Rok wydania: 2023
Numer czasopisma: 2
Słowa kluczowe: aspekty osobowości, Wielka Piątka, mikroprzedsiębiorcy, innowacyjność
Strony: 41-50
Język publikacji: Polski
Osobowość mikroprzedsiębiorców i jej rola w kreowaniu innowacyjności
Maciej Zastempowski
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest próba wskazania cech osobowości mikroprzedsiębiorców sprzyjających ich innowacyjności. Bazując na przeglądzie literatury i łącząc problematykę cech osobowości mikroprzedsiębiorców, widzianą z perspektywy aspektów cech Wielkiej Piątki, z ich innowacyjnością, rozumianą zgodnie z metodyką Oslo, sformułowano następujące pytanie badawcze: Czy aspekty cech osobowości mikroprzedsiębiorców pozytywnie wpływają na ich innowacyjność? W części empirycznej wykorzystano mikrodane pozyskane w 2022 roku w efekcie badania reprezentatywnej próby obejmującej 1848 polskich mikroprzedsiębiorców. Do estymacji zastosowano wielowymiarowy model probitowy. Kluczowe wnioski są następujące. Po pierwsze, osobowość mikroprzedsiębiorcy postrzegana z perspektywy jej aspektów odgrywa istotną rolę w ich szeroko pojmowanej innowacyjności. Po drugie, nie wszystkie analizowane aspekty osobowości mają taki sam wpływ. Po trzecie, jedynie jeden aspekt cech osobowości, a mianowicie estetyka, wpływa pozytywnie na wszystkie rodzaje innowacji. Po czwarte, wśród pozostałych aspektów wpływających na więcej niż połowę badanych rodzajów innowacji wymienić należy uporządkowanie, asertywność, aktywność oraz zgodność.
Bibliografia
[1] Abdullah H., Adnan A.A., Salleh A.M.M., Muda M.S., Omar K., Karim F., Hamzah M.H. (2019), How Does Employees’ Big Five Personality Traits Explain Innovative Work Behavior? An Original Needs Theory Approach from McClelland and Maqasid Al Sharia, „International Journal of Innovation, Creativity and Change”, Vol. 7, No. 7, pp. 212–227. [2] Ali I. (2019), Personality Traits, Individual Innovativeness and Satisfaction with Life, „Journal of Innovation & Knowledge”, Vol. 4, No. 1, pp. 38–46. [3] Ashton M.C., Lee K., de Vries R.E. (2014), The HEXACO Honesty-Humility, Agreeableness, and Emotionality Factors, „Personality and Social Psychology Review”, Vol. 18, No. 2, pp. 139–152. [4] Cappellari L., Jenkins S.P. (2003), Multivariate Probit Regression Using Simulated Maximum Likelihood, „The Stata Journal”, Vol. 3, No. 3, pp. 278–294. [5] Cattell R.B. (1950), Personality. A Systematic, Theoretical, and Factual Study, McGraw-Hill, New York. [6] Dollard J., Miller N.F. (1950), Personality and Psychotheraphy, McGraw-Hill, New York. [7] Dyer J., Gregersen H., Christensen C.M. (2011), The Innovator’s DNA: Mastering The Five Skills of Disruptive Innovators, Harvard Business Review Press, Boston. [8] Jirasek M., Sudzina F. (2020), Big Five Personality Traits and Creativity, „Quality Innovation Prosperity”, Vol. 24, No. 3, pp. 90–105. [9] John O.P., Srivastava S. (1999), The Big Five Trait Taxonomy: History, Measurement, and Theoretical Perspectives, [in:] L.A. Pervin, O.P. John (eds.), Handbook of Personality: Theory and Research, Guilford Press, New York, pp. 102–138. [10] Jung C. (1933), Modern Man in Search of a Soul, Harcourt Brace, New York. [11] Kagan J. (2010), The Temperamental Thread, Dana Press, New York. [12] Maietta O.W. (2015), Determinants of University–firm R&D Collaboration and its Impact on Innovation: A Perspective from a Low-tech Industry, „Research Policy”, Vol. 44, No. 7, pp. 1341–1359. [13] McCrae R.R., Costa P.T. (1987), Validation of the Five-factor Model of Personality across Instruments and Observers, „Journal of Personality and Social Psychology”, Vol. 52, No. 1, pp. 81–90. [14] Mendoza-Silva A. (2021), Innovation Capability: A Systematic Literature Review, „European Journal of