Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: nabywcy finalni, oferenci, korzyści ze współdziałania, kraj pochodzenia
Strony: 34-40
Język publikacji: Polski
Korzyści osiągane przez nabywców finalnych dzięki współdziałaniu z oferentami w kontekście kraju ich pochodzenia
Agnieszka Izabela Baruk
Abstrakt
Celem artykułu było zidentyfikowanie hierarchii korzyści osiąganych przez nabywców finalnych dzięki współdziałaniu z oferentami oraz określenie znaczenia preferowanego kraju ich pochodzenia dla tej hierarchii. Na podstawie wyników przeglądu literatury stwierdzono istnienie luki poznawczej i luki badawczej w tym zakresie. Dążąc do wypełnienia odkrytych luk, sformułowano trzy hipotezy badawcze. Ich sprawdzenie wymagało przeprowadzenia badań empirycznych. Miały one charakter ogólnopolski. Objęto nimi 1196 pełnoletnich reprezentantów polskich nabywców finalnych. Zebrane dane pierwotne poddano analizie ilościowej. Jej wyniki pozwoliły na sformułowanie m.in. następujących wniosków: 1/ dla respondentów największe znaczenie miały korzyści prowadzące do zwiększenia ich potencjału intelektualnego oraz relacyjnego, jak również możliwość uzyskania oferty lepiej odpowiadającej oczekiwaniom; 2/ dla większości respondentów kraj pochodzenia oferenta nie miał znaczenia, jeśli chodzi o gotowość do podejmowania wspólnych działań; 3/ znacznie większa część respondentów preferowała podejmowanie wspólnych działań wraz z oferentami z Polski niż z oferentami z innych krajów; 4/ istnieją zależności statystycznie istotne pomiędzy 8 z 13 analizowanych korzyści, a preferencjami związanymi z krajem pochodzenia oferenta. Wnioski te mają istotną wartość poznawczą i aplikacyjną.
Bibliografia
[1] Alarcón López R., Ruiz de Maya S., López López I. (2017), Sharing Co-creation Experiences Contributes to Consumer Satisfaction, „Online Information Review”, Vol. 41, No. 7, pp. 969–984. [2] Ammari N.B., Jaziri E. (2016), How Co-creating Enhances the Quality of a Brand-Consumer Relationship, Using the U&G Approach: The Coca-Cola Case, „Journal of Marketing Research and Case Studies”, No. 609295. [3] Andrews D.L., Ritzer G. (2018), Sport and Prosumption, „Journal of Consumer Culture”, Vol. 18, No. 2, pp. 356–373. [4] Baima G., Santoro G., Pellicelli A.C., Mitręga M. (2022), Testing the antecedents of customer knowledge sharing on social media: a quantitative analysis on Italian consumers, „International Marketing Review”, Vol. 39, No. 3, pp. 682–705. [5] Barbu A., Militaru G. (2019), Value Co-Creation between Manufacturing Companies and Customers. The Role of Information Technology Competency, „Procedia Manufacturing”, Vol. 32, pp. 1069–1076. [6] Bettiga D., Lamberti L., Noci G. (2018), Investigating Social Motivations, Opportunity and Ability to Participate in Communities of Virtual Co-creation, „International Journal of Consumer Studies”, Vol. 42, No. 1, pp. 155–163. [7] Bond A.J., Widdop P., Cockayne D., Parnell D. (2021), Prosumption, Networks and Value during a Global Pandemic: Lockdown Leisure and COVID-19, „Leisure Sciences An Interdisciplinary Journal”, Vol. 43, No. 1–2, pp. 70–77. [8] Callaway E., Cyranoski D., Mallapaty S., Stoye E., Tollefson J. (2020), The Coronavirus Pandemic in Five Powerful Charts, „Nature”, Vol. 579, No. 7800, pp. 482–483. [9] Chagas G.M.O., Aguiar E.C. (2020), The Role of Utility and Hedonic Motivations in Value Co-creation and their Relationship with AIRBNB Experience, „Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo”, Vol. 14, No. 3, pp. 158–175. [10] Chatterjee S., Rana N.P., Dwivedi Y.K. (2022), Assessing Consumers’ Co‐production and Future Participation on Value Co‐creation and Business Benefit: An F-P-C-B Model Perspective, „Information Systems Frontiers”, Vol. 24, pp. 945–964. [11] Chen T., Drennan J., Andrews L., Hollebeek L.D. (2018), User Experience Sharing: Understanding Customer Initiation of Value Co-creation in Online Communities, „European Journal of Marketing”, Vol. 52, No. 5–6, pp. 1154–1184. [12] Chong W.Y., Hong P.H.K., Teck T.S. (2022), Co-creation, the Next Frontier for Small Medium Enterprise in Malaysia, a Literature Review, „Journal of Positive School Psychology”, Vol. 6, No. 5, pp. 8656–8673. [13] Constantinides E., Brünink L.A., Lorenzo-Romero C. (2015), Customer Motives and Benefits for Participating in Online Co-creation Activities, „International Journal of Internet Marketing and Advertising”, Vol. 9, No. 1, pp. 21–48. [14] Fan X., Luo Y. (2020), Value Co-Creation: A Literature Review, „Open Journal of Social Sciences”, Vol. 08, No. 