Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: ekspatriant akademicki, adaptacja, internacjonalizacja szkolnictwa wyższego
Strony: 36-45
Język publikacji: Polski
Adaptacja ekspatriantów akademickich na uczelniach zagranicznych –wyniki badań pilotażowych
Sylwia Przytuła
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie procesu adaptacji akademickich ekspatriantów pod kątem adaptacji ogólnej, interakcji społecznych i warunków pracy. Pilotażowe badania jakościowe w formie wywiadów przeprowadzono z 13 naukowcami pracującymi na uczelniach zagranicznych w latach 2021–2022. Wyniki świadczą o pozytywnej adaptacji do życia w obcym kraju. Adaptacja do miejsca pracy opiera się na koleżeńskich relacjach, zaufaniu i autonomii. Adaptacja do lokalnych interakcji jest najtrudniejsza dla zagranicznych naukowców, a główną przeszkodą jest brak znajomości języka lokalnego.
Bibliografia
Alberts H. (2008), The Challenges and Opportunities of Foreign-born Instructors in the Classroom, „Journal of Geography in Higher Education”, Nr 32(2), pp. 189–203. Asif U., Bano N., Najjar H. (2020), Experiences of Expatriate University Teachers in a Health Science University in Saudi Arabia - A Qualitative Study, „Pakistan Journal of Medical Sciences”, No. 36(4), pp. 799–803. Austin A., Chapman S., Farah S, Wilson E., Ridge N. (2014), Expatriate Academic Staff in the United Arab Emirates:The Nature of Their Work Experiences in Higher Education Institutions, „Higher Education”, Vol. 68, No. 4, pp. 541–557. Black J.S., Mendenhall M., Oddou G. (1991), Toward a Comprehensive Model of International Adjustment: An Integration of Multiple Theoretical Perspectives, „Academy of Management Review”, Vol. 16, No. 2, pp. 291–317. Cai L., Hall C. (2016), Motivations, Expectations, and Experiences of Expatriate Academic Staff on an International Branch Campus in China, „Journal of Studies in International Education”, Vol. 20, No. 3, pp. 207–222. Cura F. (2019), Motivation, Adjustment and Retention of Academic Expatriates: An Analysis of Tishk International University, „International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering”, Vol. 8, No. 9, pp. 1265–1269. Czernek K. (2016), Wprowadzenie do badań jakościowych w naukach o zarządzaniu, [w:] W. Czakon (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, NieOczywiste, Warszawa, s. 8–13. Davies S., Kraeh A., Froese F. (2015), Burden or Support? The Influence of Partner Nationality on Expatriate Cross-cultural Adjustment, „Journal of Global Mobility”, Vol. 3, No. 2, pp. 169–182. Dawis R., Lofquist L. (1984), A Psychological Theory of Work Adjustment: An Individual Differences Model and its Applications, University of Minnesota Press, Charlton. Froese F.J. (2012), Motivation and Adjustment of Self-initiated Expatriates: The Case of Expatriate Academics in South Korea, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 23, No. 6, pp. 1095–1112. Glinka B., Czakon W. (2021), Podstawy badań jakościowych, PWE, Warszawa, ss.77–92. Gudykunst W.B. (2005), An Anxiety/uncertainty Management (AUM) Theory of Strangers’ Intercultural Adjustment, [in:] W.B. Gudykunst (ed.), Theorizing about Intercultural Communication, Sage Publication, London. Gureyev V., Mazov N., Kosyakov D., Guskov A. (2020), Review and Analysis of Publications on Scientific Mobility: Assessment of Influence, Motivation, and Trends, „Scientometrics”, Vol. 124, No. 2, pp. 154–178. Hippler T., Haslberger A., Brewster C. (2017), Expatriate Adjustment, [in:] Y. McNulty, J. Selmer (ed.), Research Handbook of Expatriates, Elgar, New York. Jais J., Hoare L., Smyrnios K. (2015), Mixed-Methods Research on Support for Fly-In Fly-Out Academics, „Journal of Computational and Theoretical Nanoscience”, Vol. 21, No. 5, pp. 1269–1273. Jepsen D., Sun J., Budhwar P., Klehe U., Krausert A., Raghuram S., Valcour M. (2014), International Academic careers: Personal Reflections, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 25, No. 10, pp. 1309–1326. Jonasson C., Lauring J., Guttormsen D. (2018), Inclusive Management in International Organizations: How Does it Affect Local and Expatriate Academics? „Personnel Review”, Vol. 47, No. 