Innovation Management”, Vol. 24, No. 3, pp. 707–734. [15] Mugler J. (1998). Betriebswirtschaftslehre der Klein- und Mittelbetriebe: Band 1. Springer, Berlin, Heidelberg, Dordrecht, New York. [16] Myers I.B., McCaulley M.H., Most R. (1985), Manual: A Guide to the Development and Use of the Myers-Briggs Type Indicator, Consulting Psychologists, Washington, DC. [17] OECD, Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation (4th Editio), OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. [18] OECD, Eurostat (2005), Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data (3rd Editio), OECD Publishing, Paris/Eurostat, Luxembourg. [19] PARP (2020), Monitoring innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Wyniki III edycji badania 2020, PARP, Warszawa. [20] Plotnikova M., Romero I., Martínez-Román J.A. (2016), Process Innovation in Small Businesses: The Self-employed as Entrepreneurs, „Small Business Economics”, Vol. 47, No. 4, pp. 939–954. [21] Rogers C. (1961), On Becoming a Person. A Therapist’s View of Psychotherapy. Houghton/Miffiln, Boston, New York. [22] Romero I., Martínez-Román J.A. (2012), Self-employment and Innovation. Exploring the Determinants of Innovative Behavior in Small Businesses, „Research Policy”, Vol. 41, No. 1, pp. 178–189. [23] Roper S., Hewitt-Dundas N. (2017), Investigating a Neglected Part of Schumpeter’s Creative Army: What Drives New-to-the-market Innovation in Micro-enterprises? „Small Business Economics”, Vol. 49, No. 3, pp. 559–577. [24] Rozkrut D. (2013), Badanie innowacji w mikroprzedsiębiorstwach, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. [25] Saatci E.Y., Ovaci C. (2020), Innovation Competencies of Individuals as a Driving Skill Sets of Future Works and Impact of Their Personality Traits, „International Journal of Technological Learning, Innovation and Development”, Vol. 12, No. 1, pp. 27–44. [26] Schumacher E.F. (1973), Small Is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered, Blond & Briggs, New York. [27] Schumpeter J.A. (1912), Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Werlang von Duncker & Humblot, Berlin. [28] Soto C.J., John O.P. (2009), Ten Facet Scales for the Big Five Inventory: Convergence with NEO PI-R Facets, Self-peer Agreement, and Discriminant Validity, „Journal of Research in Personality”, Vol. 43, No. 1, pp. 84–90. [29] Steel G.D., Rinne T., Fairweather J. (2012), Personality, Nations, and Innovation: Relationships between Personality Traits and National Innovation Scores, „Cross-Cultural Research”, Vol. 46, No. 1, pp. 3–30. [30] Stock R.M., Von Hippel E., Gillert N.L. (2016), Impacts of Personality Traits on Consumer Innovation Success, „Research Policy”, vol. 45, No. 4, pp. 757–769. [31] Taleb N.N. (2012), Antifragile: Things That Gain from Disorder, Random House, New York. [32] Wainaina P., Tongruksawattana S., Qaim M. (2016), Tradeoffs and Complementarities in the Adoption of Improved Seeds, Fertilizer, and Natural Resource Management Technologies in Kenya, „Agricultural Economics”, Vol. 47, No. 3, pp. 351–362. [33] Zastempowski M. (2022), What Shapes Innovation Capability in Micro-Enterprises? New-to-the-Market Product and Process Perspective, „Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity”, Vol. 8, No. 1. art. 59. [34] Zastempowski M. (2023), The Dual Nature of Cooperation and Its Influence on SME’s Innovativeness, „Heliyon”, Vol. 9, No. 6, art. 16824. [35] Zhao H., Seibert S.E. (2006), The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial Status: A Meta-analytical Review, „The Journal of Applied Psychology”, Vol. 91, No. 2, pp. 259–271. [36] Żołnierski A. (2005), Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw, PARP, Warszawa.
Publikacje z rocznika