Kontakt

Przegląd Organizacji - Redakcja

ul. Górska 6/10 lok. 71
00-740 Warszawa
Polska

tel./fax +48 22-827-15-10

Pytania związane ze zgłoszeniem tekstu i jego przetwarzaniem do momentu uzyskania recenzji prosimy kierować do red. Eryka Głodzińskiego:

redakcja@przegladorganizacji.pl

Pytania związane z poprawkami do tekstu jego przetwarzaniem od momentu uzyskania recenzji do akceptacji do druku prosimy kierować do red. Jakuba Swachy:

recenzja@przegladorganizacji.pl


Pytania związane z planem wydawniczym (w tym terminem druku przyjętych tekstów), płatnościami oraz ogłoszeniami prosimy kierować do Sekretarza Redakcji red. Waldemara Jędrzejczyka:

waldemar.jedrzejczyk@przegladorganizacji.pl