Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: tożsamość organizacji, tożsamość cyfrowa organizacji, transformacja cyfrowa, COVID-19
Strony: 20-27
Język publikacji: Polski
Tożsamość cyfrowa organizacji – transformacja czy dysrupcja
Monika Jedynak, Karolina Mania, Aneta Kuźniarska, Wojciech Czakon
Abstrakt
Wybuch pandemii COVID-19 wywołał istotne zmiany w organizacjach, nie tylko na polu sposobu funkcjonowania, zmian stosowanych modeli biznesowych, przeobrażenia strategii czy konieczności stosowania nowych form komunikacji z interesariuszami. Znane dotychczas zjawiska uległy przeobrażeniu, a istniejące pojęcia wymagają rewizji stosowanych definicji bądź stworzenia nowych. Celem artykułu jest próba opracowania definicji cyfrowej tożsamości organizacji. Począwszy od analizy pojęcia tożsamości organizacyjnej, zidentyfikowania nieciągłości cyfrowej i konceptualizacji pojęcia. Obrana tematyka zdeterminowała metodę badawczą w postaci analizy tekstu uzupełnionej systematycznym przeglądem literatury. W wyniku badań udało się ustalić, że cyfrowa tożsamość organizacji nie powstaje wskutek procesu ucyfrowienia, a stanowi zupełnie nową kategorie pojęciową.
Bibliografia
[1] Ackerman L.D. (1988), Identity Strategies that Make a Difference, „The Journal of business strategy”, Vol.9, No. 3, pp. 28–32. [2] Albert S., Whetten D.A. (1985), Organizational identity, „Research in Organizational Behavior”, Vol. 7, pp. 263–295. [3] Baker J.M.T., Balmer J.M.T. (1997), Visual Identity: Trappings or Substance? „European Journal of Marketing”, Vol. 31, No. 5/6, pp. 366–382. [4] Balmer J.M.T., Soenen G.B. (1998), A New Approach to Corporate Identity Management, International Centre for Corporate Identity Studies Working Paper, University of Strathclyde. [5] Balmer J.M.T., Gray E.R. (1999), Corporate Identity and Corporate Communication: Creating a Strategic Advantage, „Corporate Communications: an International Journal”, Vol. 4, No. 4, pp. 171–176. [6] Balmer J.M.T. (2001), Corporate Identity, Corporate Branding and Corporate Marketing – Seeing through the Fog, „European Journal of Marketing”, Vol. 35, No. 3, pp. 248–291. [7] Barabasz A. (2002), Osobowość organizacji, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Nr 928 – Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem: integracja i dezintegracja, s. 28–33. [8] Batko R., Baliga-Nicholson K. (2019), Digital Innovation as the Key Factor in Changing Organizational Identity into a Digital Organizational Identity, „Problemy Zarządzania”, Vol. 4, Nr 84, s. 39–51. [9] Birkight K., Stadler M.M. (1986), Corporate Identity: Grundlagen, Funktionen, Fallspielen. Verl. Moderne Industrie, Landsberg am Lech. [10] Bouncken R.B., Kraus S., Roig-Tierno N. (2021), Knowledge- and Innovation-based Business Models for Future Growth: Digitalized Business Models and Portfolio Considerations, „Review of Managerial Science”, Vol. 15, No. 1, pp. 1–14. [11] Bozkurt A., Keefer J. (2018), Participatory Learning Culture and Community Formation in Connectivist MOOCs, „Interactive Learning Environments”, Vol. 26, No. 6, pp. 776–788. [12] Christensen L.T., Soren A. (2001), Corporate Identity and Corporate Image Revisited. A Semiotic Perspective, „European Journal of Marketing”, Vol. 35, pp. 292–315. [13] Christensen C.M., McDonald R., Altman E.J., Palmer J.E. (2018), Disruptive Innovation: An Intellectual History and Directions for Future Research, „Journal of Management Studies”, Vol. 55, No. 7, pp. 1043–1078. [14] Czakon W. (2020), Krótkowzroczność strategiczna menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. [15] Danneels E. (2004), Disruptive Technology Reconsidered: A Critique and Research Agenda, „Journal of Product Innovation Management”, Vol. 21, No. 4, pp. 246–258. [16] Davies G., Chun R., da Silva R.V., Roper S. (2001), The Personification Metaphor as a Measurement Approach for Corporate Reputation, „Corporate Reputation Review”, Vol. 4, No. 2, pp. 113–127. [17] Dawson V.R. (2018), Fans, Friends, Advocates, Ambassadors, and Haters: Social Media Communities and the Communicative Constitution of Organizational Identity, „Social Media and Society”, Vol. 4, No. 1. [18] Devereux L., Melewar T.C., Foroudi P. (2017), Corporate Identity and Social Media: Existence and Extension of the Organization, „International Studies of Management and Organization”, Vol. 47, No. 2, pp. 110–134. [19] Devereux L., Melewar T.C., Dinnie K., Lange T. (2020), Corporate Identity Orientation and Disorientation: A Complexity Theory Perspective, „Journal of Business Research”, No. 109, pp. 413–424. [20] Dutton J.E., Dukerich J.M., Harquail C.V. (1994), Organizational Images and Member Identification, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 