Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: podejście holistyczne, myślenie strategiczne, inteligencja strategiczna, holizm
Strony: 10-18
Język publikacji: Polski
Holizm w myśleniu strategicznym
Jacek Rybicki
Abstrakt
Artykuł ma charakter stricte teoretyczny. Podjęto w nim problematykę zastosowania podejścia holistycznego w badaniach nad myśleniem strategicznym. Pierwszą część artykułu stanowi wprowadzenie. W drugiej części opisano metodologię badawczą. W trzeciej części artykułu skoncentrowano się na opisie podejścia holistycznego w naukach o zarządzaniu i jakości. Podejście holistyczne w artykule nie jest traktowane jako synonim podejścia systemowego czy sieciowego. Stanowi ono całościowe spojrzenie na zagadnienie w prowadzonych badaniach naukowych. W kolejnej części artykułu zaprezentowano redukcjonistyczną koncepcję myślenia strategicznego. W części tej opisano wyniki badań nad myśleniem strategicznym przy zastosowaniu redukcjonistycznej logiki badawczej. Kolejna cześć pracy dotyczy przedstawienia holistycznej koncepcji myślenia strategicznego.
Ostatnia część pracy przedstawia ograniczenia koncepcji i wskazuje nowe kierunki badań nad myśleniem strategicznym. W podsumowaniu zamieszczono odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze.
Bibliografia
[1] Bajcar B. (2012), Kwestionariusz psychologiczny myślenia i działania strategicznego – nowe narzędzie do pomiaru wskaźników myślenia strategicznego, „Studia Psychologiczne”, Tom 50, Nr 2, s. 5–24. [2] Benito-Ostolaza J.M., Sanchis-Llopis J.A. (2014), Training Strategic Thinking: Experimental Evidence, „Journal of Business Research”, Vol. 67, No. 5, pp 785–789. [3] Bettis R.A., Prahalad C.K. (1995), The Dominant Logic: Retrospective and Extension, „Strategic Management Journal”, Vol. 16, No. 1, pp. 5–14. [4] Bonn I. (2001), Developing Strategic Thinking as a Core Competency, „Management Decision”, Vol. 39, No. 1, pp. 63–71. [5] Bonn I. (2005), Improving Strategic Thinking: A Multilevel Approach, „Leadership & Organizational Development Journal”, Vol. 26, pp. 336–354. [6] Caputo F. (2021), Towards a Holistic View of Corporate Social Responsibility. The Antecedent Role of Information Asymetry and Cognitive Distance, „Emerald Publishing”, Vol.50, No 3, pp. 639–655. [7] Dhir Sa., Dhir Sw., Samanta P. (2018), Defining and Developing a Scale to Measure Strategic Thinking, „Foresight”, Vol. 20, No. 3, pp. 271–288. [8] Dixit S., Singh S., Dhir Sa. (2021), Antecedents of Strategic Thinking and its Impact on Competitive Advantage, „Journal of Indian Business Research”, Vol. 13, No. 4, pp. 437–458. [10] Dongping F. (2010), The Tension Between Holism and Pluralism. Comment on Creative Holism, „System Research and Behavioral Science”, Vol. 27, No. 2, pp. 200–207. [11] Goldman E., Schlumpf K., Scott A.R. (2017), Combining Practice and Theory to Assess Strategic Thinking, „Journal of Strategy and Management”, Vol.10, No.4, pp. 488–504. [12] Goldman E., Scott A.R. (2016), Competency Models for Assessing Strategic Thinking, „Journal of Strategy and Management”, Vol. 9, No. 3, pp. 258–280. Grainer M.E., Bohmann T., Kromar H. (2007), A Strategy for Knowledge Management, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 11, Issue 6, pp.129-136. [13] Hamel G., Prahalad C.K. (1999), Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa. [14] Heracleus L. (1998), Strategic Thinking or Strategic Planning, „Long Range Planning”, Vol. 31, No. 3, pp. 480–492. [15] Jackson M.C. (2006), Creative Holism: A Critical System Approach to Complex Problem Situations, „Systems Research and Behavioral Science”, Vol. 23, pp. 647–657. [16] Karami A., Gorzynski R., (2021), Connection to Nature and Sustainability in Small and Medium-sized Environmental Organization: A Dynamic Strategic Thinking Approach, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 31, pp. 371–389. [17] Khanna T. (2014), Contextual Intelligence, „Harvard Business Review”, Sept., pp. 57–66. [18] Krupski R. (2007), Redefiniowanie strategii organizacji, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 3–6. [19] Krupski R. (2013), Teorie zmian w teorii zarządzania strategicznego. Próba kojarzenia, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Tom 22, Nr 2, s. 93–104. [20] Leibowitz J. (2006), Strategic Intelligence: Business Intelligence, Competitive Intelligence, and Knowledge Management, Auerbach Publications, Boca Raton. [21] Levine S., Bernard M., Nagiel R. (2017), Strategic Intelligence; The Cognitive Capability