Przegląd Organizacji 2002/7-8
Publikacje z rocznika