Przegląd Organizacji 2020/11
Opis wydania

INNOWACJE I KONKURENCYJNOŚĆ

Andrzej H. Jasiński - Łączniki między innowacją i marketingiem

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE

Izabela Marzec - Rola przywództwa transformacyjnego i transakcyjnego w kształtowaniu efektywności urzędów gminy

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Zbigniew Malara, Janusz Kroik - Empowerment w świetle badań dotyczących zaufania w organizacjach

Jacek Woźniak - Postrzeganie elektronicznych sposobów monitorowania pracy przez kierowców transportu drogowego

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Jacek Łuczak, Małgorzata Miśniakiewicz - Identyfikacja czynników oraz szacowanie ryzyka w projekcie organizacji imprez sportowych 

MANAGEMENT IN PRACTICE

Pawel Pietrasieński - The Importance of Acceleration Programs for Economic Development

Z ŻYCIA KOMITETU NAUK  ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Publikacje z rocznika