Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa międzynarodowe, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, ekonomia globalna
Strony: 29-38
Język publikacji: Polski
Zmiany aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych
Włodzimierz Karaszewski, Małgorzata Jaworek
Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce internacjonalizacji przedsiębiorstw w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Jego celem jest zaprezentowanie wyników badania zmian aktywności inwestycyjnej za granicą największych przedsiębiorstw międzynarodowych świata oraz największych przedsiębiorstw międzynarodowych z krajów rozwijających się i transformujących gospodarki, poziomu ich internacjonalizacji w okresie minionych trzech dekad, a także ukazanie zmian zaangażowania kapitałowego za granicą polskich przedsiębiorstw oraz wartości aktywów za granicą największych z nich. Przedstawiono w nim zmiany wartości należności z tytułu BIZ (outward stock) na świecie z uwzględnieniem krajów rozwijających się i transformujących gospodarki oraz Polski. Zaprezentowano charakterystyki 100 największych przedsiębiorstw międzynarodowych na świecie, a także z krajów rozwijających się i transformujących gospodarki. Na tym tle omówiono skalę bezpośrednich inwestycji za granicą polskich inwestorów, a wśród nich największych 25 polskich prywatnych inwestorów. Badanie opiera się na informacjach uzyskanych ze źródeł statystycznych opublikowanych przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju oraz Głównego Urzędu Statystycznego.

Bibliografia
[1] Brand Finance (2020), Global 500, The Annual Report on the World’s Most Valuable and Strongest Brands, London. [2] Chen Y., Zhai R.-R., Wang C., Zhong C. (2015), Home Institutions. Internationalization and Firm Performance: Evidence from Listed Chinese Firms, „Management Decision”, Vol. 53, No. 1, pp. 160–178. [3] Cuervo-Cazurra A. (2007), Sequence of Value-added Activities in the Multinationalization of Developing Country Firms, „Journal of International Management”, Vol. 13, No. 3, pp. 258–277. [4] Dong Y., Meng C., Firth M., Hou W. (2014), Ownership Structure and Risk-taking: Comparative Evidence from Private and State-controlled Banks in China, „International Review of Financial Analysis”, No. 36, pp. 120–130. [5] Dunning J.H., Narula R., Van Hoesel R. (1998), Third World Multinationals Revisited: New Developments and Theoretical Implication, [in:] J.H. Dunning (ed.), Globalisation, Trade and Foreign Direct Investment, Elsevier, Oxford, pp. 255–286. [6] FORBES (2020), Lista największych polskich prywatnych inwestorów za granicą, grudzień, s. 29–77. [7] Gammeltoft P. (2008), Emerging Multinationals: Outward FDI from the BRICS Countries, „International Journal of Technology and Globalisation”, Vol. 4, No. 1, pp. 5–22. [8] Goldstein A. (2009), Multinational Companies from Emerging Economies Composition, Conceptualization & Direction in the Global Economy, „The Indian Journal of Industrial Relations”, Vol. 45, No. 1, pp. 137–147. [9] GUS (2021), Działalność przedsiębiorstw posiadających jednostki zagraniczne w 2019 r., Warszawa. [10] GUS (2019), Zeszyt metodologiczny. Badania przedsiębiorstw niefinansowych, Warszawa. [11] Heenan D.A., Keegan W.J. (1979), The Rise of Third World Multinationals, „Harvard Business Review”, No. 57, pp. 101–109. [12] Hu H.W., Cui L. (2014), Outward Foreign Direct Investment of Publicly Listed Firms from Corporate Governance Perspective, „International Business Review”, Vol. 23, No. 4, pp. 750–760. [13] Jaworek M., Karaszewski W. (2021), The Largest Non-financial Multinational Enterprises in the World and Those in Developing and Transition Economies, „European Research Studies Journal”, Vol. 24, No. 1, pp. 983–696. [14] Jaworek M., Karaszewski W., Kuczmarska, M. (2020), Pandemic Risk: Doesn’t It Really