Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 7
Słowa kluczowe: dojrzałość projektowa, projekt, organizacje non-profit, zarządzanie projektami
Strony: 32-43
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Dojrzałość projektowa polskich organizacji non-profit
Anna Marciszewska, Renata Brajer-Marczak
Abstrakt
Artykuł dotyczy kwestii dojrzałości projektowej organizacji non-profit, w których działania projektowe są podstawą funkcjonowania i spełniają ważną rolę społeczną. Jest to tematyka niewystarczająco jeszcze zbadana. Zaprezentowany obszar badawczy jest interesujący dla praktyki zarządzania organizacjami non-profit, wpisuje się w strumień badań nad skutecznością realizacji projektów Odpowiada na aktualne potrzeby zwiększania profesjonalizmu w zarządzaniu projektami w organizacjach non-profit, co przekłada się na lepsze efekty realizowanych projektów i zadowolenie beneficjentów. Zauważono, że badanie dojrzałości projektowej może stanowić ważne źródło wiedzy o organizacjach non-profit, a pozyskanie wiedzy o dojrzałości projektowej można traktować jako początek procesu doskonalenia organizacji w obszarze zarządzania projektami. Wyciągnięte wnioski bazują na wynikach badania ankietowego na próbie 93 organizacji non-profit funkcjonujących w Polsce.
Bibliografia
[1] Andersen E.S., Jessen S.A. (2003), Project Maturity in Organizations, „International Journal of Project Management”, No. 21, pp. 457–461. [2] Akinlade D., Shalack R. (2017), Strategic Human Resource Management in Nonprofit Organizations: A Case for Mission-driven Human Resource Practices, „Global Journal of Management and Marketing”, Vol. 1, No. 1, pp. 121–146. [3] Artto K.A. (2001), Management of Project – Oriented Organization – Conceptual Analysis, [in:] K.A. Artto, M. Martinsuo, T. Aalto (eds.), Project Portfolio Management: Strategic Management through Projects, Project Management Association Finland, Helsinki, pp. 5–22. [4] Balser D., McClusky J. (2005), Managing Stakeholder Relationships and Nonprofit Organization Effective- ness, „Nonprofit Management and Leadership”, Vol. 15, No. 3, pp. 295–315. [5] Biesenthal C., Wilden R. (2014), Multi-level Project Governance: Trends and Opportunities, „International Journal Project Management”, Vol. 32, No. 8, pp. 1291–1308. [6] Bloch M., Blumberg S., Laartz J. (2012), Delivering Large-scale IT Projects on Time, on Budget, and on Value, „McKinsey Quarterly”, Vol. 27, pp. 2–9. [7] Bolles D. (2002), Building Project Management Centers of Excellence, Amacom, USA. [8] Charycka B., Gumkowska M. (2021), Praca w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021, https://api.ngo.pl/media/get/153919, data dostępu: 10.06.2022. [9] Charycka B., Gumkowska M., Bednarek J. (2022), Report 2021 The Capacity of NGOs in Poland Key Facts, The Klon/Jawor Association, https://api.ngo.pl/media/get/184365, access date: 10.06.2022. [10] Comas M.F.A., Gandarias N.T., Arraibi J.R., Terrón A.G. (2018) Maturity Models’ Selection Criteria for Assessment in a Specific Organisation: A Case Study, 1st International Conference on Research and Education in Project Management – REPM 2018, pp. 76–79. [11] Cooke-Davies T.J. (2007), Project Management Maturity Models, [in:] Morris P.W.G., Pinto J.K. (red.), Wiley Guide to Managing Projects, John Wiley and Sons, Hoboken, New York, pp. 1234–1255. [12] Courtney R. (2002), Strategic Management for Voluntary Nonprofit Organizations, Routledge, London – New York. [13] Crawford J.K. (2015), Project Management Maturity Model, Third Edition, CRS Press Taylor and Francis Group, New York. [14] Czahajda R. (2019), Project Management Practices in Polish Nonprofit Organisations, [in:] Z. Wilimowska, L. Borzemski, J. Świątek (eds.), Information Systems Architecture and Technology, Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology – ISAT 2018, Vol. 854, Springer, Cham. [15] Domański J. (2016), Risk