Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 5
Słowa kluczowe: zarządzanie, estetyka, kreatywność, artyzm
Strony: 3-10
Język publikacji: Polski
Pobierz
Co estetyka może wnieść do teorii zarządzania?
Michał Szostak
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest krytyczny przegląd literatury z dziedziny zarządzania pod kątem wykorzystania teorii estetycznych. Punktem wyjściowym tej analizy jest metafora organizacji jako dzieła sztuki oraz teoria sytuacji estetycznej, która pozwoliła usystematyzować omawiane problemy na gruncie elementów: twórcy, dzieła, odbiorcy, świata realnego i świata wartości. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż zarządzanie może z powodzeniem czerpać z dorobku sztuki w postaci teorii estetycznych, ponieważ są to dziedziny podobne ze względu na przenikanie się wirtuozerii, artyzmu i kreatywności. Wydaje się, iż praktyczne wdrożenie „dobrego smaku” w procesie zarządzania może zmienić jakość zarówno procesu, jak i efektu zarządzania, tak jak w przypadku twórcy, którego celem jest umieszczenie wartości uniwersalnych w dziele, aby mogły one oddziaływać na odbiorców. Potencjał dalszych badań w tym zakresie jest wieloraki: od analizy motywów podejmowania działalności twórczej, roli inspiracji w tym procesie, przez bardziej podmiotowy stosunek do organizacji – nie tylko jako narzędzia realizującego określone cele, ale jako dzieła, nośnik wartości uniwersalnych, poprzez percepcję dzieła (organizacji), jako nośnika wartości.
Bibliografia
Adler N.J. (2011), Leading Beautifully: The Creative Economy and Beyond, „Journal of Management Inquiry”, Vol. 20, No. 3, pp. 208–221. Adler N. J., Ippolito L. M. (2018), Musical Leadership and Societal Transformation: Inspiration and Courage in Action, „Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów”, T. 50, Nr 4, s. 41–65. Ainsworth G.B., Redpath S.M., Wilson M., Wernham C., Young J.C. (2020), Integrating Scientific and local Knowledge to Address Conservation Conflicts: Towards a Practical Framework Based on Lessons Learned from a Scottish Case Study, „Environmental Science and Policy”, Vol. 107, pp. 46–55. Alvesson M., Blom M. (2015), Less Followership, Less Leadership? An Inquiry into the Basic but Seemingly Forgotten Downsides of Leadership, „M@n@gement”, Vol. 18, No. 3, pp. 266–282. Antal A.B., Debucquet G., Frémeaux S. (2019), When Top Management Leadership Matters: Insights from Artistic Interventions, „Journal of Management Inquiry”, Vol. 28, No. 4, pp. 441–457. Atkinson D.M. (2007), Thinking the Art of Management, Palgrave Macmillan, New York. Aurangzeb W., Mehmood A., Khan S. (2021), Gendered Perceptions’ Regarding Career Guidance Needs at Higher Education Level, „International Journal of Innovation in Teaching and Learning”, Vol. 6, No. 2, pp. 48–62. Borowiecki K.J., Dahl C.M. (2021), What Makes an Artist? The Evolution and Clustering of Creative Activity in the US since 1850, „Regional Science and Urban Economics”, Vol. 86, No. October 2019, pp. 1–23. Broch H. (1933), Das Böse in dem Wertsystem der Kunst, S. Fischer, Berlin. Brown A.D. (2019), Identities in Organization Studies, „Organization Studies”, Vol. 40, No. 1, pp. 7–22. Chen V.Z., Hitt M.A. (2021), Knowledge Synthesis for Scientific Management: Practical Integration for Complexity versus Scientific Fragmentation for Simplicity, „Journal of Management Inquiry”, Vol. 30, No. 2, pp. 177–192. Chountasi M., Dafiotis P., Sylaiou S. (2021), Newness and Openness in New Media Arts and Digital Performances: Contextualizing Greece in the Balkan Scene, „International Journal of Performance Arts and Digital Media”, Vol. 17, No. 3, pp. 316–335. Crick J.M., Karami M., Crick D. (2021), The Impact of the Interaction between an Entrepreneurial Marketing Orientation and Coopetition on Business Performance, „International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research”, Vol. 27, No. 6, pp. 1423–1447. Degot V. (2007), Portrait of the Manager as an Artist, „Aesthesis: International Journal of Art and Aesthetics in Management and Organizational Life”, Vol. 1, No. 3, pp. 6–42. Dewey Lambert P., Sonke J. (2019), Professionalizing Arts Management in Healthcare