Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 1
Słowa kluczowe: zarządzanie informacją, Facebook, instytucje publiczne
Strony: 46-51
Język publikacji: Polski
Pobierz
Skuteczność profili społecznościowych miast wojewódzkich w Polsce
Magdalena Kotnis
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań poziomu skuteczności profili społecznościowych prowadzonych przez instytucje publiczne w Polsce na największym portalu społecznościowym jakim jest Facebook. Celem badania było rozpoznanie: profile, których miast wojewódzkich w Polsce są najbardziej skuteczne? Które profile generują największą liczbę odbiorców oraz najwięcej interakcji. skuteczności profili. Metodologia podjętych badań obejmuje zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe. Skuteczność działań instytucji publicznych na profilach społecznościowych badano metodą DEA, natomiast metodą triangulacji analizowano treść postów. Zebrano dane dotyczące zmiennych wejściowych i wyjściowych, przy czym dane wejściowe to posty tematyczne (posty były analizowane w czterech grupach tematycznych) publikowane na profilach społecznościowych urzędów miast w Polsce oraz dane wyjściowe, takie jak: polubienia, komentarze i udostępnienia. Pomiar efektywności zmiennych wejściowych i wyjściowych w celu oceny efektywności stron Facebook 18 głównych urzędów miast w Polsce został oparty na zorientowanym na dane wejściowe modelu CCR DEA. Wyniki badań pokazują znaczenie i dynamikę cyfryzacji usług publicznych w Polsce. W dalszych badaniach bardzo ważne jest położenie nacisku na uwarunkowania i bariery badania skuteczności e-usług w sektorze publicznych.
Bibliografia
[1] Barba-Gutiérrez Y., Adenso-Díaz B., Lozano S. (2009), Eco-efficiency of Electric and Electronic Appliances: A Data Envelopment Analysis (DEA), „Environmental Modeling & Assessment”, Vol. 14, No. 4, pp. 439–447. [2] Bartošová V., Kral P. (2017), A Methodological Framework of Financial Analysis Results Objectification in the Slovak Republic, „Journal of Modern Accounting and Auditing”, No. 13, pp. 394–400. [3] Boyd D., Ellison N. (2007), Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, „Journal of Computer‐mediated Communication”, Vol. 13, No. 1, pp. 210–230. [4] Chaffey D., Ellis-Chadwick F., Mayer R., Johnston K. (2009), Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice. Pearson Education. [5] Głodziński E. (2014), Efektywność ekonomiczna – dylematy definiowania i pomiaru.”, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie”, Nr 73, s. 156–167. [6] Gao X., Jooho L, (2017), E-government Services and Social Media Adoption: Experience of Small Local Governments in Nebraska State, „Government Information Quarterly”, Vol. 34, No. 4, pp. 627–634. [7] Ibáñez J., Garratón M., Meca A. (2020), A literature Review of DEA Efficiency Methodology in Defence Sector, „Academia Revista Latinoamericana de Administración”, Vol. 33, No. 3/4. [8] Jablonský J., Dlouhý M. (2015), Modely hodnocení efektivnosti a alokace zdrojů, „Professional Publishing”, Praha. [9] Kaplan R., Norton D.P. (2006), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa. [10] Kemp S. (2020), Digital 2020, Global Overview Report, Hootsuite, https://wearesocial.com/blog/2020/01/digital-2020–3-8-billion-people-use-social-media, data dostępu: 10.09.2021 r. [11] Kotnis M. (2020), Public E-Service on Polish Public Institutions Profiles in Social Media, „European Research Studies Journal”, Vol. 23 (Special 2), pp. 85–98. [12] Kotnis M., Guzowska M. (2021), Effectiveness of City Halls’ Social Networking Sites in Poland Based on the Data Envelopment Analysis (DEA) Methodology, „Procedia Computer Science”, Vol. 192, pp. 4227–4236. [13] Leem B. H., Chun H. (2015), Measuring the Influence of Efficient Ports Using Social Network Metrics, „International Journal of Engineering Business Management”, No. 7, pp. 7. [14] Moravcikova D., Krizanova A. (2019), The Effectiveness of Facebook Promoting the Brands of Slovak Wellness Hotels Based on the DEA Methodology, „CBU International Conference Proceedings”, Vol. 7, pp. 221–227. [15] Pham G., Shancer M., Nelson M. (2019), Only Other People Post Food Photos on Facebook: Third-person Perception of Social Media Behavior and Effects, „Computer in Human Behavior”, Vol. 93, pp. 129–140. [16] Poecze F., Ebster C., Strauss C. (2018), Social Media Metrics and Sentiment Analysis to Evaluate the Effectiveness of Social Media Posts, „Procedia Computer Science”, Vol. 130, pp. 660–666. [17] Pollitt C., Geert B. (1999), Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford. [18] Proponowane kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do 2020 roku (2008), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. [19] Raczyńska E. (2020), Efektywność w ochronie zdrowia jako wyzwanie dla zarządzania, „Przegląd Organizacji”, Nr 5, s. 27–34. [20] Safiullah, M., Pramod P., Saumya, S., Anshul, A. (2017), Social Media as an Upcoming Tool for Political Marketing Effectiveness, „Asia Pacific Management Review”, Vol. 22, No. 1, pp. 10–15. [21] Sanak-Kosmowska, K. (2018), Pomiar skuteczności komunikacji marketingowej w social mediach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 526, s. 79–87. [22] Scheel H. (2000), EMS: Efficiency Measurement System User’s Manual, http://www.holger-scheel.de/ems/ems.pdf, data dostępu: 28.09.2021 r. [23] Sherman H., Zhu Z. (2006), Service Productivity Management: Improving Service Performance Using Data Envelopment Analysis (DEA), „Springer Science & Business Media”, New York. [24] Sohrab K., Umer R., Umer S., and Naqvi S. (2021), Antecedents of Trust in Using Social Media for E-government Services: An Empirical Study in Pakistan, „Technology in Society”, No. 64, art. 101400. [25] Todisco L., Tomo A., Canonico P., Mangia G., Sarnacchiaro P. (2021), Exploring Social Media Usage in the Public Sector: Public Employees' Perceptions of ICT's Usefulness in Delivering Value Added, „Socio-Economic Planning Sciences”, No. 73, art. 100858. [26] Wang C., Phuong Le A. (2018), Assessing the Efficiency of Using Facebook Promoting Vietnamese University Brand: A DEA Approach, Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm Intelligence, pp. 29–34.
Publikacje z rocznika