to Anticipate Competitor Behavior, „Strategic Management Journal”, Vol. 39, No. 2, pp. 2390–2423. [22] Liedtka J. (1998), Strategic Thinking – Can it be Taught? „Long Range Planning”, Vol. 31, No. 1, pp. 120–129. [23] Linkow P. (1999), What Gifted Strategic Thinkers Do? „Training and Development”, Vol. 53, No. 7, pp. 34–37. [24] Matysek M. (2019), Holistyczny model zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji w organizacjach sektora publicznego, „Zarządzanie Publiczne”, Nr 3, s. 175–189. [25] Meyer R. (2007), Mapping the Mind of the Strategist. A Quantitative Methodology for Measuring the Strategic Beliefs of Executives, ERIM, Erasmus University, Rotterdam. [26] Midgley G., Lindhult E. (2021), A Systems Perspective on Systemic Innovation, „Systems Research and Behavioral Science”, Vol. 5, pp. 635–670. [27] Moon B.-J. (2012), Antecedents and Outcomes of Strategic Thinking, „Journal of Business Research”, Vol. 66, No. 10, pp. 1698–1708. [28] Nagahi M., Hosain N., Jaradat R., Dayarathna V., Keating Ch., Goerger S., Hamilton M. (2021), Classification of Individual Managers’ System Thinking Skills Based on Different Organizational Ownership Structures, „Systems Research and Behavioral Science”, Early view, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sres.2767 (accessed: 14.02.2022). Olson A.K., Simerson B.K. (2015), Leading with Strategic Thinking, Wiley. [29] Pisapia J., Morris J.D., Cavanaugh G., Ellington L. (2011), The Strategic Thinking Questionnaire: Validation and Confirmation of Construct, Presented at The 31st SMS Annual International Conference, Miami, https://www.researchgate.net/publication/337006327_The_Strategic_Thinking_Questionnaire_Validation_and_Confirmation_of_Constructs (accessed: 14.02.2022). [30] Prahalad C.K., Bettis R.A. (1986), The Dominant Logic: A New Linkage between Diversity and Performance, „Strategic Management Journal”, Vol. 7, No. 6, pp. 485–501. [31] Radomska J. (2013), Myślenie strategiczne – modny trend, czy skuteczna alternatywa dla planowania strategicznego? „Management and Business Administration Central Europe”, Vol. 21, s. 41–54. [32] Reece S. (2008), Strategic thinking – Leaders vary in their approach to strategy, „Executive Excellence”, Vol. 25, No. 19, pp. 122–154. [33] Romanowska M. (2012), Metody badania strategii, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Tom 17, Nr 1, s. 65–78. [34] Rybicki J. (2012), Podejście holistyczne w zarządzaniu strategicznym, „Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości”, Tom 17, Nr 1, s. 127–129. [35] Sajdak M. (2016), W poszukiwaniu inteligencji strategicznej, [w:] S. Grzegorczyk, W. Mierzejewska (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 15–26. Sange P.M. (1990), Fifth Dyscypline. The Art.& Practice of the learning Organization, New York, Doubleday. [36] Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków. [37] Shaik A.S., Dhir S. (2021), Modeling of Strategic Thinking for Top Management Teams and It’s Impact on Firm Performance: A System Dynamics Approach, „Journal of Management Development”, Vol. 40, No. 6, pp. 453–485. [38] Shaik A.S., Dhir Sa. (2020), A Meta-analitical Review of Factors Affecting the Strategic Thinking of an Organization, „Foresight”, Vol. 22, No. 2, pp. 144–177. [39] Srivastava S., D’Souza D. (2021), Measuring Strategic Thinking in Organizations,”Journal of Managerial Issues”, Vol. XXXIII, No. 1, pp. 90–111. [40] Srivastava S., D’Souza D. (2020), An Empirical Examination of the Relationship between Managerial Strategic Thinking and Absorptive Capacity of the Organization, „Journal of Strategy and Management”, Vol. 13, No. 1, pp. 51–71. [41] Sztangret I. (2015), Holistyczny model zarządzania wiedzą marketingową na przykładzie sektora produktów IT, „Logistyka”, Nr 2, s. 24–37. [42] Tierra L., A., Passador J.L. (2018), Strategic Thinking in the Context of Complexity, „System Research and Behavioral Science”, Vol. 35, No. 6, pp. 869–883. Turban E., Aronson J.E., Lieng T., Sharda R. (2007), Decision Support and Business Inteligence Systems, 8* Edition, Upper Saddle River, New York, Pearson Hall. [43] Wells J.R. (2014), Inteligencja strategiczna, Wydawnictwo Rebis, Poznań. [44] Żemigała M. (2007), Holistyczne podejście do zarządzania wiedzą zadaniem współczesnego menedżera, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 17–20. [45] Ziębicki B. (2013), Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją, Zeszyty naukowe UE w Krakowie, Nr 905, s. 55–68.
Publikacje z rocznika