Facilities, „Journal of Arts Management Law and Society”, Vol. 49, No. 3, pp. 155–170. Drucker P.F. (2006), The Practice of Management, HarperCollins, New York. Edmonstone J. (2018), Managing Change, Creativity and Innovation, „Action Learning: Research and Practice”, Vol. 15, No. 1, pp. 69–72. Elstad B., Jansson D. (2020), From Artist to Manager—Working Conditions, Career Satisfaction, and Professional Identity among Graduated Arts Management Students, „Journal of Arts Management Law and Society”, Vol. 50, No. 3, pp. 184–198. Emrali R. (2017), Today’s Artist Identity as Multicultural and Hybrid Identity, „Global Journal of Arts Education”, Vol. 6, No. 4, pp. 115–119. Gołaszewska M. (1984), Zarys estetyki, PWN, Warszawa. Goldberg-Miller S.B.D., Xiao Y. (2018), Arts Entrepreneurship and Cultural Policy Innovation in Beijing. „Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Arts”, Vol. 7, No. 1, pp. 23–47. Guranda M., Nagy D. (2011), Educational Management – Art or Science?, INTERNATIONAL CONFERENCE of SCIENTIFIC PAPER AFASES 2011, Brasov, 26–28 May 2011, pp. 427–433. Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K. (2006), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, „Organizational Dynamics”, Vol. 35, No. 1, pp. 49–68. Hirschmann T., Hartley N., Roth, S. (2020), Can We Build Resilience by Way of Creativity? Artistic Ventures in a London Hospice, „International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management”, Vol. 24, No. 2–3, pp. 116–131. Hracs B.J. (2015), Cultural Intermediaries in the Digital Age: The Case of Independent Musicians and Managers in Toronto, „Regional Studies”, Vol. 49, No. 3, pp. 461–475. Ingram W.T. (1965), Management Art or Science, „Industrial Management”, Vol. August 1965, pp. 2–4. Jimenez M. (2019), Professional Competence is a Condition Precedent to Effective Management – An Argument for Practice Leaders in Legal Service Organizations, „International Journal of Law and Public Administration”, Vol. 2, No. 2, pp. 34–40. Kerle R. (2010), How can Creativity Become a Prime Contributor to the Strategic Objective of the Organization? „The Creative Leadership Forum”, http://thecreativeleadershipforum.academia.edu/RalphKerle/Papers/958193/Creativity_in_Organizations_, access date: 03.04.2022. Latilla V.M., Frattini F., Messeni Petruzzelli A., Berner M. (2018), Knowledge Management, Knowledge Transfer and Organizational Performance in the Arts and Crafts Industry: A Literature Review, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 22, No. 6, pp. 1310–1331. Latilla V.M., Frattini F., Messeni Petruzzelli A., Berner M. (2019), Knowledge Management and Knowledge Transfer in Arts and Crafts Organizations: Evidence from an Exploratory Multiple Case-study Analysis, „Journal of Knowledge Management”, Vol. 23, No. 7, pp. 1335–1354. McBride P.C. (2005), The Value of Kitsch. Hermann Broch and Robert Musil on Art and Morality, „Studies in 20th, 21st Century Literature”, Vol. 29, No. 2, pp.. Moberg D.J. (2010), The Emergence of Coherent Taste, „Business Ethics Quarterly”, Vol. 20, No. 4, pp.. Morozova O., Nozdrenko E., Zhukovskaya L., Kostylev S. (2016), Management and Art-management: Dimensions of Conceptual Interaction, „Economic Annals – XXI”, Vol. 158, No. 3–4, pp.. Nikolski K. (2015), Leadership and Management: Practice of the Art of Influence, „Annals of the Constantin Brâncuşi University of Târgu Jiu, Economy Series”, Vol. 2, No. 1, pp. 31–39. Pelzer P. (2006), Art for Management’s Sake? A Doubt, „Culture and Organization”, Vol. 12, No. 1, pp. 65–77. Penaluna A., Penaluna K. (2020), In Search of Entrepreneurial Competencies: Peripheral Vision and Multidisciplinary Inspiration, „Industry and Higher Education”, Vol. 20, No. 10, pp. 1–14. Postuła A., Majczyk J. (2018), Managers and Leaders in Need of Entrepreneurial Competences, „Entrepreneurial Business and Economics Review”, Vol. 6, No. 1, pp. 91–103. Purg D., Sutherland, I. (2017), Why Art in Management Education? Questioning Meaning, „Academy of Management Review”, Vol. 42, No. 2, pp. 382–396. Rear D. (2016), Reforming Japanese-style Management: Destabilizing Hegemony through Discourse Intervention, „Contemporary