzeby biznesowe okazała się podstawą powodzenia projektów opartych na AI.

Bibliografia
[1] Acemoglu D., Restrepo P. (2019), Artificial Intelligence, Automation, and Work, https://www.nber.org/papers/w24196 (accessed: 15.10.2021). [2] Akter S., Wamba S. F., Gunasekaran A., Dubey R., Childe S. J. (2016), How to improve firm performance using big data analytics capability and business strategy alignment?, “International Journal of Production Economics”, Vol. 182, pp. 113–131. [3] Belvisi M., Pianeti R., Urga G. (2016), Improving service quality through customer journey analysis, “Dynamic Factor Models”, Vol. 26, pp. 840–867. [4] Bratnicka-Myśliwiec K., Dyduch W., Bratnicki M. (2019), Teoretyczne podstawy pomiaru zdolności dynamicznych. Podejście multilogiczne, „Przegląd Organizacji”, Vol. 12, pp. 4–13. [5] Bryman A., Bell E. (2007), Business research methods, Oxford University Press, Oxford. [6] Brynjolfsson E., Hitt L. M., Kim H. H. (2011), Strength in Numbers: How Does Data-Driven Decisionmaking Affect Firm Performance?, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1819486 (accessed: 11.09.2021). [7] De Mendonca C. M. C., De Andrade A. M. V. (2018), Microfoundations of dynamic capabilities and their relations with elements of digital transformation in Portugal, https://ieeexplore.ieee.org/document/8399414 (accessed: 11.10.2021). [8] Eisenhardt K. (1989), Making Fast Strategic Decisions in High-Velocity Environments, “Academy of Management Journal”, Vol. 32, No. 3, pp. 543–576. [9] Eisenhardt K., Martin J. A. (2000), Dynamic capabilities: what are they?, “Strategic Management Journal”, Vol. 21, No. 10–11, pp. 1105–1121. [10] Flyvbjerg B. (2011), Case study. In Handbook of Qualitative Research, Sage, London. [11] Fosso Wamba S., Mishra D. (2017), Big data integration with business processes: a literature review, “Business Process Management Journal”, Vol. 23, No. 3, pp. 477–492. [12] Gupta S., Drave V. A., Dwivedi Y. K., Baabdullah A. M., Ismagilova E. (2020), Achieving superior organizational performance via big data predictive analytics: A dynamic capability view, “Industrial Marketing Management”, Vol. 90, pp. 581–592. [13] Hercheui M., Ranjith R. (2020), Improving Organization Dynamic, “Global Journal of Business Research”, Vol. 14, No. 1, pp. 87–96. [14] Hostmann B., Herschel G., Rayner N. (2007), The evolution of business intelligence: The four worlds, http://www.gartner.com/DisplayDocument?id=509002 (accessed: 11.10.2021). [15] King N., Cassell C., Symon G. (2004), Using templates in the thematic analysis of texts, [w:] Cassell C., Symon G. (red.) Essential Guide to Qualitative Methods in Organizational Research, SAGE, Londyn, pp. 256–270. [16] Lemon K., Verhoef P. (2016), Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey, “Journal of Marketing”, Vol. 80, No. 6, pp. 69–96. [17] Makridakis S. (2017), The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms, “Futures”, Vol. 90, pp. 46–60. [18] Mayer-Schonberger V., Cukier K. (2013), Big Data Rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, MT Biznes, Warszawa. [19] Mohammadi F., Hajiheydari N. (2012), How Business Intelligence Capabilities Contributed Managerial Decision Making Styles, http://www.ijeeee.org/Papers/076-Z00059F00024.pdf (accessed: 09.09.2021). [20] Nambisan S. (2017), Digital Entrepreneurship: Toward a Digital Technology Perspective of Entrepreneurship, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, Vol. 41, No. 6, pp. 1029–1055. [21] Ng A. (2018), AI Transformation Playbook How to lead your company into the AI era, https://landing.ai/ai-transformation-playbook/ (accessed: 15.05.2021). [22] Obschonka M., Audretsch D. B. (2020), Artificial intelligence and big data in entrepreneurship: a new era has begun, “Small Business Economics”, Vol. 55, No. 3, pp. 529–539. [23] Rialti R., Zollo L., Ferraris A., Alon I. (2019), Big data analytics capabilities and performance: Evidence from a moderated multi-mediation model, “Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 149, art. 119781. [24] Sambamurthy V., Bharadwaj A., Grover V. (2003), Shaping agility through digital options: Reconceptualizing the role of information technology in contemporary firms, “MIS Quarterly”, Vol. 27, No. 2, pp. 237–263. [25] Saunders A., Brynjolfsson E. (2016), Valuing Information Technology Related Intangible Assets, “MIS Quarterly”, Vol. 40, No. 1, pp. 83–110. [26] Sun S., Hall D. J., Cegielski C. G. (2020), Organizational intention to adopt big data in the B2B context: An integrated view, “Industrial Marketing Management”, Vol. 86, pp. 109–121. [27] Teece D. (2007), Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, “Strategic Management Journal”, Vol. 1350, pp. 1319–1350. [28] Teece D., Peteraf M., Leih S. (2016), Dynamic Capabilities and Organizational Agility: risk, uncertainty, and strategy in the innovation economy, “California Management Review”, Vol. 58, No 4, pp. 13–36. [29] Tiguint B., Hossari H. (2020), Big Data Analytics and Artificial Intelligence: A Meta-Dynamic Capability Perspective, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3709077 (accessed: 14.05.2021). [30] von Briel F., Davidsson P., Recker J. (2018), Digital technologies as external enablers of new venture creation in the it hardware sector, “Entrepreneurship: Theory and Practice”, Vol. 42, No. 1, pp. 47–69. [31] von Krogh G. (2018), Artificial Intelligence in Organizations: New Opportunities for Phenomenon-Based Theorizing, “Academy of Management Discoveries”, Vol. 4, No. 4, pp. 404–409. [32] Wixom B., Ariyachandra T., Douglas D., Goul M., Gupta B., Iyer L., Turetken O. (2014), The current state of business intelligence in academia: The arrival of big data, “Communications of the Association for Information Systems”, Vol. 34, No. 1, pp. 1–13.
Publikacje z rocznika