Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 8
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo psychologiczne, pomiar bezpieczeństwa psychologicznego, zespół
Strony: 6-13
Język publikacji: Polski
Pobierz
Pomiar bezpieczeństwa psychologicznego na poziomie zespołów – narzędzie do zastosowania w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku
Izabella Steinerowska-Streb
Abstrakt
W artykule zaprezentowane zostały wyniki badania, którego celem było rozpoznanie, czy po przetłumaczeniu na język polski narzędzie A.C. Edmondson (1999) do pomiaru bezpieczeństwa psychologicznego w organizacjach na poziomie zespołu może być zastosowane w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku. Realizacja tego celu została osiągnięta w oparciu o walidację polskiej wersji tego narzędzia. Wyniki przeprowadzonej analizy statystycznej dowodzą, że przedstawiona w artykule polskojęzyczna wersja narzędzia A.C. Edmondson (1999) spełnia wszystkie kryteria walidacji. Może ona być zatem wykorzystywana w polskich warunkach rynkowych. Dzięki temu narzędziu przedsiębiorstwa funkcjonujące w Polsce mogą monitorować bezpieczeństwo psychologiczne na poziomie zespołów i wprowadzać działania korygujące w przypadku, gdy będzie to potrzebne.
Bibliografia
Andersson M., Moen O., Brett P.O. (2020), The Organizational Climate for Psychological Safety: Associations with SMEs' Innovation Capabilities and Innovation Performance, Journal of Engineering and Technology Management”, Vol. 55, pp. 1–13. Appelbaum N.P., Lockeman K.S., Orr S., Huff T.A., Hogan, Ch.J., Queen B.A., Dow A.W. (2020), Perceived Influence of Power Distance, Psychological Safety, and Team Cohesion on Team Effectiveness, „Journal of Interprofessional Care”, Vol. 34, No. 1, pp. 20–26. Bedyńska S., Cypryańska M. (red.), (2012), Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa. Brown S.P., Leigh T. W. (1996), A New Look at Psychological Climate and its Relationship to Job Involvement, Effort, and Performance, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 81, pp. 358 –368. Budianto T., Susanto E., Sitalaksmi S., Kismono G. (2020), Team Monitoring, Does it Matter for Team Performance? Moderating role of Team Monitoring on Team Psychological Safety and Team Learning, „Journal of Indonesian Economy and Business”, Vol. 35, No. 2, pp. 81 – 96. Carmeli, A., Reiter-Palmon R., Ziv E. (2010), Inclusive Leadership and Employee Involvement in Creative Tasks in the Workplace: The Mediating Role of Psychological Safety, „Creativity Research Journal”, Vol. 22, No. 3, pp. 250–260. Czakon W. (2019), Walidacja narzędzia pomiarowego w naukach o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 4, s. 3–10. Edmondson A.C. (1999), Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 44, No. 2, pp. 350–383. Edmondson A.C., Lei Z. (2014), Psychological Safety: The History, Renaissance, and Future of on Interpersonal Constract, „Annual Review of Organizational Psychology and Behavior”, No. 1, pp. 23–43. Flick U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. Gawlik M., Kurpads D. (2014), Zasady walidacji kwestionariuszy na przykładzie kwestionariusza Caregiver Quality of Life-Cance, „Puls Uczelni”, Nr 3, s. 26–29. Johnson, CE, Keating, JL, Molloy, EK. (2020), Psychological Safety in Feedback: What Does it Look Like and How Can Educators Work with Learners to Foster It? „Medical Education”, Vol. 54, pp. 559– 570. Kim S., Lee H., Connerton T.P. (2020), How Psychological Safety Affects Team Performance: Mediating Role of Efficacy and Learning Behavior, „Frontiers in Psychology”, Vol. 11, art. 1581. Komisja Europejska (2003), European Commission Recommendation of 6 May 2003 Concerning the Definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises, Document number C (2003) 1422, Text with EEA relevance, 2003/361/EC, Official Journal of the European Union 124. Kowalska-Musiał M., Ziółkowska A. (2013), Analiza czynnikowa w badaniach struktury relacji w marketingu relacyjnym, „Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie”, Nr 27, s. 1–15. Leroy H., Dierynck B., Anseel F., Simons T., Halbesleben J.R., McCaughey D., Savage G.T., Sels L. (2012), Behavioral Integrity for Safety, Priority of Safety, Psychological Safety, and Patient Safety: A Team-level Study, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 97, No. 6, pp. 1273–1281. Liu S., Hu, J., Li, Y., Wang Z., Lin X. (2014), Examining the Cross-level Relationship between Shared Leadership and Learning in Teams: Evidence from China, „The Leadership Quarterly”, Vol. 25, No. 2, pp. 282–295. Ming Ch., Xiaoying G., Huizhen Z., Bin R. (2015), A Review on Psychological Safety: Concepts, measurements, antecedents and Consequences Variables, Proceedings of the 2015 International Conference on Social Science and Technology Education, Atlantis Press, No. 4, pp. 433–440, https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsste-15/18784, dostęp dnia: 16.07.2022 r. O’Donovan, R., Van Dun, D. & McAuliffe, E. (2020), Measuring Psychological Safety in Healthcare Teams: Developing an Observational Measure to Complement Survey Methods, „BMC Medical Research Methodology”, Vol. 20, No. 1, pp. 2–17. Pearsall P.M., Ellis A.P.J. (2011), Thick as Thieves: The Effects of Ethical Orientation and Psychological Safety on Unethical Team Behavior, „Journal of Applied Psychology”, Vol. 96, No. 2, pp. 401–411. Pekasiewicz, D. (2014), Wybrane testy statystyczne dla wartości nietypowych i ich zastosowanie w analizach ekonometrycznych, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, Vol. 15, Nr 4, s. 111–120. Perrmann-Graham, J., Liu, J., Cangioni, C., Spataro, S.E. (2022), Fostering Psychological Safety: Using Improvisation as a Team Building Tool in Management Education, „The International Journal of Management Education”, Vol. 20(2), art. 100617. Steinerowska-Streb, I. (2020), Bezpieczeństwo psychologiczne w organizacji z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości, „Przegląd Organizacji”, Nr 9, s. 3–11. Steinerowska-Streb, I. (2017), Zachowania rynkowe mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Diagnoza, analiza, scenariusze rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. Sztabiński F. (2011), Ocena jakości danych w badaniach surveyowych, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa. Tynan (2005), The Effects of Threat Sensitivity and Face Giving on Dyadic Psychological and Upward Communication, „Journal of Applied Social Psychology”, No. 35, pp. 223–247.
Publikacje z rocznika