Rok wydania: 2022
Numer czasopisma: 12
Słowa kluczowe: agile, VUCA, BANI, zwinność, system zarządzania
Strony: 15-25
Język publikacji: Polski
Pobierz
Zwinny system zarządzania jako remedium na szybkie zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw
Robert Wojtachnik
Abstrakt
Aby zachować konkurencyjność organizacje muszą reagować na turbulentne zmiany VUCA i BANI. W związku z tym zachodzi potrzeba poszukiwania dobrych praktyk i narzędzi, które stworzą system zarządzania odporny na te zakłócenia. Ustalenie czym charakteryzuje się świat VUCA i BANI pomoże zidentyfikować potrzebne rozwiązania. W artykule podjęto tematykę ustalenia, z jakich warstw, narzędzi i praktyk składa się zwinny system zarządzania. W tym celu przeanalizowano znane ramy architektury przedsiębiorstwa tworzące system zarządania. Wskazano niedoskonałości poszczególnych ram. W rezultacie badania zarekomendowano 47 konkretnych narzędzi i praktyk zwinnego systemu zarządzania i wskazano dalsze perspektywy badawcze.
Bibliografia
1. Ambler S., Lines M. (2012), Disciplined Agile Delivery: A Practitioner's Guide to Agile SoftwareDelivery in the Enterprise, IBM Press, New York. 2. Ayman A. (2022), Business Analysis for Organizational Leaders in a VUCA World: A Sociotechnical, Performance-based Perspective, American Business Academy, Washington. 3. Bakshi V. (2017), The Forward-Looking Manager in a VUCA World, SAGE Publications, London. 4. Business Agility Academy (2022), Business Agility Foundation Canva, https://businessagility.academy/business-agility-foundations-canvas/, access date: 20.11.2022. 5. Capstera (2022), Business Architecture, www.capstera.com, data dostępu: 21.11.2022. 6. Conforto E.C., Salum F., Amaral D.C., da Silva S.L., de Almeida L.F.M. (2014), Can Agile Project Management Be Adopted by Industries Other than Software Development? „Project Management Journal”, Vol. 45, No. 3, pp. 21–34. 7. Denning S., (2018), The Age of Agile, AMACOM, New York. 8. Dohnalek M. (2022), Corporate Death Rates are Rising: These Four Strategies Can Drive Growth and Increase Longevity, https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2022/09/16/corporate-death-rates-are-rising-these-four-strategies-can-drive-growth-and-increase-longevity/?sh=30fd719851a5, access date: 5.11.2022 r. 9. Firat P., Can E. (2018), Two Case Studies to Explore Pros/cons and to Assess Applicability of Nexus Maturity Model, „African Journal of Business Management”, 12(6) 10. Gallup (2017). State of the Global Workplace Report, http://www.gallup.com/services/178517/state-global-workplace.aspx, access date: 3.02.2018. 11. Gardner H. (2006), Five Minds for the Future, Harvard Business Press, Boston. 12. Gascoigne H. (2018), The Business Transformation Playbook. Happy Self Publishing, London. 13. Harbott K. (2021), The 6 Enablers of Business Agility, Berrett-Koehler Publishers, London. 14. Hofman M., Oronowicz M. (2021), Analiza zakresu i specyfiki rozwiązań wykorzystywanych w ramach adaptacyjnego podejścia do zarządzania projektami, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 31–39. 15. Horney N. (2022), VUCA Masters: Developing Leadership Agility Fitness for the New World of Work, Business Agility Institute, Bingley. 16. Horney N., O'Shea T. (2015), Focused, Fast and Flexible: Creating Agility Advantage in a VUCA World, Indie Books International, Oceanside. 17. Jalali S., Wohlin C. (2011), Global Software Engineering and Agile Practices: A Systematic Review, „Journal of Software: Evolution and Process”, Vol. 24, No. 6, pp. 643–659. 18. Johansen B. (2012), Leaders Make the Future: Ten New Leadership Skills for an Uncertain World, Berret-Koehler, San Francisco. 19. Karvonen T., Behutiye W., Oivo M., Kuvaja P. (2017), Systematic Literature Review on the Impacts of Agile Release Engineering Practices, „Information and Software Technology”, Vol. 86, No. 6, pp. 87–100. 20. Kisielnicki J., Misiak A. (2017), Podejście agile versus waterfall w projektowaniu zaawansowanych systemów informatycznych zarządzania, „Przegląd Organizacji”, Nr 8, s. 79–106. 21. Kniberg H., Ivarsson A. (20112), Scaling Agile @Spotify with Tribes, Squads, Chapters & Guilds, https://blog.crisp.se/wp-content/uploads/2012/11/SpotifyScaling.pdf, access date: 16.10.2022. 22. Kok J., Heuvel S. (2019), Leading in a VUCA World. Integrating Leadership. Discernment and Spirituality, SpringerOpen. 23. Kozarkiewicz A., Paterek P. (2019), Praktyki zwinne w zespołach projektowych – wyniki badań empirycznych, „Przegląd Organizacji”, Nr 3, s. 51–58. 24. Larman C., Vodde B. (2016), Large-Scale Scrum: More with LeSS, Addison-Wesley, Boston, Massachusetts, pp. 24–45. 25. Manifest Agile (2001), https://agilemanifesto.org/iso/pl/manifesto.html. 26. Mohammad A.H., Alwada’n T. and Ababneh J.M.A. (2013), Agile Software Methodologies: Strength and Weakness, „International Journal of Engineering Science and Technology (IJEST)”, Vol. 5, No. 03, pp. 54–96. 27. Perdoo (2021), OKR vs. KPI: How They Compare and Work Together, https://www.perdoo.com/resources/okr-vs-kpi/, access date: 17.10.2022. 28. Recker J., Holten R., Hummel M., Rosenkranz C. (2017), How Agile Practices Impact Customer Responsiveness and Development Success: A Field Study, „Project Management Journal”, Vol. 48, No. 2, pp. 99–121. 29. Scaled Agile (2022), SAFe for Lean Enterprise, www.scaledagileframework.com, access date: 21.11.2022. 30. Schwab K. (2017), The Fourth Industrial Revolution, Portfolio Penguin, Geneva, pp. 6–46. 31. Sindragan M. (2022), BANI – How To Make Sense Of A Chaotic World?, https://thinkinsights.net/leadership/bani/#bani, access date: 1.12.2022. 32. VersionOne (2016), 11th Annual State of Agile Report, https://www.agile247.pl/wp-content/uploads/2017/04/versionone-11th-annual-state-of-agile-report.pdf, access date: 1.12.2022. 33. Suhayl A., Manoj J. (2018), The VUCA Learner, SAGE Publications, London. 34. Webster J., Watson R.T. (2002), Analyzing the Past to Prepare for the Future: Writing a Literature Review, MIS Quarterly, Vol. 26, No. 2, pp.xiii–xxiii. 35. Wojtachnik R. (2022), Jaką metodę skalowania Agile wybrać, https://digitalpassion.pl/2022/09/08/jaka-metode-skalowania-agile-wybrac/, data dostępu: 21.11.2022 r. 36. Zachman International (2022), Enterprise Architecture, www.zachman.com, access date: 21.11.2022.
Publikacje z rocznika