Japan”, Vol. 28, No. 2, pp. 209–228. Reckhenrich J., Kupp M., Anderson J. (2009), Understanding Creativity: The Manager as Artist, „Business Strategy Review”, Vol. 20, No. 2, pp. 68–73. Reinhold E., Schnugg C., Barthold C. (2018), Dancing in the Office: A Study of Gestures as Resistance, „Scandinavian Journal of Management”, Vol. 34, No. 2, pp. 162–169. Ridwan R., Narawati T., Karwati U., Sukmayadi Y. (2020), Creativity and Innovation of Artist in Maintaining and Developing the Songah Tradition Art, „Harmonia: Journal of Arts Research and Education”, Vol. 20, No. 2, pp. 213–222. Saeidi S.P., Othman M.S.H., Štreimikienė D., Saeidi S.P., Mardani A., Stasiulis N. (2018), The Utilitarian Aspect of the Philosophy of Ecology: The Case of Corporate Social Responsibility, „Filosofija, Sociologija”, Vol. 29, No. 1, pp. 39–51. Schiuma G., Lerro A. (2016), Integrating Art and Creativity into Business Practice, IGI Global, Hershey. Schnuugg C. (2019), Creating Art Science Collaboration. Bringing Value to Organizations, Palgrave Macmillan, London. Sereenonchai S., Arunrat N. (2020), Practical Agricultural Communication: Incorporating Scientific and Indigenous Knowledge for Climate Mitigation, „Kasetsart Journal of Social Sciences”, Vol. 41, No. 1, pp. 60–67. Sik A. (2016), Creativity in Cross-domain Collaborations: Searching Factors to Increase Efficiency, „Management Research Review”, Vol. 39, No. 2, pp. 144–166. Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R. (2021), Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź. Szczepaniak K. (2018), Arts for Business: Creative Co‑operation for Innovation and Sustainable Development of the Company as a Brand and Community, „Kwartalnik Ekonomistów i Menedżerów”, tom 50, nr 4, s. 127–141. Szostak M. (2020), Creativity and Artistry in Organ Music, „The Organ”, Vol. 391, pp. 24–31. Szostak M. (2021), Artistry, Management, and Creativity: Links and Common Denominators, „Discourses on Culture”, Vol. 16, No. 1, pp. 23–54. Szostak M., Sułkowski Ł. (2020a), Manager as an Artist: Creative Endeavour in Crossing the Borders of Art and Organizational Discourse, „Creativity Studies”, Vol. 13, No. 2, pp. 351–368. Szostak M., Sułkowski Ł. (2020b), Kitsch in Management: Characteristic Forms, Carriers and Propagators, [in:] Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges: Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), 1–2 April 2020, pp. 7584–7598. Sztabiński G. (2002), Artysta: definiowanie, redefiniowanie, oddefiniowanie, „Forum”, s. 158–180, https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs2/GrzegorzSztabinski.pdf, data dostępu: 07.04.2022 r. Tarnopolski A. (2017), Intelektualny wymiar kiczu. Mądrość i głupota. Sztuka i kicz, „PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Filozofia”, Nr 14, s. 215–227. Tatarkiewicz W. (2015), Historia estetyki, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Taylor S.S., Ladkin D. (2009), Understanding Arts-based Methods in Managerial Development, „Academy of Management Learning and Education”, Vol. 8, No. 1, pp. 55–69. Tripathi D., Priyadarshi P., Kumar P., Kumar S. (2021), Does Servant Leadership Affect Work Role Performance via Knowledge Sharing and Psychological Empowerment? „VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems”, Vol. 51, No. 5, pp. 792–812 Warrick D.D. (2019), Leadership Illusions. Important Implications for Leaders and Training and Coaching Leaders, „Organization Development Review”, Vol. 51, No. 2, pp. 6–14. Weinberg C.B., Otten C., Orbach B., McKenzie J., Gil R., Chisholm D.C., Basuroy S. (2021), Technological Change and Managerial Challenges in the Movie Theater Industry, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 45, No. 2, pp. 239–262. Weingardt R.G. (2000), Leaving a Legacy, „Journal of Management in Engineering”, Vol. 16, No. 2, pp. 42–47. Work of art (2021), Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/work-of-art, access date: 09.11.2021. Zhai L. (2021), Research on Tourism Management Education under the Background of New Liberal Arts Construction, „International Journal of Electrical Engineering and Education”, Vol. April 2021.
Publikacje z rocznika