39, No. 2, pp. 239–263. [21] Fombrun C., Van Riel C.B.M. (1997), The Reputational Landscape, „Corporate Reputation Review”, Vol. 1, No. 1, 2, pp. 5–13. [22] Gioia D.A., Schultz M., Corley K.G. (2000), Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability, „The Academy of Management Review”, Vol. 25, No. 1, pp. 63–82. [23] Hatch M. J., Schultz M. (2002), The Dynamics of Organizational Identity, „Human Relations”, Vol. 55, No. 8, pp. 989–101. [24] Horváth D., Szabó R. Z. (2019), Driving Forces and Barriers of Industry 4.0: Do Multinational and Small and Medium-sized Companies have Equal Opportunities? „Technological Forecasting and Social Change”, Vol. 146, pp. 119–132. [25] Jedynak M., Czakon W., Kuźniarska A., Mania K. (2021), Digital Transformation of Organizations: What Do We Know and Where to Go Next? „Journal of Organizational Change Management”, Vol. 34, No. 3, pp. 629–652. [26] Jovcheska S. (2021), Modern Organizational Identity through Digital Management, „Economic Development”, Vol. 1, pp. 41–50. [27] Kane J.M., Zukin S., Wang Y., Lu K., Ruth A., Nagy K., Durgam S. (2015), Efficacy and Safety of Cariprazine in Acute Exacerbation of Schizophrenia, „Journal of Clinical Psychopharmacology”, Vol. 35, No. 4, pp. 367–373. [28] Kietzmann J. H., Hermkens K., McCarthy I. P., Silvestre B. S. (2011), Social Media? Get Serious! Understanding the Functional Building Blocks of Social Media, „Business Horizons”, Vol. 54, No. 3, pp. 241–251. [29] Kraus S., Durst S., Ferreira J.J., Veiga P., Kailer N., Weinmann A. (2022), Digital Transformation in Business and Management Research: An Overview of the Current Status Quo, „International Journal of Information Management”, Vol. 63. [30] Madsen V.T. (2016), Constructing Organizational Identity on Internal Social Media: A Case Study of Coworker Communication in Jyske Bank, „International Journal of Business Communication”, Vol. 53, No. 2, pp. 200–223. [31] Markides C. (2006), Disruptive Innovation: In Need of Better Theory, „Journal of product innovation management”, Vol. 23, No. 1, pp. 19–25. [32] Narayanan V.K., Zane L.J., Kemmerer B. (2011), The Cognitive Perspective in Strategy: An Integrative Review, „Journal of Management”, Vol. 37, No. 1, pp. 305–351. [33] Robertson A., Arachchige B.J.H. (2015), Identity of Organizations : An Analytical Model, „The IUP Journal of Brand Management”, Vol. 12, No. 4, pp. 7–39. [34] Schmitt B. H., Simonson A., Marcus J. (1995), Managing Corporate Image and Identity, „Long Range Planning”, Vol. 28, No. 5, pp. 82–92. [35] Schultz M., Hernes T. (2020), Temporal Interplay between Strategy and Identity: Punctuated, Subsumed, and Sustained Modes, „Strategic Organization”, Vol. 18, No. 1, pp. 106–135. [36] Stańczyk-Hugiet E. (2016), Rutyny organizacyjne a relacje współdziałania: logika zależności, „Przegląd Organizacji”, Nr 12, s. 6–12. [37] Suvatjis J., de Chernatony L., Halikias J. (2012), Assessing the Six‐station Corporate Identity Model: A Polymorphic Model, „Journal of Product & Brand Management”, Vol. 21, No. 3, pp. 153–166. [38] Suvatjis J.Y., de Chernatony L. (2005), Corporate Identity Modelling: A Review and Presentation of a New Multi-dimensional Model, „Journal of Marketing Management”, Vol. 21, No. 7–8, pp. 809–834. [39] Tourky M., Alwi S.F.S., Kitchen P., Melewar T.C., Shaalan A. (2020), New Conceptualization and Measurement of Corporate Identity: Evidence from UK Food and Beverage Industry, „Journal of Business Research”, Vol. 109, pp. 595–606. [40] Turban D.B., Forret M.L., Hendrickson C.L. (1998), Applicant Attraction to Firms: Influences of Organization Reputation, Job and Organizational Attributes, and Recruiter Behaviors, „Journal of Vocational Behavior”, Vol. 52, No. 1, pp. 24–44. [41] van Rekom J., van Riel C. B. (2000), Operational Measures of Organizational Identity: A Review of Existing Methods, „Corporate Reputation Review”, Vol. 3, No. 4, pp. 334–350. [42] Vial G. (2019), Understanding Digital Transformation: A Review and a Research Agenda, „The Journal of Strategic Information Systems”, Vol. 28, No. 2, pp. 118–144. [43] Wessel L., Baiyere A., Ologeanu-Taddei R., Cha J., Blegind-Jensen T. (2021), Unpacking the Difference between Digital Transformation and IT-enabled Organizational Transformation, „Journal of the Association for Information Systems”, Vol. 22, No. 1, pp. 102–129. [44] Wilson A. (1997), The Culture of the Branch Team and Its Impact on Service Delivery and Corporate Identity, „The International Journal of Bank Marketing”, Vol. 15, No. 5, pp. 163–168. [45] Young J. (2013), A Conceptual Understanding of Organizational Identity in the Social Media Environment, „Advances in Social Work”, Vol. 14, No. 2, pp. 518–530.
Publikacje z rocznika