Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: zarządzanie, środowisko naukowe, szkoła naukowa, historia myśli zarządzania
Strony: 4-12
Język publikacji: Polski
Pobierz
Szkoła zarządzania Andrzeja K. Koźmińskiego
Tomasz Olejniczak, Dominika Latusek-Jurczak
Abstrakt
Okres transformacji postawił przed dyscypliną zarządzania szereg wyzwań, takich jak konieczność łączenia wiedzy z różnych dyscyplin, integracji z międzynarodowymi trendami naukowymi, przebudowa istniejących struktur gospodarczych i organizacyjnych oraz towarzysząca im reorganizacja nauki i edukacji w obszarze zarządzania. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sylwetki i dorobku Andrzeja K. Koźmińskiego w kontekście tego okresu burzliwej transformacji oraz próba określenia genezy i ram Jego szkoły naukowej. Artykuł został opracowany w oparciu o przegląd istniejącego dorobku oraz wywiady z bohaterem artykułu, jak i materiały archiwalne znajdujące się w posiadaniu Biblioteki Akademii Leona Koźmińskiego. Wyniki analizy prezentują fundamentalny wpływ Andrzeja K. Koźmińskiego na dyscyplinę zarządzania w okresie transformacji oraz umiejętność budowy samodzielnej i wpływowej szkoły naukowej o niezwykle wyraźnym profilu cechującym się interdyscyplinarnością i umiędzynarodowieniem.
Bibliografia
[1] Bojar E., Głodziński E. (2021), Doświadczenia z przeszłości kanwą do budowania przyszłości nauk o zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, Nr 2, s. 3–11. [2] Bonin H., Segreto L., Koźmiński A.K., Manera C., Pohl M. (2012), European Business and Brand Building, Peter Lang, Bruxelles. [3] Hatch M. J., Kostera M., Koźmiński A.K. (2009), The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, John Wiley Sons, New York. [4] Hatch M. J., Kostera M., Koźmiński A.K. (2010), Trzy oblicza przywództwa: Menedżer, artysta, kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. [5] Kołodko G. W., Koźmiński A.K. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm, Prószyński Media, Warszawa. [6] Korzyński P., Koźmiński A.K., Baczyńska A., Haenlein M. (2021), Bounded Leadership: An Empirical Study of Leadership Competencies, Constraints, and Effectiveness, „European Management Journal”, Vol. 39, No. 2, pp. 226–235. [7] Koźmiński A.K. (1965), Niektóre psychologiczne determinanty wydajności pracy, „Studia Socjologiczne” 1965, nr 2. [8] Koźmiński A.K. (1966), Dyrektorzy współczesnych przedsiębiorstw kapitalistycznych. Studium z Socjologii kierownictwa, KiW, Warszawa. [9] Koźmiński A.K. (1967), Handel a konsumenci, ZW CRS, Warszawa. [10] Koźmiński A.K. (1972), Zarządzanie systemowe, PWE, Warszawa. [11] Koźmiński A.K. (1974), Zarządzanie: Analiza systemowa procesów i struktur, PWE, Warszawa. [12] Koźmiński A.K. (red.) (1975), Decyzje. Analiza systemowa organizacji, PWN, Warszawa. [13] Koźmiński A.K. (1975), Studia o zarządzaniu we współczesnym kapitalizmie, PWE, Warszawa. [14] Koźmiński A.K. (red.) (1976), Analiza systemowa organizacji, PWE, Warszawa. [15] Koźmiński A.K. (1977), Technokraci i humaniści: Dwa spojrzenia na ludzką pracę, Iskry, Warszawa. [16] Koźmiński A.K. (1982), Po wielkim szoku, PWE, Warszawa. [17] Koźmiński A.K. (red.), (1983), Współczesne teorie organizacji, PWN, Warszawa. [18] Koźmiński A.K. (1985), Gospodarka w punkcie zwrotnym, PWE, Warszawa. [19] Koźmiński A.K. (red.), (1985), Współczesne koncepcje zarządzania, PWN, Warszawa. [20] Koźmiński A.K. (1993), Catching Up? Organizational and Management Change in the Ex-socialist Block. SUNY Press, Albany. [21] Koźmiński A.K. (1996), Zarządzanie tu i teraz, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa. [22] Koźmiński A.K. (1998), Odrabianie zaległości: Zmiany organizacji i zarządzania w byłym