Przegląd Organizacji 1996/7-8
Publikacje z rocznika