2, pp. 458–473. Jonasson C., Lauring J., Selmer J., Trembath J. L. (2017), Job Resources and Demands for Expatriate Academics: Linking Teacher-student Relations, Intercultural Adjustment, and Job Satisfaction, „Journal of Global Mobility”, Vol. 5, No. 1, pp. 5–21. Kim Y. (1995), Cross-Cultural Adaptation:An Integrative Theory, [in:] R. Wiseman (ed.), Intercultural Communication Theory, Sage Publication, London. Lauring J., Selmer J. (2015), Job Engagement and Work Outcomes in a Cognitively Demanding Context, „Personnel Review”, Vol. 44, No. 4, pp. 629–647. Kwiek M. (2022), Globalna nauka, globali naukowcy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. McNulty Y., Selmer J. (2017), Research Handbook of Expatriates, Elgar, London. Niedbalski J. (2014), Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. Przytuła S. (2016), Uczenie się i samorozwój w wielokulturowym środowisku pracy, [w:] M. Rozkwitalska (red.), Współpraca zawodowa w środowisku wielokulturowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Przytuła S. (2019), Ekspatriacja akademicka jako przejaw internacjonalizacji uczelni, „Przegląd Organizacji”, Nr 10, s. 18–24. Puck J., Holtbrugge D., Raupp J. (2017), Expatriate Adjustment: A Review of Concepts, Drivers, and Consequences, [in:] B. Bader, T. Schuster (eds.), Expatriate Management. Palgrave Macmillan, New York. Pustovit S. (2020), Improving Expatriate Adjustment: A Social Network Perspective, „Journal of Global Mobility”, Vol. 12, No. 1, pp. 1320–1330. Richardson J. (2009), Geographic Flexibility in Academia: A Cautionary Note, „British Journal of Management”, Vol. 20, pp. 160–170. Richardson C., Wong H. (2018), Expatriate Academics in Malaysia: Motivation, Adjustment, and Retention, „Journal of Management Development”, Vol. 37, No. 3, pp. 299–308. Richardson J., Zikic J. (2007), The Darker Side of an International Academic Career, „Career Development International”, Vol. 12, No. 2, pp. 164–186. Romanowski M., Nasser R. (2014), Identity Issues:Expatriate Professors Teaching and Researching in Quatar, „Higher Education”, Vol. 69, No. 4, pp. 653–671. Selmer J. (2000), International Adjustment of Business Expatriates: The Impact of Age,Gender and Marital Status, Baptist University Press, Hong Kong. Selmer J., Lauring J. (2011), Expatriate Academics: Job Factors and Work Outcomes, „International Journal of Manpower”, Vol. 32, No. 2, pp. 194–210. Shin J.C., Gress D. (2018), Expatriate Academics and Managing Diversity: A Korean Host University’s Perspective, „Asia Pacific Education Review”, Vol. 19, No. 2, pp. 297–306. Skachkova P. (2007), Academic Careers of Immigrant Women Professors in the US, „Higher Education”, Vol. 53, No. 6, pp. 697–738. Stoermer S., Lauring J., Selmer J. (2020), Job Characteristics and Perceived Cultural Novelty: Exploring the Consequences for Expatriate Academics’ Job Satisfaction, „International Journal of Human Resource Management”, Vol. 33, No. 3, pp. 417–443. Takeuchi R. (2010), A Critical Review of Expatriate Adjustment Research through a Multiple Stakeholder View: Progress, Emerging Trends, and Prospects, „Journal of Management”, Vol. 36, No. 4, pp. 1040–1064. Trembath J., Hansen L. (2019), Expatriate Academics and Perceptions of Organisational Support, „European Journal of International Management”, Vol. 13, No. 3, pp. 413–433. Trembath J. (2016), The Professional Lives of Expatriate Academics:Construct Clarity and Implications for Expatriate Management in Higher Education, „Journal of Global Mobility”, Vol. 4, No 2, pp. 112–130. Ward C., Kennedy A. (1994), Acculturation Strategies, Psychological Adjustment, and Sociocultural Competence during Cross-cultural Transitions, „International Journal of Intercultural Relations”, Vol. 18, No. 3, pp. 329–343. Wilkins S., Neri S. (2019), Managing Faculty in Transnational Higher Education: Expatriate Academics at International Branch Campuses, „Journal of Studies in International Education”, Vol. 23, No. 4, pp. 451–472. Yudkevich M., Altbach P., Rumbley L. (2017), International Faculty in Higher Education: Comparative Perspectives on Recruitment, Integration, and Impact, Routledge, New York.
Publikacje z rocznika