bloku socjalistycznym, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [23] Koźmiński A.K. (1999), Zarządzanie międzynarodowe: konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa. [24] Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności: Podręcznik dla zaawansowanych, Wyd. Naukowe PWN Warszawa. [25] Koźmiński A.K. (2008) Management in Transition, Wydawnictwo Difin, Warszawa. [26] Koźmiński A.K. (2008), How It All Happened: Essays in Political Economy of Transition, Wydawnictwo Difin, Warszawa. [27] Koźmiński A.K. (2008), Koniec świata menedżerów? Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. [28] Koźmiński A.K. (2013) Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. [29] Koźmiński A.K. (2014), Czas pokera. Wolters Kluwer Business, Warszawa. [30] Koźmiński A.K. (2016), Wyobraźnia ekonomiczna. Wydawnictwo Poltext, Warszawa. [31] Koźmiński A.K., Barlik E., Askanas W. (2011), Koźmiński reaktywacja. Wydawnictwo Poltext, Warszawa. [32] Koźminski A.K., Baczyńska A.K., Skoczeń I., Korzynski P. (2022), Towards Leadership Effectiveness: The Role of Leadership Individual Competencies and Constraints. Introduction of the Bounded Leadership Model, „Leadership Organization Development Journal”, (ahead-of-print). [33] Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa. [34] Koźmiński A.K., Cushman D.P. (eds.), (1993), Organizational Communication and Management: A Global Perspective, SUNY Press, Albany. [35] Koźmiński A.K., Jemielniak D. (red.), (2012), Zarządzanie wiedzą. Wolters Kluwer Polska, Warszawa. [36] Koźmiński A.K., Jemielniak D. (2013), The New Principles of Management. Peter Lang, Bern. [37] Koźmiński A.K., Jemielniak D., Jendrych E., Wiśniewska H. (2014), Management Matters, Wolters Kluwer Business, Warszawa. [38] Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D. (2014), Zasady zarządzania. Wolters Kluwer Business, Warszawa. [39] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer Business, Warszawa. [40] Koźmiński A.K., Latusek-Jurczak D. (2011), Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wolters Kluwer Business, Warszawa. [41] Koźmiński A.K., Jemielniak D., Latusek-Jurczak D., Pikos A. (2023), Zarzadzanie. Nowe otwarcie, Poltext, Warszawa. [42] Koźmiński A.K., Noga A., Piotrowska K., Zagórski K. (2020), The Balanced Development Index for Europe's OECD Countries, 1999–2017, Springer International Publishing, Berlin. [43] Koźmiński A.K., Obłój K. (1983), Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, Wyd. Naukowe PWE, Warszawa. [44] Koźmiński A.K., Obłój K. (1989), Zarys teorii równowagi organizacyjnej. PWE, Warszawa. [45] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.), (1995), Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa. [46] Koźmiński A.K., Sarapata A. (1972), Socjologia handlu: Wybrane zagadnienia, PWE, Warszawa. [47] Koźmiński A.K., Sztompka P. (2004), Rozmowa o wielkiej przemianie, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa. [48] Koźmiński A.K., Zawiślak A. M. (1979), Pewność i gra: wstęp do teorii zachowań organizacyjnych, PWE, Warszawa. [49] Koźmiński A.K., Zawiślak A.M. (1982), O organizacji dwugłos względnie uporządkowany, PWE, Warszawa. [50] Koźmiński A., Yip G. (2000), Strategies for Central and Eastern Europe, Palgrave Macmillan, New York. [51] Obłój K., Cushman D.P., Koźmiński A.K. (1995), Winning: Continuous Improvement Theory in High-performance Organizations, SUNY Press, Albany. [52] Zagórski K., Koźmiński A.K., Morawski W., Rae G., Piotrowska K., Strumińska-Kutra M. (2015), Postawy ekonomiczne w czasach niepewności: Ekonomiczna wyobraźnia Polaków 2012–2014, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
Publikacje z rocznika