Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 6
Słowa kluczowe: zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi, zintegrowane HRM, zielone ZZL, społecznie odpowiedzialne ZZL, wspólnego dobra HRM
Strony: 29-37
Język publikacji: Polski
Pobierz
Wymiary zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi
Marzena Fryczyńska, Halina Kinowska, Agata Lulewicz-Sas
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego ujęcia wymiarów zrównoważonego zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i przetestowanie narzędzi do pomiaru. Zrealizowano go za pomocą wyników badań empirycznych przeprowadzonych w 2021 roku na próbie 1010 pracowników z zastosowaniem konfirmacyjnej analizy czynnikowej (SEM CFA). Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, że zrównoważony rozwój na poziomie ZZL jest złożonym, wieloaspektowym konstruktem i obejmuje on aspekty: środowiskowe, społeczne, ekonomiczne i etyczne. Z badań wynika, że z perspektywy pracowników aspekty: ekonomiczny, społeczny i etyczny tworzą całość odrębną od ekologicznego ZZL. Wartość dodana przeprowadzonych badań empirycznych obejmuje ujawnienie znaczenia wymiaru etycznego oraz wykazanie, że z perspektywy pracowników stanowi on całość z aspektem społecznym i ekonomicznym.
Bibliografia
[1] Ackermann K.F. (2017), Badania nad zielonym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Stan według współczesnej wiedzy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Nr 6 (119), s. 21–39. [2] Asis-Castro A.L., Edralin D.M. (2018), Predictors of Humanistic Sustainability HRM practices, „DLSU Business and Economics Review”, Vol. 27, No. 2, pp. 130–146. [3] Aust I., Matthews B., Muller-Camen M. (2020), Common Good HRM: A Paradigm Shift in Sustainable HRM? „Human Resource Management Review”, Vol. 30, No. 3, pp. 100705. [4] Bombiak E. (2020), Advances in the Implementation of the Model of Sustainable Human Resource Management: Polish Companies’ Experiences, „Entrepreneurship and Sustainability Issues”, Vol XXIII, No. 4, pp. 1667–1687. [5] Bombiak E., Marciniuk-Kluska A. (2018), Green Human Resource Management as a tool for the Sustainable Development of Enterprises: Polish Young Company Experience, „Sustainability”, Vol. 10, No. 6, pp. 1739. [6] Bugdol M., Stańczyk I. (2021), Zielone zarządzanie ludźmi. Green HRM, Difin, Warszawa. [7] Bush J.T. (2020), Win-Win-Lose? Sustainable HRM and the Promotion of Unsustainable Employee Outcomes, „Human Resource Management Review”, Vol. 30, No. 3, p. 100676. [8] Carroll A.B. (1998), The Four Faces of Corporate Citizenship, „Business and Society Review”, Vol. 100–101, No. 1, pp. 1–7. [9] Cohen E., Taylor S., Muller-Camen M. (2012), SHRM Foundation’s Effective Practice Guidelines Series HRM’s Role in Corporate Social and Environmental Sustainability. pp. 1–55, www.shrmfoundation.org [10] De Prins P., Van Beirendonck L., De Vos A., Segers J. (2014), Sustainable HRM: Bridging Theory and Practice through the ’Respect Openness Continuity (ROC)’-Model, „Management Revue”, Vol. 25, No. 4, pp. 263–284. [11] Dumont J., Shen J., Deng X. (2017), Effects of Green HRM Practices on Employee Workplace Green Behavior: The Role of Psychological Green Climate and Employee Green Values, „Human Resource Management”, Vol. 54, No. 4, pp. 613–627. [12] Dyllick T., Muff K. (2016), Clarifying the Meaning of Sustainable Business: Introducing a Typology from Business-as-Usual to True Business Sustainability, „Organization and Environment”, Vol. 29, No. 2, pp. 156–174. [13] Ehnert I., Harry W. (2012), Recent Developments and Future Prospects on Sustainable Human Resource Management: Introduction to the Special Issue, „Mrev Management Revue”, Vol. 3, No. 23, pp. 221–238. [14] Ehnert I., Parsa S., Roper I., Wagner M., Muller-Camen M. (2016), Reporting on Sustainability and HRM: A Comparative Study of Sustainability Reporting Practices by the World’s Largest Companies, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 27, No. 1, pp. 88–108. [15] Elkington J. (1994), Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development, „California Management Review”, Vol. 36, No. 2, pp. 90–100. [16] Frémeaux S., Michelson G. (2017), The Common Good of the Firm and Humanistic Management: Conscious Capitalism and Economy of Communion, „Journal of Business Ethics”, Vol. 