Matter? Foreign Direct Investment after COVID-19, „Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, Vol. 19, No. 2, pp. 275–290. [15] Jaworek M., Kuzel M. (2015), Transnational Corporations in the World Economy: Formation, Development and Present Position, „Copernican Journal of Finance & Accounting”, Vol. 4, No. 1, pp. 55–70. [16] Karaszewski W. (2004), Największe korporacje transnarodowe świata i ich wpływ na wzrost gospodarczy, [w:] M. Haffer, W. Karaszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 397–398. [17] Karaszewski W., Jaworek M. (2016), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji”, Nr 7, s. 13–20. [18] Karaszewski W., Jaworek M., Kuzel M., Szałucka M, Szóstek A. (2014), Foreign Direct Investment by Polish Companies, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. [19] Khan K. (ed.). (1987), Multinationals of the South, Francis Pinter, London. [20] Kumar K., McLeod G. (1981), Multinationals from Developing Countries, Lexington Books, Lanham. [21] Lall S. (1983), The New Multinationals: The Spread of Third World Enterprises, Wiley, New York. [22] Lecraw D.J. (1977), Direct Investment by Firms from Less Developed Countries, Oxford Economic Paper, Vol. 29, No. 3, pp. 442–457. [23] Liang H., Ren B., Sum S.L. (2015), An Anatomy of State Control in the Globalization of State-owned Enterprises, „Journal of International Business Studies”, Vol. 46, No. 2, pp. 223–240. [24] Lin X. (2010), State versus Private MNCs from China: Initial Conceptualizations, „International Marketing Review”, Vol. 27, No. 3, pp. 366–380. [25] Luo Y., Tung R.L. (2018), A General Theory of Springboard MNEs, „Journal of International Business Studies”, Vol. 49, No. 2, pp. 129–152. [26] Narula R. (2010), Much ado about Nothing or Sirens of a Brave New World? MNE Activity from Developing Countries and its Significance for Development, OECD Development Centre, Paris. [27] Pietrasieński P. (2021), Ekonomiczne i społeczne implikacje dla polityk COVID-19: wnioski wynikające z grypy hiszpanki oraz innych pandemii w historii, „Przegląd Organizacji”, Nr 1, s. 33–39. [28] Ramamurti R. (2008), What Have we Learned about EMNEs, [in:] R. Ramamurti, J. Singh (eds.), Emerging multinationals from Emerging Markets, Cambridge University Press, Cambridge. [29] Ramasamy B., Yeung M., Laforet S. (2012), China’s Outward Foreign Direct Investment: Location, Choice and Firm Ownership, „Journal of World Business”, Vol. 47, No. 1, pp. 17–25. [30] Stiglitz J.E. (2004), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. [31] UNCTAD (1992), World Investment Report 1992, Transnational Corporations as Engines of Growth, New York. [32] UNCTAD (1993), World Investment Report 1993, Transnational Corporations and Integrated International Production, New York and Geneva. [33] UNCTAD (2002), World Investment Report 2002, Transnational Corporations and Export Competitiveness, New York and Geneva. [34] UNCTAD (2003), World Investment Report 2003, FDI Policies for Development: National and International Perspectives, New York and Geneva. [35] UNCTAD (2004), World Investment Report 2004, The Shift towards Services, New York and Geneva. [36] UNCTAD (2007), World Investment Report 2007, Transnational Corporations, Extractive Industries and Development, New York and Geneva. [37] UNCTAD (2019), World Investment Report 2019, Investment and New Industrial Policies, Geneva. [38] UNCTAD (2020), World Investment Report 2020, International Production beyond the Pandemic, Geneva. [39] UNCTAD (2021), World Investment Report 2021, Investing in Sustainable Recovery, Geneva. [40] Wells L.T. (1983), Third World Multinationals, MIT Press, Cambridge. [41] Yeung H.W.-C. (1994), Third World Multinationals Revised: A Research Critique and Future Agenda, „Third World Quarterly”, Vol. 15, No. 2, pp. 297–317.
Publikacje z rocznika