02. [15] Humphreys A., Grayson K. (2008), The Intersecting Roles of Consumer and Producer: A Critical Perspective on Co‐production, Co‐creation and Prosumption, „Sociology Compass”, Vol. 2, No. 3, pp. 963–980. [16] Joshi A., Kale S., Chandel S., Pal D.K. (2015), Likert Scale: Explored and Explained, „British Journal of Applied Science & Technology”, Vol. 7, No. 4, pp. 396–403. [17] King B.M., Rosopa P.J., Minium E.W. (2018), Statistical Reasoning in the Behavioral Sciences, Wiley, Hoboken, New Jersey. [18] Lanier C., Hampton R. (2018), Consumer Participation and Experiential Marketing: Understanding the Relationship between Co-Creation and the Fantasy Life Cycle, „Advance in a Consumer Research”, Vol. 35, pp. 44–48. [19] Lee A.R., Kim K.K. (2018), Customer Benefits and Value Co-creation Activities in Corporate Social Networking Services, „Behaviour and Information Technology”, Vol. 37, No. 7, pp. 1–18. [20] Lemon K.N., Verhoef P.C. (2016), Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey, „Journal of Marketing”, Vol. 80, No. 6, pp. 69–96. [21] Ma Q., Abdeljelil H.M., Hu L. (2019), The Influence of the Consumer Ethnocentrism and Cultural Familiarity on Brand Preference: Evidence of Event-Related Potential (ERP), „Frontiers in Human Neuroscience”, Vol. 13, art. 220. [22] Mandolfo M., Chen S., Noci G. (2020), Co-creation in New Product Development: Which Drivers of Consumer Participation? „International Journal of Engineering Business Management”, Vol. 12, pp. 1–14. [23] Masucci A., Megaro A., Sirianni C.A. (2021), The Role of New Technologies in Value Co-creation Processes: Healthcare Management and the National Health System as a System of Services, „Journal of Service Science and Management”, Vol. 14, No. 2, art. 108795. [24] Menet G., Szarucki M. (2020), Impact of Value Co-creation on International Customer Satisfaction in the Airsoft Industry: Does Country of Origin Matter? „Journal of Risk Financial Management”, Vol. 13, No. 10, art. 223. [25] Nadeem W., Juntunen M., Hajli N., Tajvidi M. (2021), The Role of Ethical Perceptions in Consumers’ Participation and Value Co-creation on Sharing Economy Platforms, „Journal of Business Ethics”, Vol. 169, pp. 421–441. [26] Pula F. (2022), Co-creating Value and Its Impact Oncustomer Satisfaction and Customer Loyalty: A Banking Sector Perspective, „Journal of Governance & Regulation”, Vol. 11, No. 4, pp. 179–190. [27] Ranjan K.R., Read S. (2016), Value Co-creation: Concept and Measurement, „Journal of the Academy of Marketing Science”, Vol. 44, pp. 290–315. [28] Saarijärvi H. (2012), The Mechanisms of Value Co-creation, „Journal of Strategic Marketing”, Vol. 20, No. 5, pp. 381–391. [29] Sarasvuo S., Rindell A., Kovalchuk M. (2022), Toward a Conceptual Understanding of Co-creation in Branding, „Journal of Business Research”, Vol. 139, pp. 543–563. [30] Sevanandee B., Damar-Lakadoo A. (2018), Country-of-Origin Effects on Consumer Buying Behaviours. A Case of Mobile Phones, „Studies in Business & Economics”, Vol. 13, No. 2, pp. 179–201. [31] Seyyedamiri N., Tajrobehkar L. (2020), Social Content Marketing, Social Media and Product Development Process Effectiveness in High-tech Companies, „International Journal of Emerging Markets”, Vol. 16, No. 1, pp. 75–91. [32] Shen L., Zhu Y., Li C., Shah S.H.H. (2023), How Users' Perceived Prosumption Activities Influence Co-creation Experiences and Co-creation Intentions? „Kybernetes”, Vol. 52, No. 4, pp. 1223–1244. [34] Thøgersen J., Pedersen S., Paternoga M., Schwendel E., Aschemann-Witzel J. (2017), How Important is Country-of-origin for Organic Food Consumers? A Review of the Literature and Suggestions for Future Research, „British Food Journal”, Vol. 119, No. 3, pp. 542–557. [35] Vargo S.L., Maglio P.P., Akaka M.A. (2008), On Value and Value Co-Creation: A Service Systems and Service Logic Perspective, „European Management Journal”, Vol. 26, pp. 145–152. [36] Wilke U., Schlaile M.P., Urmetzer S., Mueller M., Bogner K., Pyka A. (2021), Time to Say ‘Good Buy’ to the Passive Consumer? A Conceptual Review of the Consumer in the Bioeconomy, „Journal of Agricultural and Environmental Ethics”, Vol. 34, art. 20. [37] Xie K., Wu Y., Xiao J., Hu Q. (2016), Value Co-creation between Firms and Customers: The Role of Big Data-based Cooperative Assets, „Information & Management”, Vol. 53, No. 8, pp. 1034–1048. [38] Zwick D., Bonsu S.K., Darmody A. (2008), Putting Consumers to Work: `Co-creation` and New Marketing Govern-mentality, „Journal of Consumer Culture”, Vol. 8, No. 2, pp. 163–196.
Publikacje z rocznika