145, No. 4, pp. 701–709. [17] Greenwood M. (2013), Ethical Analyses of HRM: A Review and Research Agenda, „Journal of Business Ethics”, Vol. 114, No. 2, pp. 355–366. [18] Hoffman R.C., Shipper F.M. (2018), Shared Core Values of High Performing Employee-owned Enterprises, „Journal of Management, Spirituality & Religion”, Vol. 15, No. 4, pp. 285–304. [19] Hollensbe E., Wookey C., Hickey L., George G., Nichols C.V. (2014), Organizations with Purpose, „Academy of Management Journal”, Vol. 57, No. 5, pp. 1227–1234. [20] Jabbour C. J. C. (2011), How Green are HRM Practices, Organizational Culture, Learning and Teamwork? A Brazilian Study, „Industrial and Commercial Training”, Vol. 43, No. 2, pp. 98–105. [21] Järlström M., Saru E., Vanhala S. (2018), Sustainable Human Resource Management with Salience of Stakeholders: A Top Management Perspective, „Journal of Business Ethics”, Vol. 152, No. 3, pp. 703–724. [22] Kline R.B. (2005), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, Guilford Press, New York. [23] Kramar R. (2014), Beyond Strategic Human Resource Management: Is Sustainable Human Resource Management the Next Approach? „The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 25, No. 8, pp. 1069–1089. [24] Mariappanadar S. (2003), Sustainable Human Resource Strategy, „International Journal of Social Economics”, Vol. 30, No. 8, pp. 906–923. [25] May D.R., Flannery B.L. (1995), Cutting Waste with Employee Involvement Teams, „Business Horizons”, Vol. 38, No. 5, pp. 28–35. [26] Mazur B., Walczyna A. (2020), Bridging Sustainable Human Resource Management and Corporate Sustainability, „Sustainability”, Vol. 12, No. 21, pp. 8987. [27] Milliman J., Clair J. (1996), Best Environmental HRM Practices in the U.S., [in:] W. Wehrmeyer (ed.), Greening People: Human Resources and Environmental Management, Greenleaf, Sheffield, pp. 49–73. [28] Pabian A. (2017), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi – zarys problematyki, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie”, Nr 17, s. 7–16. [29] Piwowar-Sulej K. (2021), Core Functions of Sustainable Human Resource Management. A Hybrid Literature Review with the Use of H-Classics Methodology, „Sustainable Development”, Vol. 29, No. 4, pp. 671–693. [30] PN-ISO 26000:2012 Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, PKN. Warszawa 2012. [31] Pocztowski A. (2021), Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy…, [w:] A. Pocztowski, A. Sitko-Lutek, A. Rakowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Ewolucja i współczesność, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 15–21. [32] Pocztowski A. (2016), Zrównoważone zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, „Zarządzanie i Finanse”, Nr 14(2), s. 303–314. [33] Podgorodnichenko N., Akmal A., Edgar F., Everett A.M. (2020), Sustainable HRM: toward Addressing Diverse Employee Roles, „Employee Relations”, Vol. 44, No. 3, pp. 576–608. [34] Ramus C.A. (2002), Encouraging Innovative Environmental Actions: What Companies and Managers Must Do, „Journal of World Business”, Vol. 37, No. 2, pp.151–164. [35] Saifulina N., Carballo-penela A., Ruzo-sanmartín E. (2020), Sustainable HRM and Green HRM: The Role of Green HRM in Influencing Employee Pro-environmental Behavior at Work, „Journal of Sustainability Research”, Vol. 2, No. 3, pp. 200026. [36] Schmidt B. (2013), Soziale Nachhaltigkeit bei der Lieferantenauswahl. Eine conjont- und kausalanalytische ökonomische Untersuchung, Springer International Publishing, New York. [37] Shen J., Jiuhua Zhu C. (2011), Effects of Socially Responsible Human Resource Management on Employee Organizational Commitment, „The International Journal of Human Resource Management”, Vol. 22, No. 15, pp. 3020–3035. [38] Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/70/1, 16301 1 (2015) Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. [39] World Commission on Environment and Development (WCED) (1987), Our Common Future, Oxford University Press, Oxford. [40] Wachowiak P. (2014), Pracownik – kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny”, Nr 4(351), s. 289–298. [41] Zoogah D.B. (2011), The Dynamics of Green HRM Behaviors: A Cognitive Social Information Processing Approach, „German Journal of Human Resource Management”, Vol. 25, No. 2, pp. 117–139.
Publikacje z rocznika