Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: Organizacje Pomostowe, globalne huby innowacji, internacjonalizacja przedsiębiorstw technologicznych, europejskie rządy, startupy
Strony: 22-28
Język publikacji: Angielski
Pobierz
Europejskie Organizacje Pomostowe w globalnych hubach innowacji – geografia i typologia wsparcia internacjonalizacji firm technologicznych
Paweł Pietrasieński, Katarzyna Rokosz
Abstrakt
Celem artykułu było wyjście poza Dolinę Krzemową w celu zbadania form i sposobów wsparcia firm technologicznych w innych wiodących hubach innowacyjnych na świecie. Podążając za Europejskimi Organizacjami Pomostowymi (tzw. Bridge Organizations), zidentyfikowano 20 ekosystemów, w których wsparcie dla internacjonalizacji firm okazało się najintensywniejsze. Dzięki analizie danych wtórnych zidentyfikowano i przeanalizowano ponad 300 organizacji rządowych wspierających międzynarodową ekspansję europejskich firm technologicznych. Z badań wynika, że udział krajów w pomocy firmom w ekspansji na rynkach międzynarodowych jest zróżnicowany. Najczęstszym, stosowanym przez rządy rozwiązaniem jest ustanowienie jednostki dyplomatycznej lub organizacji non-profit, której zadaniem jest wspieranie własnych firm w eksporcie na rynki zagraniczne. Kiedy jednak europejskie rządy decydują się na zaawansowane formy wsparcia internacjonalizacji, wzrasta zapotrzebowanie na zasoby, w tym te niematerialne, takie jak wiedza i powiązane z nią doświadczenie na rynkach globalnych. Kolejnym etapem na krzywej uczenia się wspierania przez administrację rządową międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw jest powołanie dedykowanej Organizacji Pomostowej, która w większości przypadków jest efektem zaawansowanej współpracy między rządem, środowiskiem akademickim i organizacjami biznesowymi.
Bibliografia
[1] Bay Area Economic Institute (2017), Innovation Bridge: Technology, Startups, and Europe’s Connection to Silicon Valley. http://www.bayareaeconomy.org/report/innovation-bridge/, access date: 24.03.2021. [2] Bernard A.B., Jensen J.B. (2004), Why Some Firms Export, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 86, No. 2, pp. 561–569. [3] Calabrese G., Manello A. (2018), Firm Internationalization and Performance: Evidence for Designing Policies, „Journal of Policy Modeling”, Vol. 40, pp. 1221–1242. [4] Coelho D.B., Oliveira Jr. M.d.M. (2019), Public Instruments to Support Internationalization: The Case of Brazil Machinery Solutions, [in:] W. Newburry, L. Liberman, M. Oliveira Jr. (eds), Contemporary Influences on International Business in Latin America, AIB Latin America. Palgrave Macmillan, Cham. [5] Cruz M. (2014), Do Export Promotion Agencies Promote New Exporters? World Bank Policy Research Working Paper No. 7004, World Bank, Washington. [6] Görg H., Henry M., Strobl E. (2008), Grant Support and Exporting Activity, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 90, No. 1, pp. 168–174. [7] Johanson J., Mattsson L.G. (1986), International Marketing and Internationalization Processes – A Network Approach, in Research in International Marketing, Turnbull P.W., Routledge Kegan & Paul, London, pp. 234–265. [8] Johanson J., Vahlne J.-E. (1977), The Internationalization Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments, „Journal of International Business Studies”, Vol. 8, No. 1, pp. 23–32. [9]Johanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From liability of Foreignness to Liability of Outsidership, „Journal of International Business Studies”, Vol. 40, pp. 1411–1431. [10] Knight G., Cavusgil S.T. (1996), The Born Global Firm: A Challenge to Traditional Internationalization Theory, „Advances in International Marketing”, Vol. 8, pp. 11–26 . [11] Lobo C., Matos A.P., Biscaia R., Ferreira A.T., Oliveiras S. (2020), Public Policies for Internationalization: A Study for Portuguese Firms, Proceedings of the Third Economics, Business and Organization Research, EBOR Academy, Rome, pp. 263–277. [12] Mind The Bridge (2018), Europe Bridge Organizations in Silicon Valley. The Who’s Who. Economy of Innovation in Silicon Valley, https://mindthebridge.com/europe-bridge-organizations-in-silicon-valley-v1–1/, access date: 10.03.2021. [13] Nummela N., Saarenketo S., Puumalainen K. (2004), A Global Mindset — A Prerequisite for Successful Internationalization?. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, Vol. 21, pp. 51–64. [14] Oviatt B.M., McDougall P.P. (1994), Toward a Theory of International New Ventures, „Journal of International Business Studies”, Vol. 25, No. 1, pp. 45–64. [15] Pietrasienski, P., Rokosz K. (2016), Collaboration, Co-production, Coopetition and Coordination: A Case Study of European ‘Bridge Organizations’ in Silicon Valley, „International Journal of Transitions and Innovation Systems”, Vol. 4, pp. 164–182. [16] Preece S.B., Miles G., Baetz M.C. (1998), Explaining the International Intensity and Global Diversity of Early-stage Technology-based Firms, „Journal of Business Venturing”, Vol. 14, No. 3, pp. 259–281. [17] Solow R.M. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 39 (August), pp. 312–320. [18] World Economic Forum (2013), Entrepreneurial Ecosystems around the Globe and Company Growth Dynamics, WEF, Davos, Switzerland.
Publikacje z rocznika