Categories and Risk Management Processes in Nonprofit Organizations, „Foundations of Management”, Vol. 8, No. 1, pp. 227–242. [16] Eikenberry A.M., Luver J.D. (2004), The Marketization of the Nonprofit Sector: Civil Society at Risk? „Public Administration Review”, Vol. 64, No. 2, pp. 132–140. [17] Garland R. (2009), Project Governance: Practical Guide to Effective Project Decision Making, Kogan Page Publishers. [18] Golini R., Kalchschmidt M., Landoni P. (2015), Adoption of Project Management Practices: The Impact on International Development Projects of Non-governmental Organizations, International Journal of Project Management Vo. 33, No. 3, pp. 650–663. [19] Harris M.J. (2011), Strategic Planning in an International Nongovernmental Development Organization: The Creation of a Meta-identity, „Administration and Society”, Vol. 43, No. 2, pp. 216–247. [20] Helmig B., Ingerfurth S., Pinz A. (2014), Success and Failure of Nonprofit Organizations: Theoretical Foundations, Empirical Evidence and Future Research, „International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, Vol. 25, No. 6, pp. 1509–1538. [21] Hillson D. (2003), Assessing Organizational Project Management Capability, „Journal of Facilities Management”, Vol. 2, No. 3, pp. 85–97. [22] Hulya J.Y. (2018), Role of Organizational Project Maturity on Business Success: Last Five Years' Outlook and Beyond [in:] G. Silvius, G. Karayaz (eds.), Developing Organizational Maturity for Effective Project Management, |G| Global, pp. 43–54. [23] Jałocha B., Bogacz-Wojtanowicz E. (2020), Project Portfolio Management: Tool for strategy Implementation in Non-Governmental Organizations, [in:] Start-Ups and SMEs, Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, |G| Global, pp. 547–563. [24] Juchniewicz M. (2016), Achieving Excellence in the Implementation of Projects Using Project Management Maturity Models, [in:] M. Trocki, E. Bukłaha (eds), Project Management – Challenges and Research Results, Warsaw School of Economics Press, Warsaw, pp. 35–58. [25] Kerzner H. (2000), Applied Project Management, John Wiley and Sons, New York. [26] Kerzner H. (2001), Strategic Planning for Project Management Using a Project Management Maturity Model, John Wiley and Sons, New York. [27] Kerzner H. (2005), Advanced Project Management, Onepress, Gliwice. [28] Khoshgoftar M., Osman O. (2009), Comparison of maturity models, 2nd IEEE International Conference on Computer Science and Information Technology, IEEE, Bejing, pp. 297–301. [29] Kwak YH., Anbari FT. (2009), Analyzing Project Management Research: Perspectives from Top Management Journals, „International Journal of Project Management”, Vol. 27, pp. 435–446. [30] Langer J., Leroux K. (2017), Developmental Culture and Effectiveness in Nonprofit Organizations, „Public Performance and Management Review”, Vol. 40, No. 3, pp. 457–479. [31] Maier A., Moultrie J., Clarkson P. (2012), Assessing Organizational Capabilities: Reviewing and Guiding the Development of Maturity Grids, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol. 59, No. 1, pp. 138–159. [32] Major P. (2020), Projects in Foundations and Registered Associations of the Non-Governmental Organizations Sector in Poland, „Scientific Papers of Silesian University of Technology Organization and Management Series”, No. 148, pp. 391–399. [33] Major P., Spałek S. (2019), Zarządzanie projektami w organizacjach pozarządowych – wyniki badań, „Przegląd Organizacji”, Vol. 3, pp. 21–26. [35] Miklosik A. (2014), Selected Aspects of Systemic Approach to Project Management, „Actual Problems of Economics”, Vol. 55, No. 5, pp. 195–202. [34] Miller E.W. (2018), Nonprofit Strategic Management Revisited, „Canadian Journal of Nonprofit and Social Economy Research”, Vol. 9, No. 2, pp. 23–40. [36] Pitsis T.S., Sankaran S., Gudergan S., Clegg S.R. (2014), Governing Projects under Complexity: Theory and Practice in Project Management, „International Journal Project Management”, Vol. 32, No. 8, pp. 1285–1290. [37] PMI (2021), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management, 7th Edition, Project Management Institute, Newtown Square. [38] PMI (2017), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management, 6th Edition, Project Management Institute, Newtown Square. [39] PMI (2013), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management, 5th Edition, Project Management Institute, Newtown Square. [40] PMI (2008), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) and the Standard for Project Management, 4th Edition, Project Management Institute, Newtown Square. [41] PMI (1996), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Project Management Institute, Newtown Square. [43] Poppelbub J., Roglinger M. (2011), What Makes a Useful Maturity Model? A Framework of General Design Principles for Maturity Models and its Demonstration in BPM, ECIS 2011 Proceedings, Vol. 28, http://aisel.aisnet.org/ecis2011, access date: 10.07.2022. [42] PricewaterhouseCoopers (2004), Global Project Management Survey. Boosting Business Performance through Programme and Project Management, London. Robinson O.C. (2019), A Longitudinal Mixed-methods Case Study of Quarter-life Crisis during the Post-university Transition: Locked-out and Locked-in Forms in Combination, „Emerging Adulthood”, Vol. 7(3), pp. 167-179. [44] Sanzo-Perez, M.J., Rey-Garcia, M., Alvarez-Gonzalez, L.I. (2017), The Drivers of Voluntary Transparency in Nonprofits: Professionalization and Partnerships with Firms as Determinants, Vol. 28, pp. 112–123. [45] Schlichter J. (1999), Surveying Project Management Capabilities, PM Network, Vol. 13, No. 4, pp. 39–40. [46] Schoper Y.G., Wald A., Ingason H.T., Fridgeirsson T.V. (2017), Projectification in Western Economies: A Comparative Study of Germany, Norway and Iceland, „International Journal of Project Management”, Vol. 36, No. 1, pp. 71 – 82. [47] Seiler B., Bortnowska H. (2020), Mission Statements and Values of Polish Non-Profit Organisations, „Scientific Quarterly. Organization and Management”, Vol. 4, No. 52, pp. 117–146. [48] Skumolski G. (2001), Project Maturity and Competence Interface, „Cost Engineering”, Vol. 43, No. 6, pp. 11–18. [49] Stevenson D.H., Starkweather J.A. (2010), PM Critical Competency Index: IT Execs Prefer Soft Skills, „International Journal of Project Management”, Vol. 28, No. 7, pp. 663–671. [50] Srivannaboon S., Milosevic D.Z. (2006), A Two-way Influence Between Business Strategy And Project Management, „International Journal of Project Management”, Vol. 24, No. 6, pp. 493–505. [51] Toepler S. (2006), Caveat Venditor? Museum Merchandising, Nonprofit Commercialization, and the Case of the Metropolitan Museum in New York, „International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, Vol. 17, No. 2, pp. 99–113. [52] Turner J.R. (2009), The Handbook of Project-Based Management: Leading Strategic Change in Organizations, Third ed., McGraw-Hill Publishing, Glasgow. [53] Tyson B., Albert C., Brownsword L. (2003), Interpreting Capability Maturity Model Integration (CMMI) for COTS-Based Systems, Technical Report. Carnegie Mellon Software Engineering Institute, http://www.sei.cmu.edu/publications/ documents/03.reports/03tr022.html, access date: 10.04.2022. [54] Valdes G., Solar M., Astudillo H., Iribarren M., Concha G., Visconti M. (2011), Conception, Development and Implementation of an e-Government Maturity Model in Public Agencies, „Government Information Quarterly”, Vol. 28, No. 2, pp. 176–187. [55] Wang C.L., Ahmed P.K. (2007), Dynamic Capabilities: A Review and Research Agenda, „The International Journal of Management Reviews”, Vol. 9, No. 1, pp. 31–51. [56] Wysocki R.K. (2004), Project Management Process Improvement, Artech House, Norwood.
Publikacje z rocznika